Tin tức

Xử Lý Hợp Đồng Đặt Cọc Vô Hiệu Như Thế Nào?

Trong các bài viết sau, chúng tôi sẽ đề cập đến các nội dung liên quan về xử lý hợp đồng ký quỹ vô hiệu. Mời bạn đọc tiếp

Cách xử lý hợp đồng ký quỹ vô hiệu

Cách xử lý hợp đồng ký quỹ vô hiệu Xử lý như thế nào?

1.Hợp đồng đặt cọc vô hiệu trong những trường hợp nào?

Căn cứ Điều 117 và Điều 407 BLDS 2015, ta có thể hiểu hợp đồng đặt cọc vô hiệu trong các trường hợp sau:

 • Do có hành vi vi phạm trái pháp luật hoặc vi phạm đạo đức xã hội thì hợp đồng đặt cọc vô hiệu. Nếu hợp đồng có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội
  • Điều cấm của pháp luật là quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện hành vi nhất định.
  • Đạo đức xã hội là những chuẩn mực xử sự chung trong đời sống xã hội, được xã hội thừa nhận và tôn trọng.
 • Hợp đồng đặt cọc vô hiệu do giả tạo.
 • Hợp đồng đặt cọc vô hiệu Do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự giao kết, thực hiện , và một người Người có khó khăn về nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. HHợp đồng đặt cọc vô hiệu do có lỗi.

Nếu hợp đồng được xác lập không đúng làm cho một hoặc các bên không đạt được mục đích xác lập giao dịch thì bên bị xác lập sai có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu , trừ khi hợp đồng giữa hai bên đã đạt được mục đích. Nếu không, các bên có thể khắc phục ngay sự nhầm lẫn đó để mục đích xác lập giao dịch dân sự vẫn đạt được.

 • Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, áp đặt hình thức

Theo Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP, hợp đồng phải được lập thành văn bản. vào trong. Nếu hợp đồng đặt cọc vi phạm quy định về điều kiện giao kết thì hợp đồng vô hiệu.

 • Hợp đồng vô hiệu do có chủ thể không được thực hiện

Theo đó, kể từ thời điểm giao kết hợp đồng đặt cọc, đối tượng đã được thỏa thuận trong hợp đồng này không thể thực hiện được, hợp đồng này vô hiệu.

2. Hậu quả pháp lý khi hợp đồng đặt cọc vô hiệu

Theo hướng dẫn của Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP, nếu tranh chấp đặt cọc xảy ra, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác , tiền đặt cọc được xử lý theo quy định sau:

+ Nếu tiền đặt cọc chỉ dùng để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng, nếu có vi phạm hợp đồng mới được thực hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng , dẫn đến việc không thực hiện hợp đồng hoặc phát hiện hợp đồng vô hiệu thì không phạt vi phạm và xử lý theo thủ tục chung. Theo đó, giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

+ Nếu các bên đã đồng ý. Nếu thỏa thuận hoặc pháp luật quy định nếu đặt cọc vô hiệu thì hợp đồng vô hiệu, khi đặt cọc vô hiệu thì hợp đồng đương nhiên vô hiệu.

Xử lý tiền gửi. Đặt cọc vô hiệu thì hợp đồng vô hiệu theo thủ tục chung. Theo đó, giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

3. Quy định về cách xử lý hợp đồng vô hiệu?

Nguyên tắc xử lý hợp đồng vô hiệu như sau:

– Thứ nhất: Khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và hoàn trả cho nhau.

– Hai là: Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại:

– Ba là: Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi hợp đồng vô hiệu:

Trong một số trường hợp, mặc dù quyền bị xâm phạm Một bên có quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhưng tòa án có thể xem xét bảo vệ lợi ích của người công bằng theo quy định tại Điều 133 BLDS nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa . BLDS 2015:

– Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu mà tài sản giao dịch là động sản chưa đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thông qua một giao dịch khác thì các bên để giao dịch với bên thứ ba vẫn hiệu quả. Có hiệu lực, trừ trường hợp được quy định tại Điều 167 Bộ luật Dân sự 2015.

– Trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản, động sản phải đăng ký nhưng chưa đăng ký và đã được chuyển quyền sở hữu cho người thứ ba ngay tình thông qua một giao dịch khác thì giao dịch với người thứ ba sẽ bị coi là Vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình có được tài sản thông qua đấu giá, giao dịch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà người đó là chủ sở hữu tài sản nhưng không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị coi là vô hiệu. hủy bỏ, sửa chữa h2>

Nếu có tranh chấp về tiền đặt cọc mà hai bên không có thỏa thuận khác về việc xử lý tiền đặt cọc thì xử lý như sau:

 • Trường đặt cọc chỉ để đảm bảo việc ký kết hợp đồng, hay để đảm bảo thực hiện hợp đồng, hoặc cả hai Để đảm bảo việc ký kết hợp đồng mà còn để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng, lỗi tại ai? Giao kết hợp đồng o Nếu đặt cọc không được thực hiện hoặc bị vô hiệu thì phải nộp phạt
 • Trường hợp đặt cọc chỉ dùng để bảo đảm giao kết hợp đồng, nếu xảy ra vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng .Nếu hợp đồng không được thực hiện hoặc bị phát hiện là vô hiệu, sẽ không tính tiền đặt cọc.
 • Các điều kiện theo đó khoản đặt cọc vô hiệu nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật yêu cầu. Nếu hợp đồng cũng vô hiệu thì hợp đồng đương nhiên vô hiệu khi tiền đặt cọc bị vô hiệu. Việc xử lý đặt cọc vô hiệu, hợp đồng vô hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Nếu bên đặt cọc từ chối ký kết và thực hiện hợp đồng, khoản tiền đặt cọc sẽ thuộc về bên nhận tiền. Đặt cọc; Nếu bên đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thoả thuận khác thì bên đặt cọc phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và số tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

Căn cứ pháp lý: Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015, Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Như vậy, Trên đây chúng tôi đã cung cấp nội dung liên quan đến vấn đề xử lý hợp đồng đặt cọc vô hiệu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web: accgroup.vn

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập công ty / thành lập doanh nghiệp trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh cho phép cá nhân và tổ chức bắt buộc phải đăng ký thủ tục tình dục để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch Vụ Ly Hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch Vụ Kế Toán ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định của pháp luật Báo cáo ✅ Dịch vụ kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác ✅ Dịch vụ hộ chiếu giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, các dịch vụ liên quan hỗ trợ khách hàng và cam kết thông tin bảo vệ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button