Tin tức

Các thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chuẩn thành phố trực thuộc TW

Trung tâm thành viên -Tiêu chuẩn đô thị, thành phố trực thuộc trung ương

Tiêu chuẩn đô thị, thành phố trực thuộc trung ương (ảnh từ Internet)

Bạn Đang Xem: Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

Tiêu chuẩn đô thị trực thuộc trung ương Việt Nam

Việt Nam hiện có 05 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ngoài 5 thành phố này, hiện còn nhiều tỉnh đang được trung ương sắp xếp vị trí để trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tới (như Khánh Hòa, Huế, Huế) . ,…).

Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế biển, trở thành đô thị thông minh. thành phố, phát triển bền vững, có bản sắc và kết nối quốc tế;

Đây là mục tiêu 0 tại Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 203 vừa được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và đặc trưng văn hóa Huế, với văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, môi trường và tính năng thông minh (theo Nghị quyết 54-NQ/TW năm 2019).

Chuẩn thành phố trực thuộc trung ương

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) quy định tiêu chuẩn đô thị của thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm:

(1) Quy mô dân sốThành phố trực thuộc trung ương

Thành phố trực thuộc trung ương trực thuộc trung ương với dân số hơn 1,5 triệu người.

Từ 1/1/2023, quy mô dân số sẽ trên 1.000.000 người

Xem Thêm: Top 10 công ty xây dựng lớn nhất Việt Nam năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quy mô dân số của các đô thị trực thuộc Trung ương tháng 5/2021 sẽ là 9.166.840 người tại TP.HCM; 1.246.990 người tại Cần Thơ; 1.195.490 người tại Đà Nẵng; 2.072.390 người tại Hải Phòng; 8.330.830 người tại Hà Nội.

(2) Diện tích tự nhiên của đô thị trực thuộc trung ương

Diện tích tự nhiên của đô thị trực thuộc trung ương là hơn 1.500 km2.

Theo Tổng cục Thống kê, diện tích tự nhiên của 05 đô thị là Hà Nội 3.359,82 km2; Hải Phòng 1.526,52 km2; Đà Nẵng 1.284,73 km2; Thành phố Hồ Chí Minh 2.095,39 km2; Cần Thơ 1.440,40 km2.

(3) Đơn vị hành chính trực thuộc trung ương

Thành phố trực thuộc trung ương có trên 11 huyện trực thuộc –

Từ ngày 01/01/2023, số đơn vị hành chính cấp huyện lên tới hơn 9 đơn vị.

Số lượng quận chiếm trên 60% tổng số đơn vị hành chính cấp huyện.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, số quận sẽ chiếm trên 60% tổng số đơn vị hành chính cấp huyện.  Thị xã, thị xã trực thuộc thành phố chiếm trên 60% tổng số đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có ít nhất 02 huyện.

(4) Đã được xác định là khu đô thị loại siêu hoặc loại I.

(V) Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Cụ thể:

Xem Thêm: Hai tỷ đồng nên mua căn hộ hay đầu tư đất nền?

– Thu ngân sách: cân đối;

– Thu nhập bình quân đầu người hàng năm so với cả nước: 1,75 lần;

– Tăng trưởng kinh tế bình quân gần 3 năm (%): đạt trung bình cả nước;

– Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm qua (%): đạt trung bình cả nước;

– Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong Tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế: 90%;

– Tỷ trọng lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị xã, thị trấn, quận, huyện: 90%.

>

Lưu ý: Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 cũng bổ sung tiêu chí cụ thể đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, thành phố trực thuộc Trung ương có 02 yếu tố đặc thù sau thì quy mô dân số tối thiểu đạt tiêu chuẩn và tỷ lệ số quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương trên tổng số dân. người dự tuyển phải là: chức danh hành chính cấp huyện bằng 50% mức quy định tại Điều 4, khoản 3, khoản 1, điểm b Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Mục 2 (Tiêu chí đối với đơn vị hành chính đô thị):

– Di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa UNESCO công nhận;

– Được xác định là trung tâm du lịch quốc tế trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thẩm quyền.

Châu Thành

Xem Thêm: Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button