Tin tức

Hợp đồng thuê cửa hàng

hợp đồng thuê cửa hàng

hợp đồng thuê Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh hiện nay đang rất được ưa chuộng khi nhu cầu thuê mặt bằng cửa hàng, văn phòng… ngày càng tăng cao. Chúng tôi được cho biết rằng biết cách soạn thảo hợp đồng thuê cửa hàng là điều cần thiết.

Bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên Danh về hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn trước pháp luật.

Hợp đồng là gì?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng “là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

p>

Là sự thỏa thuận của các bên về việc mua bán, trao đổi, tặng cho, mượn, cho thuê, cho mượn, thực hiện nghĩa vụ đối với tài sản để giao kết, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự mối quan hệ.

Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực

Thứ nhất, về chủ thể, chủ thể của hợp đồng dân sự phải đảm bảo là mình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. ứng xử phù hợp với loại hợp đồng này và năng lực pháp luật dân sự.

Nếu các bên là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự, biết và nắm vững việc xác lập, sửa đổi, chấm dứt và thực hiện hợp đồng về quyền, nghĩa vụ dân sự của mình. Tùy theo mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân mà có thể ký kết hợp đồng phù hợp với lứa tuổi.

Nếu là pháp nhân thì tham gia vào hợp đồng dân sự thông qua người đại diện theo pháp luật. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng là hợp tác xã, tổ chức phi tư nhân khác, hộ gia đình thì các bên tham gia xác lập, ký kết hợp đồng là người đại diện hoặc người được ủy quyền.

Thứ hai, mục đích và nội dung của hợp đồng. Mục đích là lợi ích hợp pháp, là hậu quả pháp lý trực tiếp của giao dịch dân sự (làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự) mà các bên mong muốn thực hiện được khi thực hiện hợp đồng.

Nội dung của hợp đồng là tập hợp các điều khoản và lời hứa, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên, ràng buộc các chủ thể khi tham gia thực hiện hợp đồng. hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về nội dung của hợp đồng. Nội dung hợp đồng có thể có các điều khoản sau:

– đối tượng của hợp đồng;

– số lượng, chất lượng;

– giá cả, phương thức thanh toán ;

-thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

– quyền và nghĩa vụ của các bên;

– trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– phương thức giải quyết tranh chấp.

Theo quy định của pháp luật, không được vi phạm mục đích và nội dung của hợp đồng. Điều pháp luật cấm và không được vi phạm đạo đức xã hội, là quy tắc xử sự chung trong đời sống xã hội

Nếu mục đích, nội dung của hợp đồng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục thì giao kết hợp đồng cũng vô hiệu Căn cứ xác định

Thứ ba, di chúc khi thực hiện hợp đồng. Bản chất của hợp đồng là một giao dịch dân sự, khi giao kết sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, vì vậy khi thực hiện hợp đồng các bên phải đảm bảo tính toàn vẹn của hợp đồng. Thực hiện hợp đồng một cách tự nguyện và tự do.

Tính tự nguyện, tự do trong quá trình ký kết hợp đồng là việc các bên có thể tự do bày tỏ nguyện vọng theo ý muốn của mình, không bị bất kỳ ai kiểm soát, ép buộc hay ép buộc.

Nếu việc thực hiện hợp đồng là do bị đe dọa cưỡng ép nhằm tránh bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản hoặc người thân thích của họ thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ

IV .Hình thức hợp đồng . Về hình thức của giao dịch dân sự, giao dịch dân sự có thể có nhiều hình thức khác nhau như: bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Tương tự, hợp đồng cũng có nhiều hình thức thể hiện khác nhau như bằng miệng và bằng văn bản.

Trong một số trường hợp, hình thức thể hiện của hợp đồng, ngoài thể hiện bằng văn bản, phải được công chứng, chứng thực theo quy định của luật này thì mới có hiệu lực.

Ví dụ: Công chứng hợp đồng mua bán đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho, đất đai Việc thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

Hợp đồng thuê cửa hàng là gì?

Giống như các dạng hợp đồng dân sự khác, hợp đồng thuê cửa hàng là một văn bản, là bản sao quan hệ pháp lý giữa bên cho thuê (chủ cửa hàng) và bên cho thuê (người muốn sang thuê cửa hàng) ) cho các mục đích được pháp luật cho phép và cho phép rõ ràng.

Hợp đồng thuê cửa hàng cần thể hiện rõ ràng các thông tin, điều khoản, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan – làm cơ sở pháp lý khi giải quyết các tranh chấp, phát sinh trong thực tế. hợp đồng.

Hợp đồng thuê cửa hàng bao gồm những gì?

Bao gồm:

-Hoàn cảnh cơ bản ban đầu của bên cho thuê và bên thuê

-Điều khoản:

+Nội dung hợp đồng

p>

+đơn giá và phương thức thanh toán

+phạm vi hoạt động

+trách nhiệm các bên

+thời hạn hợp đồng

+ Đặt cọc

+đơn phương chấm dứt hợp đồng

+ các điều khoản khác

hợp đồng thuê cửa hàng
hợp đồng thuê cửa hàng

cửa hàng chính thức cho thuê

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Strong>

——————

Hợp đồng thuê nhà

(Số:…………./2017/HĐTVP-….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 24 tháng 11, 2015;

– Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2014;

– Theo nhu cầu thực tế của hai bên ;

HÔM NAY, NGÀY…THÁNG…NĂM ĐỊA CHỈ:……………………………

Chúng tôi gồm có các bên sau:

Bên cho thuê:

Họ:……………………Ngày sinh:…………………..

