Tin tức

Covid-19: Khi nào hợp đồng thuê nhà bị vô hiệu?

Covid-19: Khi nào hết hạn hợp đồng?

Hợp đồng vô hiệu không chấp nhận Là hợp đồng được pháp luật công nhận, theo đó các bên sẽ hoàn trả, hoàn trả cho bên kia những gì đã nhận, có tính đến lỗi của các bên. Xác định thiệt hại gây ra

Trong bài viết này, doanh nhân Sài Gòn xin giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến Hợp đồng thuê nhà (LTN). Các Trường Hợp Ký Kết Hợp Đồng, Chấm Dứt Hợp Đồng, Giải Đáp Trực Tiếp bởi TS Nguyễn Vinh Huy – Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hội Công chứng Việt Nam.

Hợp đồng thuê nhà vô hiệu

Hợp đồng thuê nhà vô hiệu nếu không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 , trừ các trường hợp sau: BLDS 2015 có quy định khác. Theo đó, nếu chủ thể ký kết thư tín dụng không có năng lực pháp luật dân sự hoặc năng lực hành vi dân sự quy định trong việc xác lập thư tín dụng thì thư tín dụng đó vô hiệu; một bên hoặc một trong các bên không tự nguyện ký kết. hợp đồng.

Mục đích và nội dung của Hội đồng thanh niên vi phạm điều cấm của pháp luật, đi ngược lại đạo đức xã hội. Hình thức hội đồng quản trị không tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, các quy định từ Điều 123 đến Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu cũng được áp dụng đối với hợp đồng (vô hiệu).

Do đó, HĐTN vô hiệu khi vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội; ; do bị lừa dối, đe doạ; do người sáng lập không nhận thức và làm chủ được hành động của mình, hoặc không thực hiện được. để tuân thủ các yêu cầu về hình thức.

Hoặc hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được, nếu kể từ thời điểm giao kết, hợp đồng có đối tượng (bên cho thuê không cho thuê,…) Nếu do nguyên nhân khách quan , hợp đồng này sẽ vô hiệu. Ngoài ra, một hợp đồng có thể bị vô hiệu một phần khi một phần của hợp đồng bị vô hiệu mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng.

Thông thường, khi giao dịch dân sự, đặc biệt là hợp đồng nhân thân vô hiệu thì hậu quả pháp lý của hợp đồng được áp dụng theo quy định tại Điều 131 BLDS 2015: “Giao dịch dân sự vô hiệu thì không Hoặc nếu quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên bị chấm dứt thì đã nhận được, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, nhưng tài sản giao dịch, thu nhập, lợi tức bị tịch thu thì bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

Có thể thấy, hợp đồng vô hiệu là hợp đồng không được pháp luật công nhận nên các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu và hoàn trả những gì đã nhận cho bên kia, có tính đến thiệt hại đã gây ra. bởi hợp đồng vô hiệu được xác định là do lỗi của cả hai bên.

Dịch Covid-19 khiến hàng loạt doanh nghiệp, cửa hàng điêu đứng, phải đóng cửa, trả hàng

Dịch Covid-19 khiến hàng loạt cơ sở kinh doanh, cửa hàng cửa hàng đóng cửa, trả hàng

Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở của cá nhân

Trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 84, khoản 1 của luật này xảy ra, hợp đồng cá nhân sẽ bị chấm dứt. Luật Nhà ở 2014. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nếu xảy ra một trong các trường hợp sau thì chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở:

– Hết hạn hợp đồng thuê nhà ở (nếu không xác định thời hạn thì chấm dứt hợp đồng sau khi 90 ngày kể từ ngày bên cho thuê thông báo cho bên thuê về việc chấm dứt hợp đồng) Chấm dứt);

– hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng;

– mặt bằng thuê không còn có sẵn;

– bên thuê chết hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích nhưng hoặc không có người ở vào thời điểm mất tích;

– Nhà thuê bị hư hỏng nặng, có có nguy cơ sập đổ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa, phá dỡ;

– Bên thuê nhà bị trưng dụng, trưng dụng vào mục đích khác (bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê trước 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hợp đồng thuê nhà quy định tại thời điểm này, trừ các trường hợp sau: các bên có thỏa thuận khác);

– bất kỳ bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn thuê đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thu hồi trừ trường hợp pháp luật quy định như nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở an sinh xã hội do bên cho thuê tự ý cho thuê, không có ý kiến ​​phản đối theo quy định của pháp luật, không đáp ứng điều kiện quy định tại luật này Luật Nhà ở 2014.

Trường hợp nhà cho thuê không thuộc sở hữu Nhà nước, nhà ở xã hội thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi bên thuê không trả đủ tiền thuê nhà đã thỏa thuận, ở quá 03 tháng mà không có lý do chính đáng; bên thuê sử dụng nhà không đúng mục đích theo hợp đồng;

Cho thuê lại, cho thuê lại, cho thuê lại v.v. , mà không được sự đồng ý của bên cho thuê, phá bỏ, mở rộng, xây dựng lại hoặc phá bỏ nhà cho thuê; kỷ lục thứ ba về cuộc sống, vẫn chưa được sửa chữa; hoặc trong trường hợp của Điều 129(2) của Luật Nhà ở 2014.

Ngược lại, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên cho thuê đã có mặt trong hợp đồng. Không sửa chữa nhà ở nếu nhà ở bị hư hỏng nặng; tăng tiền thuê nhà một cách bất hợp lý hoặc tăng tiền thuê nhà mà không báo trước cho bên thuê nhà ở theo thỏa thuận; hạn chế quyền sử dụng nhà ở vì lợi ích của người thứ ba.

Pháp luật cũng quy định, nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

Do đó, một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại, nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng hợp đồng này hoặc nghĩa vụ mà hai bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật mà đơn phương chấm dứt hợp đồng thì thì phải thông báo ngay cho bên kia để chấm dứt hợp đồng. Nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Đối với giao dịch cho thuê nhà ở, pháp luật cũng quy định “trường hợp một bên chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng được chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng”. Ngoại trừ các thỏa thuận bồi thường thiệt hại, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp đã được thanh lý, các bên không cần phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện. Nếu bên kia bị thiệt hại do bên kia không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng theo quy định thì một bên phải bồi thường.

Nếu một bên chấm dứt hợp đồng mà không có lý do quy định thì theo quy định của pháp luật, một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và bị coi là bên vi phạm do không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng theo pháp luật quy định về việc thực hiện trách nhiệm dân sự, hợp đồng.

** Doanh Nhân Sài Gòn sẽ tiếp tục dẫn chiếu trong hợp đồng các trường hợp hoàn trả, thu hồi tiền đặt cọc thuê nhà và các trường hợp áp dụng sự kiện bất khả kháng.

Hợp đồng riêng là một trong các loại hợp đồng dân sự. Mẫu hợp đồng này là sự thỏa thuận được giao kết giữa hai bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hai bên về việc xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê nhà ở như về cư trú, vận hành. Theo đó, bên cho thuê giao nhà cho bên thuê sử dụng, bên thuê chuyển số tiền đã thỏa thuận cho bên cho thuê sử dụng.

Trên thực tế, có nhiều sự kiện pháp lý liên quan đến việc ký kết hợp đồng cá nhân như hợp đồng vô hiệu, chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật, chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp pháp hoặc chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, sớm chấm dứt hợp đồng, v.v. Hợp đồng bị chấm dứt hợp pháp hoặc hợp pháp, thanh toán tiền hàng, hoàn trả tiền đặt cọc, trường hợp bất khả kháng… và rất nhiều tình huống khác xảy ra trong thực tế.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button