Tin tức

Nhà ở xã hội là gì? Đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là gì? Đối tượng và điều kiện được mua nhà ở giá rẻ (hình ảnh từ Internet)

1.Nhà ở xã hội là gì?

Theo mục 1(7) của Luật Nhà ở 2014, nhà ở xã hội là nhà ở được Nhà nước hỗ trợ dành cho các đối tượng chính sách. Hỗ trợ nhà ở thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

2. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội phải tuân thủ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Tiêu chuẩn diện tích quy định tại Điều 7 Nghị định (đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 49/2021/NĐ-CP), cụ thể:

– Nếu nhà ở xã hội là nhà chung cư:

+ Căn hộ phải được thiết kế và xây dựng khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng;

+ Diện tích sử dụng tiêu chuẩn của mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m² và tối đa là 70 m², đảm bảo 2. Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Việc tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu dân số. Hạ tầng số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến ​​trúc không gian, cảnh quan thuộc phạm vi đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt, quy hoạch chi tiết phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích sử dụng tối đa của căn hộ tùy theo điều kiện của địa phương nhưng mức tăng không quá 10% của diện tích sử dụng tối đa 70m2, tỷ lệ không quá 10%. trên tổng số căn hộ chung cư. Nhà ở bồi thường trong dự án.

– Nếu nhà ở giá rẻ là nhà liền kề thấp tầng:

+ Diện tích xây dựng tiêu chuẩn mỗi căn không quá 70m2;

+ Đất đai Hệ số sử dụng không vượt quá 2,0 lần và phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Thiết kế nhà ở xã hội độc lập Các gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ quy hoạch và các điều kiện tối thiểu do cơ quan có thẩm quyền quốc gia ban hành.

Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn thiết kế và ban hành điều kiện xây dựng tối thiểu Xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ.

3.Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 49 Luật Nhà ở 2014 hoàn toàn phù hợp với Điều 49 Luật Nhà ở 2014 Điều 51 điều kiện được mua nhà ở xã hội bao gồm:

– Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng;

– Hộ nghèo ở nông thôn, thôn thuộc hộ cận nghèo;

– Hộ nghèo ở nông thôn, thôn thuộc hộ cận nghèo;

– Hộ gia đình ở khu vực nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

– Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực thành thị;

– Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động trong các cơ quan nhà nước, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ;

– Theo liên quan Cán bộ, công chức, viên chức Pháp luật quy định những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được thuê nhà, chuyển chỗ ở, vi phạm các quy định về nhà ở quản lý, sử dụng phải trả lại nhà ở công vụ.

– Hộ gia đình, cá nhân bị trưng dụng, phá dỡ đất theo quy định của pháp luật mà Nhà nước chưa bồi thường về nhà ở, thổ cư.

4. Điều kiện mua nhà ở xã hội

Theo Điều 51 Khoản 1 Luật Nhà ở 2014, có 03 điều kiện để được mua nhà ở xã hội bao gồm điều kiện về nhà ở, điều kiện về nơi ở và điều kiện về thu nhập. Nhập, cụ thể:

4.1 Điều kiện về nước để được mua nhà ở giá rẻ

Người có nhu cầu mua nhà ở giá rẻ đáp ứng các điều kiện sau: các điều kiện nhà ở sau:

– Không có nhà ở tự sở hữu;

– Không mua, thuê hoặc thuê nhà ở giá rẻ;

– Chưa được hưởng bảo đảm nhà ở chính sách, đang sinh sống và học tập tại đó Hoặc nơi có nhà ở và bất kỳ hình thức đất ở nào nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người của gia đình thấp hơn diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định tùy từng thời kỳ và từng vùng.

4.2 Điều kiện sống Có thể mua nhà giá rẻ

Người muốn mua nhà giá rẻ phải đáp ứng các điều kiện sống sau:

– Bạn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hoặc trung ương đối với nhà ở giá rẻ Thành phố nơi tọa lạc, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ các trường hợp quy định tại Điều 49(9) của Luật Nhà ở 2014.

4.3 Điều kiện về thu nhập để mua nhà ở giá rẻ

Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội đáp ứng các điều kiện về thu nhập sau:

– Không Thuế TNDN thường xuyên được pháp luật quy định bao gồm:

+ phụ cấp sinh hoạt phí tại đô thị, hộ nghèo, hộ cận nghèo;

+ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

+ Cán bộ nghiệp vụ, công an nhân dân, sĩ quan tại ngũ, hạ sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên;

+ Theo quy định của pháp luật về Cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghèo, Cận nghèo Nếu thuộc diện Nghèo thì phải là Nghèo hoặc Cận Nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Những đối tượng không cần đáp ứng điều kiện về thu nhập:

+ Người có công sẽ trung thành với cách mạng theo quy định của Luật Khen thưởng Người có công với cách mạng;

+ Những người trả lại nhà ở công vụ theo quy định Chủ thể khi nhà ở công vụ không còn là người thuê nhà ở công vụ. Người thuê nhà ở, chuyển đi nơi khác, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở bị thu hồi phải trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước.

+ Hộ gia đình, cá nhân bị trưng dụng, phá dỡ đất theo quy định của pháp luật mà Nhà nước chưa bồi thường về nhà ở, thổ cư.

Ngọc Nhi

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button