Tin tức

Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Làm Văn Phòng

Hợp đồng thuê văn phòng, thuê nhà làm văn phòng cần có sự đồng ý của cả bên thuê và bên cho thuê. Đây là những hình thức giao dịch dân sự không bắt buộc nhưng nên đưa vào để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của các bên và tránh những tranh chấp pháp lý không đáng có.

Trong quá trình này, tư vấn cho thuê văn phòng Maison Office đã nhiều lần được yêu cầu gửi hợp đồng thuê văn phòng mẫu.

 • Nếu doanh nghiệp của bạn thuê văn phòng tại tòa nhà chuyên dụng hạng ABC. Nghiệp chướng. Xem mẫu hợp đồng thuê văn phòng này
 • Bạn nên xem xét các phương pháp hay nhất để xem xét, đánh giá và thương lượng hợp đồng thuê văn phòng tại đây: Tóm tắt kinh nghiệm thuê văn phòng

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp một hợp đồng hoàn chỉnh bao gồm:

Mẫu hợp đồng thuê phòng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 20….

Hợp đồng thuê nhà

Số: …./HĐTN/A-B

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam 2015;
 • Căn cứ Luật Nhà ở nước CHXHCN Việt Nam 2014;
 • li>

 • Căn cứ năng lực và nhu cầu thực tế Các Bên :

Hôm nay, lúc ..…/…./2017, tại…………… chúng tôi gồm có các bên:

LÃNH ĐẠO NHÀ(gọi tắt là: Bên A)Ông/Bà: > ……… …… ………… Sinh ngày: ………………………………………… Hộ khẩu thường trú: ………………………………… Số CMND:…………… ………………………… Điện thoại di động: …………………………………… Số tài khoản ngân hàng: ……………………….Đồng chủ sở hữu ( nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… mạnh mẽ > Tên công ty: ……………………………… MST: ………………………………………………… Địa chỉ điện thoại: ………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………… Người đại diện: ……………………………………………………………… Chức vụ:…………………… ……………………… ………………… …………

Hai bên thống nhất cùng nhau lập và ký kết hợp đồng cho thuê này.Hợp đồng này sau đây gọi chung là như hợp đồng này:

Điều 1

Đối tượng của hợp đồng

 • Đối tượng của hợp đồng này là: loại nhà …………..
 • Diện tích loại nhà:…………………… ..
 • Hình thức sử dụng: sử dụng cá nhân;
 • Số tầng:……………………………………………….

(Chi tiết về điều kiện nhà ở vui lòng tham khảo Phụ lục 01 của hợp đồng này. Phụ lục 01 được lập vào ngày bàn giao. Được xác nhận bởi cả hai bên).

1.2 Mục đích thuê: Bên B thuê nhà làm văn phòng đại diện/văn phòng

Điều 2

Điều 2

strong

ĐẶT HỢP ĐỒNG

Bên B đặt cọc cho Bên A:…….(nói……) Tương đương đến … ….tháng tiền thuê nhà vào ngày …/…./20….. Khi hết hạn hợp đồng, Bên A sẽ trả lại tiền đặt cọc cho Bên B sau khi trừ đi các khoản tiền điện, nước, mạng,… chưa thanh toán của Bên B hoặc Bên B. thiệt hại vật chất do Bên B gây ra. Bên B (nếu có).

Điều 3

Thời hạn thuê và giá thuê

3.1 Thời gian thuê: ……… (……….tháng) từ ngày….tháng…..năm 20……đến ngày…tháng…năm 20….

3.2 Một tháng tiền nhà:…….(Ngầm định:……). Tiền thuê bao gồm: ………………….

Điều 4

Thanh toán

 1. 1.Phương thức thanh toán:
 2. a) Bên B thanh toán tiền thuê cho Bên A theo phương thức sau:

Sau khi hợp đồng được ký kết, Bên B thanh toán cho Bên A … Tiền thuê hàng tháng. Các khoản thanh toán tiếp theo đến hạn trong vòng …. ngày của tháng đầu tiên của kỳ thanh toán.

4.2 Phương thức thanh toán: Tiền thuê được thanh toán bằng hình thức……………..

Điều 5

Nghĩa vụ và quyền của Bên A

5.1 Nghĩa vụ của Bên A:

 1. Cung cấp cho Bên B bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho thuê và bản sao CMND;
 2. Theo quy định, nhà sẽ được giao cho Bên B vào ngày Bên B chuyển đến. Phụ lục hợp đồng 1;
 3. Cho phép Bên B thực hiện các công việc bảo trì, cải tạo cần thiết để phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên phải thương lượng với Bên A và được sự đồng ý của Bên A.
 4. Đảm bảo Bên B sẽ sử dụng ổn định toàn bộ tòa nhà trong suốt thời gian thuê.
 5. Bên B sử dụng diện tích thuê thuận tiện.
 6. Hỗ trợ Bên B giải quyết các thủ tục liên quan đến thuế và xuất hóa đơn cho Bên B.
 7. Trong quá trình sử dụng căn nhà, nếu bên B có vấn đề về bảo trì, điện nước vượt quá phạm vi cho phép mà không phải lỗi của bên B thì bên B sẽ hỗ trợ bên B sửa chữa . ,
 8. Trường hợp Bên A có nhu cầu lấy nhà để sử dụng hoặc vì lý do khác mà Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã cam kết thì Bên A phải báo cho Bên B biết trước 03 (ba) tháng để dọn ra ở. Bên B . Số tiền bên B đã thanh toán sẽ được hoàn trả lại nếu quá thời hạn thanh toán mà bên B không thanh toán. Theo Điều 2 của hợp đồng, tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho Bên B. Ngoài ra, Bên A phải bồi thường thiệt hại cho Bên B trong 01 (một) tháng tiền thuê nhà;
 9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

