Tin tức

Hướng Dẫn Đăng Ký Tạm Trú Tạm Vắng [Chi tiết 2023]

Nếu có nhu cầu ngoài nơi tạm trú thì phải làm thủ tục đăng ký tạm trú. Bạn có thắc mắc về chương trình và cần thêm thông tin. Hãy để ACC hướng dẫn bạn đăng ký tạm vắng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy đón đọc bài viết chứa thông tin hướng dẫn đăng ký tạm trú sau đây nhé!

“Hướng
Hướng dẫn đăng ký tạm vắng

1.Đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng là gì?

Theo Điều 9 Khoản 1 “Luật Cư trú” 2020, công dân có nghĩa vụ giải quyết đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Luật bao gồm đăng ký tạm trú và khai báo tạm trú. Tương ứng:

 • Khai báo tạm trú là thủ tục trình báo với cơ quan đăng ký hộ khẩu để rời khỏi đơn vị hành chính cấp xã/huyện trong những trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật. Quy định của Luật tạm trú.
 • Tạm trú là thủ tục đăng ký của công dân đến sinh sống với nhiều lý do như học tập, công tác, lao động,… sinh sống tại nơi cư trú hợp pháp không phải cấp xã, vào hộ khẩu thẩm quyền. Đơn vị hành chính cấp một có thời hạn thường trú là 30 ngày.

2. Trường hợp nào thì phải đăng ký tạm trú. Ở ngoài đơn vị hành chính cấp thị trấn nơi thường trú) quá 30 ngày.

Cần phải khai báo tình hình tạm trú, tạm thời chưa đề cập đến tại khoản 1 của điều này. Điều 31 “Luật Cư trú” 2020 quy định cụ thể:

 • Rời khỏi đơn vị hành chính cấp thị xã nơi đang sinh sống quá 01 ngày đối với các trường hợp sau: (1) Bị can, bị cáo hình sự được tại ngoại (2) Người bị kết án phạt tù có thời hạn chưa chấp hành quyết định hoặc đã có quyết định cho tại ngoại để chờ điều tra thêm, quản chế, quản chế; (3) Người đã bị kết án quản chế đang trong thời gian thử thách; (5) Người đã mãn hạn tù trước thời hạn tại ngoại đang trong thời gian quản chế;
 • Người đã rời khỏi đơn vị hành chính cấp thị xã nơi cư trú từ lâu quá 01 ngày (01 người)) và đang được giáo dục tại xã, huyện, thị trấn; (2) Người đã bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, trường giáo dưỡng hoặc bị áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, tạm đình chỉ chấp hành án;
 • Người đã đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì rời khỏi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang đóng trụ sở. Cư trú liên tục từ 03 tháng trở lên;
 • Những người không thuộc các trường hợp trên đã rời khỏi đơn vị hành chính thị trấn nơi thường trú quá 12 tháng liên tục, trừ người đăng ký tạm trú hoặc ra khỏi nơi cư trú mới

3.Hướng dẫn đăng ký tạm vắng

3.1.Thủ tục đăng ký tạm trú

3.1.Thủ tục đăng ký tạm trú

b>

Trong quy hoạch Thủ tục đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú như sau

Bước 1: Nộp hồ sơ hồ sơ đăng ký tạm trú tại cơ quan công an

Người làm hồ sơ chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau và nộp cho cơ quan công an nơi dự kiến ​​tạm trú.

 • Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA);
 • Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự tuyển;
 • Các giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân;
 • Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ

b>

Sau khi cơ quan đăng ký tài khoản nhận được hồ sơ sẽ kiểm tra nội dung và tính hợp pháp của việc xét duyệt hồ sơ.

 • Nếu các tài liệu đăng ký đầy đủ và hợp lệ, biên nhận trả lại sẽ được cấp

  li>

 • Nếu đơn đăng ký không đầy đủ và không hợp lệ, có thể yêu cầu biên nhận gửi lại hoặc từ chối (vui lòng ghi rõ lý do từ chối).

Bước 3: Nộp lệ phí

Tiếp theo, người đăng ký nộp lệ phí đăng ký tạm trú.

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký

Người đến nhận kết quả đăng ký tạm trú theo thông tin ghi trên giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả đăng ký tạm trú. trả lại kết quả.

3.2.Thủ tục khai báo tạm vắng

Thủ tục khai báo tạm vắng tại Công an thị trấn như sau

Bước 1: Khai báo tạm vắng tại Công an thị trấn đồn

Người khai báo đến Công an thị trấn khai báo vắng mặt gồm họ, tên, số CMND hoặc số CMND, hộ chiếu của người khai báo tạm vắng; lý do tạm vắng; thời gian tạm vắng ;

Bước 2: Kiểm tra nội dung tờ khai

Sau khi tiếp nhận tờ khai, phòng đăng ký tài khoản sẽ trực tiếp hướng dẫn và kiểm tra nội dung tờ khai. Cơ quan công an cấp thông báo tạm xuất cảnh cho công dân trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị khai báo tạm xuất cảnh (trường hợp tình hình phức tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 02 giờ). ngày làm việc).

