Cấu Trúc và Cách Dùng từ Stay trong câu Tiếng Anh

Stay đi với giới từ nào

Từ vựng là một phần thiết yếu của mọi ngôn ngữ trên thế giới, tất cả chúng ta đều phải thừa nhận điều đó. Vì nếu không có từ vựng, chúng ta sẽ không thể giao tiếp, giải thích những suy nghĩ, suy nghĩ của mình, v.v. Việc dạy từ vựng rất quan trọng vì không có từ vựng thì không thể giao tiếp được gì. Mọi người đều cần từ để diễn đạt bằng tiếng Anh và hầu hết người học đều thừa nhận tầm quan trọng của việc học từ vựng. Chính vì vậy hầu hết các từ đều cần phải học để bạn không gặp nhiều vấn đề thiếu từ vựng như trong giao tiếp. Có rất nhiều cách học từ vựng hiệu quả để giao tiếp và phát triển ý tốt hơn. Một cách phổ biến để ghi nhớ từ vựng là sử dụng phương pháp ghi nhớ, đây là những phím tắt giúp bạn ghi nhớ các khái niệm hoặc từ phức tạp hơn. Trong bài học hôm nay, chúng ta hãy cùng thử với từ “stay” nhé!

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

1. Ở lại có nghĩa là gì

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

Động từ dành riêng

Bạn Đang Xem: Cấu Trúc và Cách Dùng từ Stay trong câu Tiếng Anh

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

ở lại – ở yên một chỗ: không rời khỏi hoặc rời khỏi một địa điểm hoặc tình huống

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

stay – to stay: tiếp tục làm gì đó hoặc ở lại một trạng thái nào đó

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

stay – ở lại: sống hoặc ở lại một nơi trong thời gian ngắn với tư cách là khách

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

ở lại – ở lại: sống ở đâu đó vĩnh viễn

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

dừng danh từ

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

stay: thời gian bạn ở một nơi

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

stay là gì

Mô tả chỗ ở

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

2. Ví dụ về chỗ ở

Xem Thêm: 7 Mẫu giường ngủ thông minh đa năng cho phòng nhỏ hẹp

Xem Thêm: Xu hướng đầu tư đất nền ở nước ngoài lên ngôi

Bạn Đang Xem: Stay đi với giới từ nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *