Tin tức

Tổng hợp các loại thuế phí sang tên sổ đỏ

Tổng cộng Sang tên thu thuế, phí sổ đỏ

Sang tên toàn bộ thuế, phí sang sổ đỏ

1. Sổ đỏ là gì sách?

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Theo quy định tại Điều 3 và Điều 16 “Luật Đất đai”, Luật Đất đai 2013 quy định Giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là giấy chứng nhận của Nhà nước giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác hợp pháp. Quyền sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ/p>

Điều 8 khoản 1 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, việc kê khai, nộp lệ phí trước bạ được quy định như sau:

– Tổ chức, cá nhân kê khai theo quy định tại Luật Quản lý thuế khi đăng ký Và nộp lệ phí trước bạ để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

– Dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ qua Kho bạc Nhà nước, ngân hàng, đại lý hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Tổng cục Thuế ký điện tử và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan tài nguyên thiên nhiên V.v. chứng từ giấy tờ hợp lệ. Các cơ quan quản lý môi trường và các cơ quan quốc gia khác đã kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để truy cập và sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết quy trình hàn. h chủ yếu liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

3. Phí thẩm định cấp sổ đỏ

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là phí thẩm định, đảm bảo các điều kiện cần và đủ của hồ sơ. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Giấy xác nhận đã được cấp)

Phí thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 3 Khoản 11 Thông tư số 85/2019/TT-BTC.

* Phí thẩm định cấp sổ đỏ

Mức phí do UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh để cùng cấp quyết định theo quy định tại Điều 22 Khoản 1 Luật lệ phí năm 2015 và Luật phí, bảo đảm các nguyên tắc, cơ sở lý luận sau:

– Cần bảo đảm nguyên tắc xác định phí, mức thu theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật phí.

– Cơ sở định phí. Các loại phí đảm bảo:

+ Mức phí đề xuất dựa trên mức phí hiện hành (nếu có).

+ Phù hợp, hợp với hoàn cảnh cụ thể

Mức phí, mức thu phí đối với hoạt động trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp với lệ phí như sau:

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy tờ gắn liền với đất.

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất là khoản thu nhập mà tổ chức, gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất. Tài sản phụ là nhà và đất.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất bao gồm:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên mặt đất Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất;

+ giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai;

+ trích lục bản đồ địa chính; văn bản;

+ dữ liệu hồ sơ địa chính.

*Mức thu

Căn cứ điều kiện, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà xác định mức thu phù hợp, đảm bảo các nguyên tắc: đô thị trung tâm, tỷ lệ khu vực nội thành, thị xã của thành phố cao hơn khu vực khác; hộ gia đình, cá nhân.

5. Phí công chứng, chứng thực Phí công chứng.

Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: tính theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

TT

Giá trị thuộc tính hoặc Hợp đồng hoặc Giá trị giao dịch

Ưa thích

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50.000

p>

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ 100 đến hơn một trăm 10.000 đồng đến 1 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng

0,1 triệu đồng + 0,06% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, khối lượng giao dịch trên 1 tỷ đồng

5

Từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng

p>

2,2 triệu đồng + 0,05% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng và có khối lượng giao dịch trên 3 tỷ đồng

6

Từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

p>

3,2 triệu đồng + 0,04% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giá trị giao dịch trên 0,5 tỷ đồng

7

Từ 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

p>

5,2 triệu đồng + 0 đồng giá trị tài sản hoặc 0,03% giá trị hợp đồng, giá trị giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Vượt trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (Mức tối đa là 70 triệu đồng/hộp).

(Điểm a7 Điều 4 Khoản 1 Thông tư số 257/2016)/TT-BTC)

6.Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động mua, bán nhà, đất>

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước.

– Thu nhập do đầu tư hợp pháp vào bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng quỹ sản xuất kinh doanh.

– Người được ủy quyền về thu nhập có được từ quản lý bất động sản do nhà nước ủy thác. Được quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như chủ sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thuế suất: Thuế suất đối với bán đất là 2% trên giá bán hoặc giá cho thuê lại.

Phương pháp tính thuế:

– Thuế TNCN đối với thu nhập từ bán đất được xác định như sau:

Cá nhân thuế thu nhập phải nộp

strong>

=

Giá chuyển nhượng

x

thuế 2%

– Trường hợp mua bán đất thì nghĩa vụ nộp thuế của từng người nộp thuế được xác định riêng theo tỷ lệ sở hữu bất động sản.

Căn cứ để xác định tỷ lệ sở hữu là tài sản. Các tài liệu pháp lý như thỏa thuận tài trợ ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân vùng của tòa án, v.v. Trường hợp chưa có văn bản quy phạm pháp luật thì nghĩa vụ nộp thuế của từng đối tượng nộp thuế được xác định theo phương pháp bình quân. quân đội.

(Điều 5, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Ngọc Nhi

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button