5.2 Quyền của Bên A:

 1. Yêu cầu Bên B thực hiện điều 4 của hợp đồng này đúng hạn Trả tiền thuê nhà đầy đủ.
 2. Thu đủ tiền thuê nhà theo thỏa thuận;
 3. Bên A đến nhà định kỳ 3 tháng/lần và kiểm tra công việc thường xuyên. Trong quá trình sử dụng nhà Bên B nếu có hư hỏng sẽ được phát hiện và sửa chữa kịp thời.
 4. ) Khi hết hạn hợp đồng thuê, nhận lại toàn bộ nhà và quyền sử dụng đất theo nguyên trạng như lúc đầu cho thuê;
 5. Trong một số trường hợp cấp thiết, việc kiểm tra nhà là có sẵn
 6. Bên B đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng:

+ Không trả tiền thuê nhà đúng thời hạn quy định tại Điều 2 của hợp đồng này;

+ Đúng như cam kết

+ Gây hư hỏng nặng nhà;

+ Cải tạo nhà khi chưa được sự đồng ý của bên A;

+ Nhiều lần làm phiền Trật tự công cộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

+ gây nguy hại nghiêm trọng đến môi trường;

+ vi phạm pháp luật Việt Nam trong quá trình sản xuất, vận hành.

Điều 6

Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1 Ý nghĩa phục vụ của Bên B

 1. Quyền sử dụng căn nhà đúng mục đích quy định trong hợp đồng này;
 2. Theo thời hạn quy định tại Điều 4 của hợp đồng này Tiền thuê đã được thanh toán đầy đủ.
 3. Tôn trọng các quy tắc của cuộc sống công cộng.
 4. Chịu trách nhiệm về nội dung kinh doanh của mình trước pháp luật Việt Nam. .Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quy định của chính quyền địa phương, nếu có vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương.
 5. Không mang vũ khí và đồ dễ cháy vào nhà cho thuê. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nếu để xảy ra cháy nổ, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 6. Thanh toán đầy đủ tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê.
 7. Thông báo cho chủ nhà những khó khăn mà Bên B gặp phải trong quá trình cho thuê và đề nghị Bên A có những biện pháp hỗ trợ cần thiết (ví dụ: khó khăn về điện, nước, quản lý…, cơ quan nhà nước, môi trường …) .
 8. Nếu Bên B muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho Bên A 01 (một) tháng. Sau khi trừ các chi phí liên quan đến việc sử dụng nhà và đền bù 01 (một) tháng tiền nhà, bên B sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.
 9. Thực hiện nghĩa vụ thuế thay cho Bên B (với sự hỗ trợ của Bên A)
 10. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6.2 Bên B được hưởng các quyền sau:

 1. a) Nhận toàn bộ căn nhà như đã đồng ý;
 2. b) Bên B có thể sửa đổi hoặc thay đổi nội thất và ngoại thất của Mặt bằng để phù hợp với mục đích sử dụng và kinh doanh của mình, nếu được sự đồng ý của Bên B, tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản và tất cả các chi phí đó.
 3. c) Trong trường hợp chấm dứt hoặc chấm dứt hợp đồng, bên B có quyền tháo dỡ các thiết bị mà bên B không lắp đặt trong nhà;
 4. f) các quyền khác pháp luật quy định.

Điều 7

Chấm dứt hợp đồng

  Hợp đồng này sẽ được Điều 3 của hợp đồng này chấm dứt.
 1. Hợp đồng này bị chấm dứt trước thời hạn do quyết định của cơ quan nhà nước, ban ngành có thẩm quyền về việc phá dỡ nhà ở hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.
 2. Nếu Bên A và Bên B vi phạm các điều khoản đã ký kết thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, sau khi đã thông báo cho bên vi phạm thì bên vi phạm phải bồi thường cho bên A số tiền tương ứng số tiền theo giá thỏa thuận trong điều khoản thứ ba của hợp đồng này … tháng tiền thuê nhà.
 3. Nếu bên nào trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không có căn cứ pháp luật thì bên kia phải bồi thường theo thời giá tương ứng với số tiền………tháng thuê của hợp đồng này. hợp đồng Hiệp ước thứ ba.

Điều 8

Cam kết của Bên A

Bên A và Bên B cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trong hợp đồng này.

Tiêu đề IX

Điều khoản cuối cùng

 1. Các bên thừa nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc, hai bên sẽ bàn bạc, thảo luận, thương lượng và cùng giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng quyền lợi của các bên. Nếu thương lượng không thành, hai bên thống nhất chọn cấp thành phố có thẩm quyền… Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Các tài liệu kèm theo hợp đồng. Đồng:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 1. Hợp đồng này được lập từ … trang thành … bản có giá trị tương đương, Bên A giữ … bản, và Bên B lưu giữ… … Bản gửi cơ quan thuế….. bản làm căn cứ thi hành.

NGƯỜI CHO THUÊ

NGƯỜI CHO THUÊ

>> Nhấp để tải xuống tệp mẫu hợp đồng thuê văn phòng đẹp

>>> Xem nay: 9 Lưu Ý Khi Soạn Thảo Hợp Đồng Cho Thuê Văn Phòng

Mẫu Căn Cứ Pháp Lý Xây Dựng:

– BLDS 2015;

– 2014

– Luật Bất động sản 2014;

– Luật Doanh nghiệp 2014

_______

bởi Maison Office Chia sẻ – Dịch vụ tư vấn yêu cầu và cung cấp văn phòng chuyên nghiệp.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button