Tin tức

Đất có sổ đỏ nằm trong quy hoạch được đền bù không?

Đất quy hoạch có được cấp Sổ đỏ không?

Thực tế có nhiều trường hợp người dân mua đất tại khu vực trên do không tìm hiểu kỹ. quy hoạch quốc gia. Tuy các quyền bị hạn chế, nhưng quan trọng nhất, pháp luật vẫn bảo vệ các quyền của người sử dụng đất đối với mảnh đất mà họ sở hữu.

Theo quy định của “Luật Đất đai” năm 2013, nếu kế hoạch sử dụng đất của trường học đã được công bố mà người sử dụng đất cấp huyện chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì được tiếp tục sử dụng. thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quy hoạch sử dụng cấp huyện với kế hoạch sử dụng đất hàng năm, người sử dụng đất trong khu vực không được xây dựng nhà ở, công trình mới, trồng cây lâu năm; cải tạo, sửa chữa phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tiếp tục thực hiện các quyền khác của người sử dụng đất.

Đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không?

Quyền chung của người sử dụng đất bao gồm:

 • Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng, nhà ở và các phụ kiện khác trên đất Quyền sở hữu tài sản;

 • Được hưởng thành quả lao động và đầu tư trên đất;

 • Được hưởng những lợi ích do dự án bảo vệ và cải tạo đất nông nghiệp cấp quốc gia mang lại

 • Được hướng dẫn và giúp đỡ trong công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp cấp quốc gia;

 • Khi người khác lấn chiếm đất của mình

 • Được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất;

 • Khiếu nại , tố giác, khởi tố các hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật khác về đất đai.

Vì vậynếu đất nằm trong quy hoạch quốc gia, có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện hay không, miễn là đủ đất thì vẫn được cấp sổ đỏ, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chào bạn, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn Thắc mắc về việc bồi thường đất quy hoạch sổ đỏ sau khi nhà nước thu hồi đất bạn thắc mắc như sau:

Đất đã có sổ đỏ trong quy hoạch có được bồi thường không? đất đai?

Trước hết, dự án mở rộng quốc lộ là một trong những trường hợp quy định tại Điều 62 “Luật Đất đai” năm 2013 buộc phải thu hồi đất.

Việc bồi thường và nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất cần thực hiện theo quy định tại Điều 74 của luật này 2013 Điều 75 của Luật Đất đai năm 2014, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. như sau:

 • Theo đó, tại thời điểm thu hồi đất nếu thửa đất bị thu hồi đã được giao thì người sử dụng đất được bồi thường theo loại đất có cùng mục đích sử dụng. hoặc những người đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp; Bồi thường, bồi thường. Thường bằng hình thức bằng tiền. Giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể;

 • Nếu thửa đất đã cấp sổ đỏ có diện tích quy hoạch tổng thể sau khi cấp sổ đỏ thì theo nguyên tắc trên, người sử dụng đất Thực hiện bồi thường đất;

 • Nếu là đất sử dụng thì sau khi được phê duyệt phương án cấp sổ đỏ. Sau khi phê duyệt, nếu khu đất, thửa đất của người sử dụng đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ mà trong quá trình quy hoạch phải thu hồi thì người sử dụng đất được bồi thường đất;

  • Ngược lại, khi có quyết định thu hồi, đất Nếu thửa đất của người sử dụng không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ thì người sử dụng đất không được nhận bồi thường mục đích sử dụng của đất có cùng mục đích sử dụng;

Kết luận:Khu đất sổ đỏ thuộc diện quy hoạchNếu đủ các điều kiện sau thì tiền bồi thường thu hồi đất sẽ được tính:

 • Diện tích thu hồi thuộc sổ đỏ đã được công bố;

 • Bồi thường quỹ sử dụng đất cho hiện trường đất bị thu hồi vẫn còn;

Trong giấy hồng có đất quy hoạch không?

Trước hết, sổ bột sở hữu đất được hiểu là thửa đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất, dùng để xác nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất, nhà ở. quyền sở hữu và tài sản khác gắn liền với đất. .

Quy hoạch sử dụng đất/Quy hoạch đất đai được quy định tại Điều 3(2) Luật Đất đai 2013 như sau:

2. Quy hoạch sử dụng đất được lập trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cho mục đích phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, theo không gian sử dụng đất, tiềm năng đất đai và việc sử dụng đất, phân bổ và quy hoạch đất đai. Nhu cầu của các ngành, lĩnh vực ở các vùng kinh tế – xã hội, các đơn vị hành chính trong một thời gian nhất định.

Như vậy, quy hoạch sử dụng đất có thể hiểu là mục đích sử dụng đa dạng như sử dụng đất hợp lý, sử dụng đất theo nhu cầu, khả năng của từng lĩnh vực, khu vực. Quy hoạch sử dụng đất cũng là một cách sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả.

Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

p>

Nói cách khác, mọi loại hình sử dụng đất đều phải tuân theo kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

Quy định về quy hoạch sử dụng đất được áp dụng thống nhất trong cả nước và áp dụng cho các loại đất. .Điều này cũng có nghĩa là người đã được cấp sổ đỏ hoặc chưa được cấp sổ đỏ đều phải sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận: Dù đất có sổ đỏ hay chưa thì phải sử dụng đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đất đã được cấp Sổ đỏ vẫn có thể được quy hoạch thu hồi đất để làm đường, xây dựng, mở rộng cơ sở hạ tầng…

Trên đây là về đất ở Đã có sổ đỏ trong quy hoạch, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19006199

để được hỗ trợ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button