Tin tức

Cách tính vay Ngân hàng 1 tỷ trả 20 năm thì gốc và lãi bao nhiêu 1 tháng

Lãi suất vay ngân hàng 1 tỷ trong 20 năm

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Muốn vay ngân hàng khách hàng phải có tài sản thế chấp – tổng tài sản thế chấp và gốc và lãi phải không vượt quá lương, thu nhập kinh doanh của người vay + 70% đồng trả

Bạn Đang Xem: Vay ngân hàng 1 tỷ trong 20 năm

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Có thể vay ở tất cả các ngân hàng như BIDV, Vietcombank, Agribank, MB Bank, Techcombank, ACB, v.v. Hiện tại lãi suất vay mua nhà trả góp hàng tháng bằng tài sản đảm bảo có nhiều mức chiết khấu trong 6 tháng đầu, 12 tháng đầu, 18 tháng đầu, 24 tháng đầu, 1 tháng đầu. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi sẽ được tính theo công thức sau:

Lãi suất thả nổi = lãi suất chuẩn + chênh lệch

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Lãi vay lãi suất ngân hàng BIDV, Vietcombank, Agribank, Techcombank, TP Bank, Shinhan Bank, SeaBank

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Ngân hàng VCB BIDV Agribank TCB SeaBank TP Bank Shinhan Lãi suất (năm)8,4 -12,2% 7,3 – 10.5% 8.5 – 10.5% 7.9 – 10.9% 7.5 -12% 7.4 – 12% 7.5 – 10.5%

Cách tính vay ngân hàng 1 tỷ trả góp 20 năm

Hiện nay, các ngân hàng chủ yếu áp dụng phương pháp dư nợ giảm dần để tính lãi suất. Khoản vay 1 tỷ đồng, giả sử bạn vay trong 20 năm (240 tháng), lãi suất ưu đãi trong 12 tháng đầu là 8,4%/năm (tức 0,7%/tháng), lãi suất sau thời gian ưu đãi dự kiến ​​là 10.5%/năm (tương đương 0.875%/tháng), số tiền gốc và lãi bạn cần trả mỗi tháng được tính như sau:

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

p>

Thời gian khuyến mãi :

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

* Trả gốc tháng đầu tiên:

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Lãi = 1.000.000.000 x 0.7% = 7.000.000 VND

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Gốc = 1.000.000.000 ÷ 240 tháng = 4.166.666 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Tổng lãi + gốc = 7.000.000 + 4.166.666 = 11.166.666 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Xem Thêm: Top 10 điểm hẹn hò cuối tuần Sài Gòn lãng mạn cho cặp đôi

* Số tiền phải trả tháng thứ 2:

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Lãi = (1.000.000.000 – 4.166.666) × 0,7% = 6.970.833 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Gốc = 1.000.000.000 ÷ 240 tháng = 4.166.666 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Tổng lãi + gốc = 6.970,833 + 4.166.666 = 11.137.499 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

p>

Từ tháng thứ ba đến tháng thứ mười hai cũng vậy.

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Bắt đầu sau khi kết thúc thời gian khuyến mại (từ tháng thứ 13 trở lên – dư nợ gốc từ thời điểm này là 950.000.008 VNĐ):

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

* Ân hạn tháng thứ 13:

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Lãi = 950.000.008 x 0,875 % = 8.312.500 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Gốc = 1.000.000.000 ÷ 240 tháng = 4.166.666 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Tổng lãi + Gốc = 8.312.500 + 4.166.666 = 12.479.166 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

* Tháng 14 Đến hạn:

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Tiền lãi = (950.000.008 – 4.166.666) × 0,875% = 8.276.041 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Gốc = 1.000.000.000 ÷ 240 tháng = 4.166.666 đồng

p>

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Tổng lãi + gốc = 8.276.041+ 4.166.666 = 12.442.707 đồng

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Tương tự tính từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 240.

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Tương tự ta tính được số tiền gốc và số tiền lãi để vay 1 tỷ trả góp trong 5 năm (60 tháng), 10 năm (120 tháng), 15 Năm (180 tháng)

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Dự án hỗ trợ trả góp ngân hàng bao gồm miễn lãi suất ân hạn gốc và hỗ trợ thiệt hại thanh lý trả trước

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Mua hàng Căn hộ Ximen giá gốc, hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà: xem ngay

Đặt chỗ mua D Aqua Bến Bình Đông nhận 2 năm lãi suất: xem ngay

Căn hộ 2 phòng ngủ Quận Tân Phú, 11 triệu đợt 2: Xem ngay

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

Xem Thêm: Top 13 Địa chỉ chụp hình kỷ yếu đẹp và chất lượng nhất Hà Nội

Xem Thêm: 1 Đô Sing Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam – Tỷ Giá Hôm Nay!

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button