Tin tức

10 tỉnh, thành có dân số lớn nhất Việt Nam

Dự báo dân số trung bình cả nước năm 2021 là 98,5 triệu người, tăng 923.500 người so với năm 2020, tương ứng tăng 0,95%, trong đó dân số thành thị là 36,6 triệu người, chiếm 37,1%; dân số thành thị là 36,6 triệu người, chiếm 37,1%; dân số nông thôn là 61,9 triệu người, chiếm 62,9%; nam 49,1 triệu người, chiếm 49,8%; nữ 49,4 triệu người, chiếm 50,2%.

Tỷ số giới tính dân số năm 2021 là 99,4 nam/100 nữ. Năm 20213, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 50,6 triệu người. Số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong khu vực kinh tế năm 2021 là 49,1 triệu người.

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động cả nước năm 2021 dự kiến ​​là 3,20%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 4,33%, khu vực nông thôn là 2,50%. Năm 2021, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động là 3,10%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nam là 3,23%; tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nữ là 2,94%.

Năm 2021, nơi đông dân nhất Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh với 9,17 triệu người, chiếm 9,3% dân số cả nước. Hà Nội đứng thứ hai với dân số 8,33 triệu người, chiếm 8,46% dân số cả nước. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đông dân nhất và tách biệt với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Đông dân thứ ba cả nước là Thanh Hóa. .Cụ thể, dân số tỉnh Thanh Hóa là 3,72 triệu người, chiếm 3,77% dân số cả nước.

Nghệ An đứng thứ tư, với dân số 3,41 triệu người, chiếm 3,46% dân số cả nước. Tỉnh Đồng Nai đứng thứ 5, dân số trung bình khoảng 3,17 triệu người, chiếm 3,22% tổng dân số Việt Nam.

Các vùng còn lại đều nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu. Những người đông dân nhất ở Việt Nam là: Bình Dương (2,6 triệu), Hải Phòng (2,07 triệu), Hải Dương (1,94 triệu), An Giang (1,92 triệu) và Dole (1,91 triệu).

Theo “Niên giám thống kê”, chỉ số phát triển con người sẽ đạt 0,726 vào năm 2021, cao hơn mức 0,706 vào năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người tháng đạt 4,2 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020, trong đó khu vực thành thị đạt 5,4 triệu đồng, giảm 3,6%; khu vực nông thôn đạt 3,5 triệu đồng, tăng 0,1 %.

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng tính theo giá hiện hành ở một số vùng trong cả nước sẽ bằng với năm trước. Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh suy giảm, Đồng bằng sông Hồng giảm 1,1%; Đông Nam Bộ giảm 3,8%; Đồng bằng sông Cửu Long giảm 4,2%. Mặt khác, thu nhập bình quân đầu người tháng năm 2021 tăng thêm 3,4% ở Trung du và miền núi phía Bắc; 2,6% ở Trung du và duyên hải Bắc Trung bộ và 1,4% ở Tây Nguyên.

Tuy nhiên, có sự khác biệt về thu nhập giữa các vùng và các nhóm thu nhập. Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (5,79 triệu đồng) gấp 2,04 lần Bắc Trung Bộ và miền núi (2,84 triệu đồng) có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất. Thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là đồng (1,15 triệu đồng). Khoảng cách thu nhập và chênh lệch dân số giữa người giàu và người nghèo cũng được phản ánh trong hệ số Gini của bất bình đẳng phân phối thu nhập.

Hệ số Gini của Việt Nam (theo thu nhập) năm 2021 là 0,374, thấp hơn so với năm 2014 – 0,430 của năm 2018, nhưng vẫn ở mức bất bình đẳng trung bình. Bất bình đẳng ở nông thôn là 0,374 cao hơn ở thành thị là 0,335. Hai vùng có tỷ lệ nghèo cao hơn là Trung du Bắc bộ và Tây Nguyên cũng là hai vùng có hệ số Gini cao hơn ở mức 0,428 và 0,418, trong khi vùng có hệ số Gini thấp nhất là Đông Nam Bộ (0,322).

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội (TCTK) quý IV năm 2022, dân số trung bình của Việt Nam năm 2022 ước tính là 99,46 triệu người, tăng thêm 955.500 người, tương ứng tăng 0,97%. so với năm 2021.

Năm 2022, chất lượng dân số được cải thiện, tỷ suất sinh giảm xuống mức thấp nhất vào giai đoạn 2018 – 2022, tỷ suất sinh thay thế duy trì mức sinh từ năm 2012. Trở lại năm 2005, Tổng cục Thống kê cho biết.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button