Tin tức

Phí phạt trả nợ trước hạn các ngân hàng được tính thế nào?

Hiện nay, nhiều khách hàng chưa thực sự hiểu rõ về các hình thức phạt trả nợ khi vay vốn ngân hàng. Phí phạt trả nợ trước hạn được ngân hàng quy định rõ ràng trong nội dung hợp đồng ký kết với khách hàng. Mỗi ngân hàng tại Việt Nam có những quy định về phạt trả nợ trước hạn khác nhau nên bạn đọc khi muốn và có nhu cầu đến ngân hàng vay vốn cần tìm hiểu kỹ về phạt trả nợ trước hạn để ngân hàng tính toán kỹ về mức phạt trả nợ trước hạn. với năng lực kinh tế của mình. Vậy phí phạt trả nợ trước hạn của ngân hàng được tính như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

Đạo luật tổ chức tín dụng 2010

Luật sưTư vấn pháp lý

strong>strong>Trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

1.Ngân hàng hiểu thế nào về phạt trả nợ trước hạn ?

Phạt trả nợ trước hạn được hiểu là mức phạt mà ngân hàng áp dụng đối với khách.

Phạt trả trước hạn là số tiền mà người vay phải trả cho ngân hàng do không giữ lời hứa trong hợp đồng vay.

Hiện nay, các ngân hàng thu phí trả nợ trước hạn của người vay vì đây là biện pháp cần thiết phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình kinh tế nước ta. hiện tại. Vì vậy, khi cho khách hàng vay, ngân hàng khó cân đối giữa thanh khoản, lãi suất, kỳ hạn.

Thực chất ngân hàng phải trả lãi cho nguồn vốn thuộc sở hữu của ngân hàng huy động trong thời hạn cho vay theo hợp đồng cho vay. Các ngân hàng thu phí bồi hoàn thiệt hại thanh toán để cân đối nguồn vốn, bù đắp chi phí phát sinh và rủi ro lãi suất. Ngoài ra, hiện nay các ngân hàng còn thu các loại phí khác như phí trả nợ quá hạn, phí trả nợ trước hạn, lãi phí trả chậm…

2. Cách tính phạt trả trước ngân hàng:

Hiện nay, theo thống kê, có hơn 49 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có 31 ngân hàng thương mại cổ phần. Một phần có 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước, và có ngân hàng chính sách, ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã, v.v. Do đó, mỗi ngân hàng có chính sách riêng về phạt trả nợ trước hạn.

Hiện tại, ngân hàng tính phí 1% ~ 5% trên tổng số tiền, và trả nợ trước hạn là một hình phạt cho việc trả nợ trước hạn của người vay. phải trả cho ngân hàng nhưng một số ngân hàng đã áp dụng công thức, tỷ giá tính toán nên khách hàng phải trả số tiền thiệt hại đã thanh lý cho ngân hàng.

Cách tính phí phạt trả trước hạn là

Mức trả trước = mức trả nợ trước hạn x số tiền trả trước

Do đó:

– Tỷ lệ trả trước được hiểu là tỷ lệ phần trăm phạt ghi trong hợp đồng vay;

– Số tiền trả trước được hiểu là số tiền khách hàng còn nợ.

3.Mức phạt trả nợ trước hạn rất phổ biến hiện nay:

Trước hết, mức phạt trả nợ trước hạn Đối với ngân hàng Agricultural Bank:

Phí phạt trả nợ trước hạn của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc được quy định rõ ràng trong hợp đồng vay vốn giữa bạn và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc nên tùy về loại hợp đồng, và số tiền vay phạt trả nợ trước hạn là khác nhau.

Thực tế, ở Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, mức phạt trả nợ trước hạn thường là 0% nên nếu bạn vay theo gói lãi suất, theo lãi suất ưu đãi của ngân hàng thì mức phạt trả nợ trước hạn hoàn trả là từ 1% đến 2%.

Thứ hai, mức phạt trả nợ trước hạn của Vietcombank

Mức phạt trả nợ trước hạn của Vietcombank như sau.

– Đối với khách hàng có khoản vay ngắn hạn dưới 1 năm và số tiền vay nhỏ sẽ được hoàn trả toàn bộ khoản vay trước thời hạn hợp đồng và không phát sinh thiệt hại thanh lý.

– Đối với khách hàng có số tiền vay. Đối với các khoản vay trung và dài hạn, theo các điều khoản của hợp đồng cho vay, sẽ có một khoản thiệt hại thanh lý từ 0,5% đến 2%.

Hoặc có thể tính theo biểu phí dịch vụ của ngân hàng, đối với khách hàng Vietcombank như sau:

– Năm đầu tiên, phí phạt ứng trước là 2% trên tổng số tiền ứng trước.

– Năm thứ 2, phạt trả trước là 1,5% trên số tiền trả trước.

