Tin tức

Cổ phiếu thường là gì? Đặc điểm của cổ phiếu thường

Chúng ta đã biết có nhiều loại chứng khoán, trong đó cổ phiếu và cổ phiếu phổ thông là loại chứng khoán được các nhà đầu tư quan tâm nhất trên thị trường. Hiểu biết về cổ phiếu phổ thông có thể giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư, dù mới hay lâu năm, khi đưa ra các quyết định mua bán cổ phiếu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khái niệm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu phổ thông tiếng anh là gì, đặc điểm của cổ phiếu phổ thông, sự khác nhau giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông, quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, và những điều sau đây là những lợi thế và bất lợi của cổ phiếu phổ thông!

Cổ phiếu phổ thông là gì

Cổ phiếu phổ thông là gì?

Cổ phiếu phổ thông được gọi là Common Stock trong tiếng Anh. Cổ phiếu phổ thông là một loại chứng khoán phổ biến do một công ty phát hành. Hiện nay, hầu hết các loại cổ phiếu được giao dịch là cổ phiếu phổ thông, hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông, một loại cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với một phần công ty, cũng như cổ phiếu do người phát hành trả.

Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

Một số đặc điểm cơ bản nhất của cổ phiếu phổ thông giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các loại cổ phiếu, đó là:

p> p>

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán được chào bán ra công chúng. Để sở hữu cổ phiếu phổ thông, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu phổ thông trên thị trường sơ cấp khi chúng được phát hành lần đầu hoặc trên thị trường thứ cấp thông qua giao dịch chứng khoán. Cổ phiếu phổ thông là 10.000 đồng/cổ phiếu, là giá cơ sở để công ty trả cổ tức cho cổ đông phổ thông. Tuy nhiên, trên thực tế, những người sở hữu cổ phiếu thường quan tâm nhiều hơn đến giá thị trường của nó.

Người sở hữu cổ phần phổ thông trong một công ty được gọi là cổ đông phổ thông. Cổ đông thường được hưởng cổ tức từ công ty dựa trên kết quả kinh doanh và trong trường hợp công ty phá sản, cổ đông thường nhận được lợi ích cuối cùng.

Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi, nhưng cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu phổ thông là loại chứng khoán có khả năng sinh lời tốt so với các loại cổ phiếu khác như trái phiếu, chứng chỉ quỹ, v.v. Các cổ đông thường nhận được lợi nhuận khi hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện. tích cực.

=> Đừng bỏ lỡ khóa học chứng khoán miễn phí Hãy cùng Đầu tư K9 – Bứt phá 2023 với những Cơ hội tiềm năng được làm chủ bởi bản thân bạn. Link đăng ký:https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing

img src= “https://cdn.takeprofit.vn/1677738933644″ alt=”1677738933644” />

Sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi cùng là Một trong những cổ phiếu hot hiện nay, nhưng cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi có những đặc điểm rất khác nhau mà nhà đầu tư cần hiểu rõ. Dưới đây là bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông.

Những điểm giống nhau giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều là loại cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu của người nắm giữ đối với một phần công ty phát hành .

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều được coi là công cụ thị trường vốn và được phát hành bởi công ty mẹ.

Tất cả đều có thời hạn trung bình hoặc dài hạn và không hoàn vốn.

Người sở hữu cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi chỉ chịu trách nhiệm về số tiền đã đóng góp.

Sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Về bản chất: cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu mà công ty cổ phần cần có. Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu ưu đãi do một công ty tự nguyện phát hành.

Thu nhập: Lợi suất trên cổ phiếu phổ thông không biến động nhưng phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của công ty và được trả sau khi công ty trả cổ tức bằng trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Tỷ suất cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi ổn định dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định của mệnh giá.

Về chủ sở hữu cổ phiếu: Chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông là người cuối cùng được nhận phần giá trị tài sản còn lại thanh lý sau khi công ty giải thể hoặc phá sản. Họ có quyền bầu cử và ứng cử vào các vị trí quản lý công ty. Cổ đông ưu đãi, mặc dù được hưởng các quỹ từ tài sản được thanh lý trước cổ đông phổ thông, nhưng không được phép ứng cử hoặc bỏ phiếu trong hội đồng quản trị và ban giám sát của công ty.

Quyền biểu quyết: Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết dựa trên số lượng cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ.Đối với cổ phần ưu đãi, chỉ có cổ phần ưu đãi biểu quyết cao hơn cổ phần phổ thông, còn lại cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết.

Khả năng. Khả năng chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng trong khi cổ phiếu ưu đãi thì không.

Khả năng chuyển đổi: Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Tương ứng: Chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông sẽ là người cuối cùng được hưởng phần giá trị còn lại của tài sản thanh lý trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản. Chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền từ tài sản thanh lý trước các cổ đông phổ thông nhưng sau các trái chủ doanh nghiệp.

Quyền dành cho người nắm giữ cổ phiếu phổ thông

Quyền dành cho người nắm giữ cổ phiếu phổ thông:

Quyền tham gia cổ phiếu phổ thông dự đại hội đồng cổ đông

Người sở hữu cổ phần phổ thông được coi là một trong những chủ sở hữu của doanh nghiệp và có quyền tham gia các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, bầu cử và biểu quyết những vấn đề quan trọng của công ty theo quy định của pháp luật. đến số lượng cổ đông nắm giữ bởi các cổ phiếu cổ đông. Mỗi cổ phiếu nắm giữ được chỉ định tương đương với một phiếu bầu.

