Tin tức

Đính chính sổ đỏ: Khi nào phải đính chính, thủ tục thế nào?

Sửa sổ đỏ: Khi nào gắn chính, thế nào thủ tục?

Sổ đỏ đính chính: Khi nào đính chính và thủ tục như thế nào? (tác phẩm)

1.Sổ đỏ phải đính chính khi nào?

Cơ quan cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính Sổ đỏ có sai sót trong các trường hợp sau:

– Tên người sử dụng đất đối chiếu với giấy tờ hợp pháp hoặc cá nhân tại thời điểm đăng ký, giấy tờ pháp lý hoặc nhân thân, địa chỉ, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất… không đúng. Cấp sổ đỏ cho người đó;

– Thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất không đúng với hồ sơ đăng ký đất đai, thông tin tài sản gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai xác minh.

2. Thủ tục Chỉnh sửa Sổ đỏ

2.1. Dữ liệu Chỉnh sửa Sổ đỏ

Khi làm thủ tục thủ tục đính chính sổ đỏ Hồ sơ nộp gồm:

– Chủ đơn xin đính chính trường phát hiện sai sót trong Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

– Giấy tờ gốc đã cấp (sổ đỏ).

2.2. Trình tự chỉnh lý sổ đỏ

– Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phụ trên đất đăng ký với đất Gửi các tập tin để sửa chữa.

Trường hợp cơ quan đăng ký đất đai phát hiện sổ đỏ đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để đính chính.

– Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

+ kiểm tra hồ sơ;

+ to

+ Lập biên bản trình cấp có thẩm quyền đính chính những sai sót trong sổ đỏ đã cấp;

+ Đính chính những sai sót trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Lưu ý: Trường hợp có chỉnh sửa và người nhận Sổ đỏ có yêu cầu cấp Sổ đỏ thì cơ quan đăng ký đất đai báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ .

Căn cứ pháp lý: Điều 106 Khoản 1 Luật Đất đai 2013, Điều 86 Nghị định-Luật số 43/2014/NĐ-CP, Điều 24/2014/TT – Khoản 3 Điều 10 Thông tư số BTNMT.

Diễm My

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button