– Trong năm thứ ba, 0,5% số tiền trả nợ sẽ bị phạt do trả nợ trước hạn. trước khi hết hạn.

Phí phạt trả trước hạn của Vietcombank là bao nhiêu sẽ phụ thuộc nhiều vào thời điểm bạn thanh lý hợp đồng. Do đó, xin lưu ý rằng số tiền thanh toán càng lớn thì thiệt hại thanh lý càng cao.

Thứ ba, Phí phạt trả nợ trước hạn của Techcombank:

Theo biểu phí/phạt tín dụng của Techcombank sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, cụ thể:

– Các khoản vay giải ngân trước ngày 23/6/2014 (trừ cho vay tín dụng theo hạn mức tuần hoàn, cầm cố sổ tiết kiệm, chứng minh phương tiện) và sau ngày 23/6/2014 (trừ cho vay mua nhà kinh doanh, cầm cố tài khoản tiết kiệm, v.v.) .) Tiết kiệm, Chứng minh khả năng tài chính):

+ Trả trước năm thứ nhất: 3% số tiền trả trước;

+ Năm thứ hai Trả nợ trước hạn: 3% số tiền trả trước;

+ Năm thứ hai trả nợ trước hạn: 3% số tiền trả trước;

p>

+ Trả nợ trước hạn năm thứ 3: 2% số tiền trả trước;

– Phạt trả nợ trước hạn Tháng 6/2014 Cho vay (vay) hộ kinh doanh giải ngân từ 23/3:

+ Trả nợ trước hạn năm thứ nhất: 3% số tiền trả trước;

+ Trả nợ trước hạn năm thứ hai: 2% số tiền trả trước n;

+ Năm thứ ba trả trước hạn: 1% số tiền trả trước;

– Ưu đãi lãi suất mã hàng UD599, UDTH599 và đã có Phí phạt trả nợ trước hạn đối với khoản vay công bố mã KBL không thường xuyên:

+ Trả nợ trước hạn trong năm thứ nhất: 6% số tiền trả trước;

+ Trả trước hạn năm thứ 2: 3% số tiền trả trước;

+ Năm thứ 3, trả trước: 2% số tiền trả trước;

– Vay ưu đãi mã chương trình UD999 và mã công bố KBL Thời gian phạt trả nợ:

+ Trả nợ trước hạn năm đầu: 5% số tiền trả trước;

+ Trả nợ trước hạn năm thứ 2: 3% số tiền trả trước hạn;

+ Trả trước hạn năm thứ 3: 2% số tiền trả trước hạn;

– Phí phạt trả nợ ngay các sản phẩm cho vay (lãi tính trên dư nợ ban đầu) – Cơ chế lãi suất sử dụng hình phạt trả trước tương tự như các khoản vay đã thanh toán trên số dư giảm dần Các khoản tiền gửi trước ngày 23 tháng 6 năm 2014 (ngoại trừ khoản vay tín dụng tuần hoàn, tài khoản tiết kiệm thế chấp, bằng chứng phương tiện) và 23/06/2014 Các khoản vay phát sinh sau đó (trừ vay hộ kinh doanh, vay cầm cố sổ tiết kiệm, chứng minh năng lực kinh tế)

Phí: 0,25% x số dư trả trước x số tháng trả trước.

Lưu ý mức tối thiểu cho trường hợp trên phải là: 200.000 VNĐ.

Thứ tư, phạt trả trước của VPBank:

Phạt trả trước của VPBank tùy từng trường hợp:

-Điều 1- hạn mức phạt trả trước hạn trong năm = 3% x số tiền phạt trả trước hạn.

– Hạn mức phạt trả trước hạn trên 1 năm đến 2 năm = 2% x số tiền trả trước hạn.

p>

– Trả trước trên 2 năm đến 3 năm, phạt trả trước = 1% x số tiền trả trước.

– Trả trước trên 3 năm đến 4 năm, phí phạt trả trước là phí phạt trả trước = 0,5% x số tiền trả trước.

– Từ trên 4 năm trở lên hoặc thời hạn thực vay đạt từ 70% thời hạn vay trở lên theo hợp đồng tín dụng, VPbank miễn phí xử lý, phí ứng trước mỗi lần tối thiểu 500.000 đồng đồng. Lưu ý rằng một năm ở đây đề cập đến 365 ngày.

Thứ 5, mức phạt trả trước của OCB:

Mức phạt trả trước của OCB cụ thể như sau:

– Nếu trả trước dưới 12 tháng, phạt trả trước = 3% x số tiền trả trước.

– Trả trước từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, phạt trả trước = 2,5% x số tiền trả trước.

– Trả nợ trước hạn từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, phạt trả nợ trước hạn = 2% x số tiền trả nợ trước hạn.

– Bắt đầu từ 36 tháng Trả trước dưới 48 tháng, phạt trả trước = 1% x số tiền trả trước.

– OCB không tính phí phạt trả trước từ 48 tháng trở lên.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button