Tin tức

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

“Thông

Thông tin và thủ tục sang tên lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hình minh họa)

1 . 24/ 2014/TT-BTNMT Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và các tài sản gắn liền với đất khác quy định tại Điều 8 khoản 1 của thông tư, bao gồm:

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và khác lập theo Mẫu số 04a/ĐK Đăng ký, cấp phát tài sản phụ trên đất;

-Một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều 18 Nghị định Đăng ký quyền sử dụng đất số 43/2014/NĐ-CP;

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định-Luật số 43/2014/NĐ-CP được sử dụng để đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình thì phải có bản vẽ sơ đồ mặt bằng nhà. Nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng). xây dựng);

– Nếu tổ chức gia đình, cơ sở tôn giáo đã sử dụng đất theo mẫu 08a/ĐK trước ngày 01/07/2004 thì báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất ĐK và 08b/ĐK;

>

– Chứng từ chứng minh nghĩa vụ tài chính; các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có); sơ đồ thể hiện vị trí, quy mô các thửa đất liền kề. Các lô liền kề có quyền truy cập hạn chế của người dùng.

2.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Bước 1: Nộp hồ sơ

Theo quy định tại Điều 70/NĐ-CP Nghị định 43/2014 thì nơi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Trường hợp 1: Cá nhân, hộ nông dân nộp hồ sơ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Trường hợp 2: Cá nhân, gia đình không nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

p>

– Nếu có bộ phận một cửa tại địa phương thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

– Ai chưa thiết lập dịch vụ một cửa liên hệ trực tiếp với Văn phòng đăng ký đất đai (quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Chi cục Văn phòng đăng ký đất đai thành phố trực thuộc Trung ương) ) hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Nộp hồ sơ nếu chưa có). Có một chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai).

BƯỚC 2: TIẾP NHẬN HỒ SƠ

– Trường hợp hồ sơ nhận chưa đầy đủ và chưa nộp lệ phí, cơ quan xử lý hồ sơ sẽ có tối đa 03 Thông báo và hướng dẫn người nộp đơn hoàn thành các tài liệu ứng dụng trong ngày.

– Khi nhận đủ hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

BƯỚC 3: Giải quyết hồ sơ và lưu giữ chứng từ chứng minh tài chính để xuất trình khi nhận giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả kết quả

Giấy chứng nhận sẽ được cấp cho cá nhân trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các thủ tục.

-Thời gian thực hiện: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tăng thêm 15 ngày.

>>>Xem thêm:Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Đất canh tác có được chuyển nhượng không?

Chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xử lý như thế nào?

Gia đình sử dụng đất nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button