Tin tức

CCCD mã vạch, CMND còn hạn có cần đổi sang CCCD gắn chip?

Mã vạch CCCD, CMND hợp lệ phải đổi sang mảnh ghép CCCD?

Mã vạch CCCD, CMND hợp lệ, phải thay CCCD có gắn chip?

1.CCCD hết mã vạch có cần thay bằng CCCD có gắn chip không?

1.1.Mã vạch CCCD phải sử dụng trong bao lâu?

Điều 21 Luật căn cước công dân 2014 như sau:

Điều 21. Tuổi đổi thẻ căn cước công dân

mạnh mẽ>

1. Công dân đủ 25, 40, 60 tuổi phải đổi thẻ Căn cước công dân.

2. Nếu thẻ Căn cước công dân được cấp mới, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì có giá trị đến tuổi cấp đổi tiếp theo.

Như vậy, mã vạch CCCD có thời hạn sử dụng như sau:

– Thẻ căn cước công dân cấp từ 14 tuổi đến 23 tuổi sẽ hết hạn từ 25 tuổi.

– Thẻ căn cước công dân được cấp trước 23 tuổi đến 38 tuổi sẽ hết hạn khi 40 tuổi.

– Thẻ căn cước công dân được cấp trước 38 tuổi đến 58 tuổi sẽ hết hạn khi 40 tuổi. 60 tuổi.

Ngoài ra, giá trị sử dụng của nhãn mã vạch CCCD sẽ được in ở mặt trước của mã vạch CCCD.

1.2. CCCD mã vạch hết hạn có cần thay CCCD vá không?

Điều 4 Khoản 2 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định như sau:

Điều 4 Hiệu lực và các điều khoản chuyển tiếp

1.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 61/2015/TT-BCA của Bộ Công an và Thông tư số 33/2018/TT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công an về mẫu – Ngày 10/10/2018, BCA đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 của Bộ Công an về mẫu thẻ Căn cước công dân.

2. Thẻ Căn cước công dân đã cấp trước khi thực hiện thông báo này tiếp tục có giá trị sử dụng trong thời hạn quy định, theo yêu cầu của công dân, thẻ Căn cước công dân được cấp đổi theo quy định tại thông báo này .

Như vậy, nếu mã vạch CCCD được cấp trước ngày 23/01/2021. Khi hết thời hạn sử dụng, công dân không cần đổi thẻ sang CCCD.

2. Có cần đổi CMND hợp lệ sang CCCD có gắn chip không?

2.1.Thời hạn sử dụng của CMND là bao lâu?

Mục I.4 Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) quy định như sau:

4.Số CMND và thời hạn sử dụng.

Thẻ căn cước có giá trị 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu CMND bị đổi hoặc bị mất thì bạn có thể làm thủ tục cấp lại hoặc cấp lại CMND khác nhưng số ghi trên CMND phải trùng với số ghi trên CMND mới được cấp.

Giống như vậy, CMND có giá trị 15 năm kể từ ngày cấp.

2.2.CMND hợp lệ có cần thay CCCD có gắn chip không?

Điều 38, Khoản 1 và 2 của Luật Căn cước công dân 2014:

Điều 38 Điều khoản thi hành và chuyển tiếp

1. Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2016.

2. Thẻ căn cước công dân đã cấp trước khi Luật này có hiệu lực thi hành cho đến hết thời hạn quy định, công dân được đổi thẻ căn cước công dân khi có đơn đề nghị.

Do đó, nếu CMND được cấp trước ngày 1/1/2016 nhưng còn giá trị sử dụng thì người dân không cần đổi sang CCCD có gắn chip.

Xem thêm: Thủ tục đổi thẻ CMND/CCCD mẫu cũ sang thẻ CCCD có gắn chip

3.Chip trên 40 Năm và 60 năm bắt buộc thay CCCD.

– Thẻ bị hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi thông tin họ, chữ đệm, tên;

-Sai thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

-Khi được yêu cầu

(Mục 23(1) của Đạo luật Công dân 2014)

>>> XEM CSONG: Những điều nên và không nên quan trọng Khi Sử Dụng Thẻ Căn cước công dân Chip 2022 Mọi Người Cần Biết?

Làm thế nào để sử dụng chip CCCD để truy vấn thông tin cá nhân và cư dân? Thông tin bao gồm những thông tin gì?

Thẻ căn cước công dân có gắn chip có thể dùng thay thẻ bảo hiểm y tế để rút tiền tại cây ATM được không? Giá cước CCCD sẽ thay đổi như thế nào từ ngày 1/7/2022?

Diễm My

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button