Tin tức

Hướng dẫn thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

– Chuyển đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang nuôi trồng thủy sản nước lợ, làm muối, nuôi trồng thủy sản ao hồ, Biểu mẫu hồ, đầm;

– chuyển đổi đất rừng đặc dụng, đất rừng che nắng, đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác;

– chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp- đất nông nghiệp;

– Chuyển nhượng đất phi nông nghiệp hoặc cho thuê đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất miễn tiền sử dụng đất;

– Chuyển nhượng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở đất ở thành đất ở;

– Chuyển đất phi nông nghiệp để xây dựng công trình sự nghiệp, đất công ích, đất không kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ phi thương mại chuyển đất thương mại, dịch vụ, công trình phi kinh doanh sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Để xin chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực tế sử dụng

Bước 1: Lập và nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất chuẩn bị và nộp 1 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, nếu chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nộp tại phòng tài nguyên và môi trường cơ quan; hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT;

– Quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2:Nộp tiền sử dụng đất theo thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế

Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất thông báo của cơ quan thuế Nộp tiền sử dụng đất và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế nộp tiền sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường nơi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên và môi trường nơi đã nộp hồ sơ sử dụng đất thay đổi ứng dụng.

Cơ quan cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

– Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ với diện tích lớn hơn 0,5 héc ta thì phải có quyết định sau khi được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện không có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 57, 59 Luật đất đai 2013.

– Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

– Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2 /6/2014.

Thành Lợi

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button