Tin tức

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất mới nhất

Cách tính thuế TNCN mua bán nhà đất mới nhất

Cách tính thuế TNCN mua bán nhà đất mới nhất

Về vấn đề này, FakuTrả lời như sau:

1.Cách tính thuế TNCN đối với hoạt động mua bán nhà đất có người cư trú

Cách tính thuế TNCN đối với hoạt động mua bán nhà đất (hoặc chuyển nhượng nhà đất) như sau:

p >

Mức thuế TNCN phải nộp = giá chuyển nhượng × thuế suất 2%

– Giá chuyển nhượng bất động sản là giá được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. chuyển khoản.

+ Trường hợp trong hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá đất hoặc giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. UBND tỉnh. Tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai;

+ Trường hợp chuyển nhượng nhà ở gắn liền với đất thì giá trị nhà ở, kết cấu hạ tầng, công trình xây dựng gắn liền với đất được tính theo giá trị nhà ở. lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định về giá tính lệ phí trước bạ nhà ở thì thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà ở, tiêu chuẩn, quy cách xây dựng cơ bản và giá trị còn lại thực tế của nhà ở.

Đối với công trình hình thành trong tương lai, tỷ lệ góp vốn trên tổng giá hợp đồng nhân (x) với giá vốn tính trước do UBND tỉnh quy định. Trường hợp chưa có đơn giá do UBND tỉnh quy định thì áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm bàn giao.

+Trường hợp đơn giá cho thuê lại trong hợp đồng thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá thuê lại được xác định theo bảng giá do UBND tỉnh quy định .

– Thời điểm tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

+ Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không quy định người nộp thuế là bên mua không phải bên bán thì thời điểm tính thuế thời điểm là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo pháp luật; thời điểm tính thuế là thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

– thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản phụ trên đất, bao gồm cả công trình xây dựng trong tương lai;

– chuyển nhượng quyền sở hữu nhà hoặc sử dụng Thu nhập từ quyền, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai. tương lai;

– thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

– thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức;

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hợp pháp hoặc được hưởng các quyền của người có quyền đối với bất động sản.

2. Cách tính thuế TNCN đối với hoạt động mua bán nhà đất với cá nhân không cư trú

Mức thuế TNCN phải nộp = giá chuyển nhượng × thuế suất 2%

– Thực tế giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú là tổng số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản, không bao gồm các chi phí như giá vốn.

– Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân không cư trú làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý chung cư:

-Điều 18 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, phê duyệt số 12/2015/NĐ-CP Luật số sửa đổi.

– Thông tư 21 111/2013/TT-BTC.

Xem thêm:

Cá nhân cư trú và không cư trú là gì?

09 tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Cuộc sống hàng ngày của tôi

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button