Tin tức

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract được nhiều DN FDI tin dùng

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là văn bản bảo vệ quyền lợi của cả hai bên khi không may xảy ra tranh chấp sau này. Bài viết này sẽ giới thiệu khái quát về khái niệm, mục đích, quy định của thanh lý hợp đồng xây dựng, đồng thời cung cấp mẫu biên bản thanh lý hợp đồng để doanh nghiệp tham khảo!

1.Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

<img src="https://icontract.com.vn/FileUpload/ArticleMaterials/images/bien-ban-thanh-ly1(1).png" alt="phút thanh lý 1" /

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là hợp đồng xây dựng, lắp đặt và các văn bản được hình thành sau khi hoàn thành giao dịch, ví dụ như công trình, nhà xưởng đề xuất trong hợp đồng xây dựng . Văn bản này nhằm xác nhận việc hoàn thành các quyền và lợi ích của các bên và đồng ý ký kết.

Dưới đây là các trường hợp hợp đồng xây dựng để thanh lý hợp đồng xây dựng. Quy định pháp luật:

p>

 • Hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BXD Điều 17, Điều 18 hướng dẫn thi công xây dựng công trình công cộng . (tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng bởi nhà thầu/người nhận thầu).
 • Hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng

2.Mục đích thanh lý hợp đồng xây dựng

Thanh lý ký quỹ version 2

Mục đích thanh lý hợp đồng xây dựng

Thi công vành đai thanh lý hợp đồng Các lợi ích sau:

Thứ nhất Cả hai bên quyết định mức độ thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, những trách nhiệm còn lại và hậu quả phát sinh.

Thứ hai, các thành phần quyền và nghĩa vụ đã được thực hiện và được hai bên đồng ý được coi là chấm dứt, chỉ còn lại các quyền và nghĩa vụ chưa được thực hiện. có hiệu lực.

Thứ ba, xác định trách nhiệm tài sản và hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng phải được thanh toán trước khi hợp đồng xây dựng hết hạn.

Thứ tư, Giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện để tránh các trường hợp sau có thể phát sinh trong các quyền và nghĩa vụ mà các bên tranh chấp đã thực hiện.

3. Quy định và lưu ý khi thanh lý hợp đồng xây dựng

Quy định và lưu ý khi thanh lý

Quy định và lưu ý khi thanh lý hợp đồng xây dựng

Việc thanh lý công việc, hợp đồng xây dựng cần được tiến hành nhanh chóng để tránh các hành vi không đúng đắn, và các bên cần nắm rõ Các quy định sau:

3.1 Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng

Thông thường, thời hạn thanh lý hợp đồng do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 56 ngày kể từ ngày ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Ngoài thời gian này, nếu một bên không thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng thì bên kia có quyền tự mình chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, có hai trường hợp ngoại lệ:

p>

 • Đối với hợp đồng xây dựng cơ bản quốc gia, thời hạn thanh lý hợp đồng kể từ ngày các bên thực hiện hợp đồng nghĩa vụ hợp đồng của họ hoặc Theo đoạn thứ hai của Điều 145 của “Luật Xây dựng” trong vòng bốn mươi lăm ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng năm 2014.
 • Việc thanh lý hợp đồng xây dựng quy mô lớn có thể được thực hiện hoãn, nhưng không quá 90 ngày.

3.2 Những vấn đề cần lưu ý trong biên bản họp thanh lý hợp đồng xây dựng

Khi lập biên bản thanh lý hợp đồng cần lưu ý một số điểm sau:

– Thanh lý hợp đồng xây dựng Trong trường hợp này, cần xác định mức độ thực hiện nghĩa vụ của bên nhận thầu căn cứ vào hợp đồng xây dựng đã ký kết trước đó. Để có thể xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành cần có biên bản nghiệm thu công trình để xác định hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm có đáp ứng được nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng thi công trước đó hay không.

– Người đại diện ký biên bản thanh lý hợp đồng là người được ủy quyền.

– Xem lại các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng xây dựng trước đó, hai bên đã thống nhất, sau đó thống nhất các điều khoản trong biên bản thanh lý. Cũng như thông tin bàn giao, nghĩa vụ thanh toán phải được xác lập khi ký biên bản thanh lý.

– Biên bản thanh lý hợp đồng có thể được công chứng để đảm bảo yếu tố pháp lý. .

4.Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Dưới đây là các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng, tùy từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp áp dụng cho phù hợp:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng Sạch

Số: …/TLHD

 • Theo Bộ luật Dân sự 2015;
 • Theo Luật Xây dựng 2014;
 • Theo Hợp đồng xây dựng số: …/. .. Ký tại. ../…/…giữa…………..và…………..

Hôm nay, ngày…tháng…năm…, ngày … …………………….,

Chúng tôi bao gồm các bên sau:

Bên A (Nhà thầu)………. ………… …………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………….

Ông/Bà đại diện: ………………………………

Chức vụ: …………………………………..

Số điện thoại: ……………… Fax: ……………….

MST: ………………………… ……………… ………………………………………….

Bên B (bên giao thầu) nhà thầu)……….. ……. ……………………………………………. ………. …………………………………. ……………………………………………. . ……………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………… … ……………………….

Thay mặt Ông/Bà: ……………………………………

Chức danh: ……… ……………………..

Số điện thoại: ……………… Fax:…………………….

MST: ………… ………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký thanh lý hợp đồng số……/.… Biên bản, ký tại …/ …/…, nội dung như sau:

Điều 1: Chấm dứt hợp đồng

Bên A và bên B thống nhất thanh lý thi công Hợp đồng … công việc số: …/…/…/200, do nội dung công việc theo Điều 2 của hợp đồng này đã được hoàn thành, hai bên đã ký vào ngày …/…/. …

Hợp đồng nêu trên và các tài liệu đính kèm theo hợp đồng này sẽ hết hiệu lực khi hai bên ký vào biên bản thanh lý này.

Điều 2: Giá trị hợp đồng và Phương thức thanh toán

Hai bên có nghĩa vụ hoàn thành các công việc còn lại sau:

p>

– Bên A Thanh toán cho Bên B số tiền còn lại theo hợp đồng như sau:

 • Giá trị hợp đồng trước thuế:
 • VAT
 • Giá trị hợp đồng sau thuế
 • VAT
 • Giá trị hợp đồng sau thuế
 • li >

– Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho bên B số tiền trên……….

Điều 3:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B toàn bộ kinh phí nêu trên theo quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng …………… Số: …/…/…/200. Được ký giữa …/…./.. ………  …  …

Biên bản thanh toán Văn bản này là bản sao, mỗi bên A giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau tác dụng.

Bên A báo cáo

Giám đốc

Báo cáo bên B

Giám đốc

Qua bài báo trên, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích. Mọi thông tin chi tiết về phần mềm hợp đồng điện tử iContract xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • URL: https://icontract.com.vn/

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button