CMND: ………………………… Ngày cấp:………

Nơi cấp: ……………………………………………………………… ………

Nơi thường trú:………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………… ……………………………………………………………….

(sau đây gọi là Bên A)

Người thuê nhà:

Họ và tên: ……… Ngày sinh: …………………..

CMND :…………………… Ngày cấp:…………

Nơi cấp: ………………………………………………….

Nơi thường trú: ………………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………… ……………………….

(gọi tắt là bên B)

(Lưu ý: Nếu bên nào là đơn vị ghi rõ: tên đơn vị. , mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, số thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước công dân, chức vụ của người nộp đơn. người đại diện theo pháp luật)

Chúng tôi tự nguyện giao kết và ký kết hợp đồng theo thỏa thuận sau:

Điều 1 Đối tượng hợp đồng

 1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê cửa hàng tại địa chỉ: … Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số do UBND Quận Đống Đa, TP Hà Nội cấp … …. Ngày cấp… …

Nhà cho thuê có những đặc điểm riêng sau:

– Diện tích nhà: ….m2.

– Diện tích sử dụng: ….. m2.

– Chiều rộng mặt tiền: ….m2.

– Số tầng: ….

p >

– Hướng: … ……… …..

 1. Hiện trạng nhà:
 2. Công năng cho thuê: kinh doanh

Điều 2 Thời gian thuê

 1. Thời gian thuê là … năm kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao.
 2. Bên A sẽ bàn giao nhà thuê cho Bên B trong thời hạn… từ…
 3. Nếu hết hạn hợp đồng thuê, Bên B có quyền yêu cầu gia hạn……… Sau khi bên A chấp nhận, hai bên thống nhất ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung.

Điều 3 Tiền thuê và thanh toán phương thức

 1. Giá thuê: …………………………………… Thời gian sử dụng là ……………….. Sau thời hạn này, tiền thuê hàng tháng sẽ tăng ………….. (hoặc Giá có sự thay đổi lớn khi hai bên thống nhất giá thuê)

  1. Phương thức thanh toán:

  Bên B ký duyệt:……………………..đến ngày……

  Nếu Bên B không thanh toán đúng hạn Bên B phải chịu lãi suất theo tỷ lệ sau:………………

  Điều thứ tư 2 Quyền và nghĩa vụ của các bên

  1. Quyền và nghĩa vụ của bên A
  2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

  Điều 5 Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

  1.Các trường hợp chấm dứt hợp đồng;

  – Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

  – Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều 2 Khoản 5 của hợp đồng này

  p>

  1. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

  (Hai bên đồng ý)

  Điều 6 Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

  Điều 7 Giải quyết tranh chấp

  Hai bên cam kết sẽ ưu tiên thương lượng, hòa giải để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến thực hiện hợp đồng. Nếu không thể giải quyết thông qua các phương thức trên, một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền.

  Hiệu lực của hợp đồng thứ tám

  Hiệu lực của hợp đồng thứ tám

  strong>

  Hợp đồng này từ…… … ……… tháng………………………………………………….

  Mỗi bên trong hợp đồng này giữ một bản.

  BÊN CHO THUÊ CỬA HÀNG

  (Bên A)(Bên B)

  Soạn thảo Một số vấn đề cần lưu ý khi cho thuê cửa hàng

  – Tham khảo giá thị trường và giá thuê cửa hàng lân cận để đưa ra mức giá hợp lý (cho bên cho thuê)- Theo diện tích địa điểm, địa điểm kinh doanh và mức độ bảo trì/sử dụng Đàm phán giá thuê phù hợp (đối với khách thuê)…

  – Bên cho thuê cần xác định đúng đối tượng thuê để tránh những sai lầm có thể gây ra nhiều hệ lụy về sau , chẳng hạn như sửa chữa nhà quá nhiều và không thể khôi phục lại khi cần

  p >

  – Thời hạn thuê cũng cần được tính toán hợp lý và hợp lý, có nên thuê dài hạn nhiều hơn không hơn 5 năm, hoặc thuê ngắn hạn từ 6 tháng đến hơn 1 năm… Điều này ảnh hưởng đến cả bên thuê, vì phải tìm địa điểm thuê mới, tốn tiền bạc, thời gian và công sức di chuyển. đến một địa điểm khác – và bên cho thuê khi cần thời gian để tìm một người thuê mới phù hợp. Nhưng cần lưu ý, giá thuê dài hạn có quy định rõ ràng, linh hoạt thay đổi khi giá cả thị trường thay đổi

  -Ngoài ra, bên cho thuê cũng cần biết chính xác bên thuê cho thuê những gì cửa hàng kinh doanh mặt hàng gì, kinh doanh mặt hàng gì và có trách nhiệm giám sát việc thực thi pháp luật tránh tình trạng làm thuê trá hình, buôn bán hàng cấm, hàng lậu

  – Mang hợp đồng thuê cửa hàng ra phòng công chứng để làm căn cứ pháp lý và tuân thủ đúng quy định…

  Trên đây Luật Trần xin chia sẻ toàn bộ thông tin tư vấn về hợp đồng thuê cửa hàng của Liên Danh để quý khách hàng tham khảo. Mọi thắc mắc và cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn nhanh nhất.

  .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button