BƯỚC BA: NHẬN THÔNG BÁO VỀ ĐƠN

Người nộp hồ sơ sẽ được thông báo về việc cập nhật Báo cáo Vắng mặt Tạm thời trong cơ sở dữ liệu cư trú. Cơ quan đăng ký hộ khẩu đã hoàn thành việc cập nhật thông tin.

Ngoài việc trực tiếp đăng ký tạm trú, công dân còn phải làm thủ tục đăng ký. Đối tượng 02 tạm trú sau đây, công dân cần khai báo tạm vắng cũng có thể khai báo điện tử qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Nộp hồ sơ trực tuyến, thư điện tử, nộp hồ sơ ví dụ: : Qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại khu vực công Cổng dịch vụ công Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy (trừ các ngày Lễ, Tết).

Bạn có thể đọc thêm về thủ tục đăng ký tạm vắng trực tuyến.

4.Câu hỏi thường gặp.

Phải khai báo một đối tượng tạm thời không tồn tại?

Các đối tượng phải khai báo tạm vắng bao gồm các trường hợp sau: p >

Rời khỏi đơn vị hành chính cấp thị trấn nơi cư trú hiện tại quá 01 ngày:

 • Bị cáo, bị cáo được tại ngoại; bị phạt tù có thời hạn chưa ra quyết định thi hành hoặc đã có quyết định thi hành mà đang được tại ngoại, đình chỉ thi hành , hoặc tạm đình chỉ thi hành án; người bị kết án phạt tù có quyền được trả tự do trong thời gian hưởng án treo Người đang bị quản chế; người chấp hành án phạt quản chế, cải tạo không giam giữ; người bị quản chế được tha trước thời hạn của bản án có điều kiện.
 • Đối với người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, trại giáo dưỡng để tạm đình chỉ, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp; cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc các trung tâm cai nghiện ma túy, đưa vào các trung tâm cải huấn đang trong quá trình thực hiện các biện pháp.

Ngoài địa bàn – đơn vị hành chính cùng cấp mà người trong độ tuổi nhập ngũ đã sinh sống liên tục trên 3 tháng;

Không thuộc địa bàn hành chính thị trấn đơn vị ở nơi thường trú trong 12 tháng liên tục. Không phải một trong những điều trên. Trừ những người đã đăng ký tạm trú tại nơi cư trú mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Như vậy, những người thuộc các đối tượng nêu trên phải làm thủ tục khai báo tạm vắng.

p >

Quy trình báo cáo tạm vắng?

Nếu bạn là một thực thể phải đăng ký tạm vắng, có cần thực hiện các bước sau để báo cáo tạm vắng không?

 • Bước 1: Người khai báo tạm vắng mang đến Công an xã, huyện, thị xã nơi mình sinh sống
 • Bước 2: Nộp khai báo tạm vắng Có đơn và văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý, giáo dục người đó. Cơ quan đăng ký hộ khẩu có trách nhiệm hướng dẫn, xem xét nội dung kê khai.
 • Bước 3: Cơ quan đăng ký hộ khẩu cấp thông báo khai báo tạm vắng trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị khai báo tạm vắng. Công dân tạm vắng; trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 02 ngày làm việc.

Nếu không phải đăng ký tạm trú mới thì sao?

Việc đăng ký tạm trú quy định tại Điều 27“Luật Cư trú” 2020 thì không cần xử lý. Hiện nay có hai trường hợp không phải đăng ký: “Thời gian công tác, học tập tại xã, xưởng, thị trấn khác nơi thường trú là không quá 30 ngày.

Trường hợp này, việc giải quyết hộ khẩu theo quy định của pháp luật về thể thức.

Tôi có thể xin giấy phép tạm trú ở đâu?

Giấy tờ tạm trú bao gồm những giấy tờ gì?

Trên đây là một phần thông tin của Công ty Luật ACC về việc hướng dẫn giải quyết việc đăng ký tạm vắng của pháp luật hiện hành. Hi vọng thông tin này sẽ giúp bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ tư vấn pháp lý của chúng tôi, vui lòng liên hệ với ACC để được giải đáp trong thời gian sớm nhất!

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp trọn gói các dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Doanh nghiệp đăng ký giấy phép Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng mình có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán Với trình độ chuyên môn kế toán thuế cực cao , chúng tôi sẽ đảm bảo hồ sơ pháp lý ✅ Dịch vụ kiểm toán đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Hỗ trợ rút tiền và đính kèm thời gian lấy hộ chiếu, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ liên quan, và cam kết bảo mật thông tin.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button