Tin tức

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

1. Tranh chấp đất đai là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 24 “Luật Đất đai” năm 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. quan hệ đất đai.

2.Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

2.1.Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc vùng, tỉnh Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Theo Điều 89 Nghị định-Luật số 43/2014/NĐ-CP, giải quyết tranh chấp đất đai thủ tục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh điều chỉnh như sau:

– Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

p>

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chỉ định cơ quan tham mưu chịu trách nhiệm giải quyết.

– Cơ quan tham mưu có trách nhiệm xác minh vụ việc và tổ chức hòa giải. Các bên tranh chấp tổ chức họp các Bộ, ngành có liên quan để cho ý kiến ​​về việc giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp đã hoàn thiện hồ sơ vụ việc để ra quyết định giải quyết. giải quyết tranh chấp. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

+ đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai;

+ biên bản hòa giải của Ủy ban nhân dân thị trấn; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và những người có liên quan; kiểm tra hiện trạng hồ sơ tranh chấp đất đai; biên bản họp của các sở, ngành có liên quan để đưa ra kiến ​​nghị về việc giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ quá trình giải quyết tranh chấp và đất đai tranh chấp Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính có liên quan đến khu vực và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh;

+Biên bản đề nghị và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền của chủ sở hữu ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành 2.2. Hòa giải và gửi cho các bên tranh chấp, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 90 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

– Người yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao một bộ phận tham mưu giải quyết. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, nghiên cứu hồ sơ; tổ chức hòa giải các bên tranh chấp;

Khi cần thiết, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Tổ công tác thẩm tra, xác minh trường hợp tại địa phương. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

– Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

+ đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

+ biên bản hợp tác với các bên tranh chấp, tổ chức, cá nhân có liên quan; mảnh đất tranh chấp Biên bản kiểm tra hiện trạng; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Bản trích lục, tài liệu lưu trữ từ bản đồ, hồ sơ địa chính liên quan đến khu đất tranh chấp để làm chứng cứ, làm chứng cứ trong việc giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương;

p>

+ Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc công nhận hòa giải thành.

+ p>

– Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành được gửi cho các bên, tổ chức, cá nhân tranh chấp có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button