Tin tức

OpenDevelopment

Bạn có thắc mắc về những gì Open Development Vietnam xuất bản? Chúng tôi rất muốn giúp bạn.

Bạn có gặp sự cố hoặc sự cố kỹ thuật nào với trang web của Open Development Vietnam không?

Bạn có bất kỳ ý tưởng mới nào có thể giúp tân trang lại trang web Open Development Vietnam không? Chúng tôi sẽ rất vui khi nghe nó.

Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi đang làm như thế nào.

Bạn có tài nguyên nào có thể giúp mở rộng trang web Open Development Vietnam không? Chúng tôi sẽ xem xét mọi dữ liệu bản đồ, luật, bài báo và tài liệu mà chúng tôi chưa sở hữu để xem liệu chúng tôi có thể kết hợp chúng vào trang web của mình hay không. Vui lòng đảm bảo tài nguyên thuộc phạm vi công cộng hoặc theo giấy phép Creative Commons.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button