Tin tức

Mối quan hệ giữa thu nhập và chi tiêu của nền kinh tế

Nếu phải đánh giá hoạt động kinh tế của một người có tốt hay không, trước tiên bạn có thể nhìn vào thu nhập của anh ta. Những người có thu nhập cao có thể dễ dàng mua những thứ cần thiết và xa xỉ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người có thu nhập cao có mức sống cao hơn – nhà ở sang trọng hơn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, xe hơi đẹp hơn và kỳ nghỉ sang trọng hơn…

Điều tương tự cũng áp dụng cho nền kinh tế quốc gia. Tất nhiên, khi đánh giá liệu một nền kinh tế có hoạt động tốt hay không, người ta thường xem xét tổng thu nhập kiếm được của mọi người trong nền kinh tế. Đây là ý nghĩa của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). GDP phản ánh đồng thời hai nội dung: tổng thu nhập của mọi người trong nền kinh tế và tổng chi tiêu để mua sản lượng hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. kinh tế. Lý do GDP phản ánh cả tổng thu nhập và tổng chi tiêu là bởi vì cả hai thực sự giống nhau. Nhìn vào toàn bộ nền kinh tế, thu nhập phải bằng chi tiêu.

Tại sao lại thế này? Lý do khiến thu nhập của một nền kinh tế bằng với chi phí của nó là vì mọi giao dịch đều có hai bên: người mua và người bán. Mọi chi tiêu của người mua là thu nhập của người bán khác. Ví dụ: giả sử Karen trả cho Doug 100 đô la để cắt cỏ cho cô ấy. Trong ví dụ này, Doug là người bán dịch vụ và Karen là người mua. Doug kiếm được 100 đô la và Karen tiêu 100 đô la. Do đó, giao dịch đóng góp như nhau vào tổng thu nhập và tổng chi tiêu của nền kinh tế. GDP tăng 100 đô la bất kể tổng thu nhập hay tổng chi tiêu.

Hình 1. Sơ đồ chu trình. Các hộ gia đình mua hàng hóa và dịch vụ từ các doanh nghiệp, và các doanh nghiệp sử dụng tiền bán hàng để trả lương cho công nhân, tiền thuê nhà và lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp. GDP bằng tổng số tiền mà các hộ gia đình chi tiêu trên thị trường cho hàng hóa và dịch vụ. Nó cũng bằng tổng tiền lương, tiền thuê và lợi nhuận mà doanh nghiệp trả cho các yếu tố sản xuất trên thị trường.

Một cách khác để thấy thu nhập và chi phí bằng nhau là sử dụng sơ đồ chu kỳ trong Hình 1. Biểu đồ này mô tả tất cả các giao dịch giữa hộ gia đình và doanh nghiệp trong một nền kinh tế đơn giản. Trong nền kinh tế đó, các hộ gia đình mua hàng hóa và dịch vụ từ các doanh nghiệp; những chi tiêu này diễn ra thông qua thị trường hàng hóa và dịch vụ. Các doanh nghiệp sau đó sử dụng tiền từ việc bán hàng hóa và dịch vụ để trả lương cho công nhân, tiền thuê đất và lợi nhuận của chủ sở hữu doanh nghiệp; những khoản thu này chảy qua các thị trường cho các yếu tố sản xuất. Kết quả là tiền liên tục chảy từ khu vực hộ gia đình sang khu vực doanh nghiệp và quay trở lại khu vực hộ gia đình. Chúng ta có thể tính GDP của nền kinh tế theo hai cách: bằng cách cộng tất cả các khoản chi tiêu của hộ gia đình hoặc bằng cách cộng thu nhập (tiền lương, tiền thuê nhà và lợi nhuận) do các doanh nghiệp trả. Bởi vì mọi chi tiêu trong nền kinh tế cuối cùng đều trở thành thu nhập của ai đó, GDP là như nhau cho dù bạn đo lường nó như thế nào. Tất nhiên, nền kinh tế thực phức tạp hơn thế nhiều. kinh tế như trong Hình 1. Đặc biệt là những gia đình không tiêu hết thu nhập. Họ trả một phần thu nhập của mình cho chính phủ dưới dạng thuế và tiết kiệm và đầu tư một phần thu nhập của họ để sử dụng trong tương lai. Hơn nữa, các hộ gia đình không mua tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế. Một số hàng hóa và dịch vụ được mua bởi chính phủ, trong khi những hàng hóa và dịch vụ khác được mua bởi các doanh nghiệp với dự đoán sẽ sử dụng chúng để sản xuất các sản phẩm của chính họ trong tương lai. Tuy nhiên, cho dù hộ gia đình, chính phủ hay doanh nghiệp mua hàng hóa hay dịch vụ, các giao dịch đều có người mua và người bán. Vì vậy, khi nhìn tổng thể nền kinh tế, chi tiêu và thu nhập luôn bằng nhau.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button