Quyền được hưởng cổ tức

Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được hưởng cổ tức. Cổ tức được chia theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức cho cổ đông dựa trên điều kiện kinh doanh. Thông thường mỗi năm có khoảng 1 đến 2 đợt chia cổ tức, có thể trả bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Quyền đăng ký mua thêm cổ phần mới

Cổ đông phổ thông được ưu tiên đăng ký mua thêm cổ phần mới theo quy định của công ty và theo một tỷ lệ đăng ký nhất định.

Tự do chuyển nhượng

Thị trường Các nhà đầu tư có quyền mua và bán cổ phiếu phổ thông bằng cách giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc thừa kế. Trừ những trường hợp đặc biệt như cổ đông sáng lập hoặc ban lãnh đạo công ty.

Nhiều quyền hạn khác

Quyền kiểm tra điều lệ công ty, biên bản họp đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản, các cổ đông thường được hưởng phần tài sản thanh lý còn lại tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty.

Cổ đông phổ thông hoặc cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ cổ đông ít hơn quy định tại điều lệ có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị. hội đồng quản trị, ban kiểm soát và triệu tập đại hội đồng cổ đông quyền,…

Nghĩa vụ của người sở hữu cổ phần phổ thông

p>Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

Thanh toán đúng hạn số cổ phần đã cam kết mua.

Các khoản đóng góp không được rút bất kỳ hình thức cổ phiếu phổ thông nào khỏi công ty, ngoại trừ công ty hoặc các cổ đông cá nhân mua lại cổ phần của bạn.

Trường hợp cổ đông vi phạm quy chế rút một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp thì cổ đông và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ tài sản khác đối với công ty về việc rút giá trị cổ phần cùng với các thiệt hại phát sinh.

Chấp hành nghiêm túc Điều lệ công ty, Quy chế quản lý, đồng thời chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu phổ thông có ưu điểm Lợi ích như thế nào?

Cổ phiếu phổ thông mang lại nhiều lợi ích cho công ty và nhà đầu tư, cụ thể như sau:

– Lợi ích của cổ phiếu phổ thông đối với công ty

Cổ phiếu phổ thông giúp doanh nghiệp tài trợ phát triển sản xuất kinh doanh.

Bằng cách phát hành cổ phiếu phổ thông ra công chúng, công ty cổ phần có thể tăng sức hấp dẫn trên thị trường, tạo dựng hình ảnh của một tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, từ đó phát triển đầu tư và đầu tư doanh nghiệp.

-Quyền lợi của cổ phiếu phổ thông đối với nhà đầu tư

Khi tham gia mua cổ phiếu phổ thông, nhà đầu tư sẽ trở thành một trong những người sở hữu doanh nghiệp và có quyền biểu quyết quyền với tư cách là cổ đông, quyền biểu quyết hoặc quyền nhận cổ tức từ công ty.

Lợi ích quan trọng tiếp theo là nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu phổ thông khi họ giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Rủi ro Rủi ro tiềm ẩn khi sở hữu cổ phiếu phổ thông

Bất kỳ loại tài sản đầu tư nào cũng có rủi ro tiềm ẩn và cổ phiếu phổ thông cũng không ngoại lệ. Với cổ phiếu phổ thông, rủi ro khác nhau tùy thuộc vào công ty phát hành cổ phiếu.

Khi nhà đầu tư chọn cổ phiếu giá rẻ (Penny Stock) thì rủi ro mất tiền sẽ cao hơn so với việc mua cổ phiếu của các công ty có hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời tốt.

Một cách để quản lý rủi ro đối với cổ phiếu phổ thông là sử dụng đòn bẩy trong giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Tóm tắt ưu và nhược điểm của cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán nóng và được nhiều nhà đầu tư trên thị trường quan tâm. Dưới đây là tổng hợp một số ưu nhược điểm nổi bật nhất của cổ phiếu phổ thông mà nhà đầu tư nên biết.

Ưu điểm của cổ phiếu phổ thông</h4

Cổ phiếu phổ thông là một

Đầu tư vào cổ phiếu phổ thông cũng an toàn vì bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin đáng tin cậy . Thông tin về các công ty niêm yết, do đó làm cho việc phân tích chứng khoán chính xác hơn.

p>

Đầu tư vào cổ phiếu phổ thông có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận cho các cổ đông nếu công ty phát triển.

Nhược điểm của cổ phiếu phổ thông

Rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông có thể là cổ phiếu bạn nắm giữ sẽ giảm giá trị và bạn có thể mất tiền</p

Cổ phiếu phổ thông sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty nên nếu có điều gì xấu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Như vậy qua bài viết chúng ta đã tìm hiểu về cổ phiếu phổ thông và những kiến ​​thức quan trọng liên quan đến cổ phiếu phổ thông. Có thể thấy, có rất nhiều kiến ​​thức chứng khoán phổ biến mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần phải biết, bởi chúng giúp việc đầu tư chứng khoán trở nên hiệu quả và thuận tiện hơn. Hy vọng rằng kiến ​​thức của Take Profit về cổ phiếu phổ thông là gì, sự khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, ưu và nhược điểm của cổ phiếu phổ thông sẽ là kiến ​​thức vững chắc giúp bạn với tư cách là một nhà đầu tư tự tin giành chiến thắng trên thị trường.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button