Tin tức

Phí và thù lao công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư

Trả lời:

Phí công chứng bao gồm: lệ phí công chứng và lệ phí công chứng.

1. Lệ phí công chứng 111/2017/TT-Bitcoin.

Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà ở được tính theo giá trị tài sản hoặc giá cả hợp đồng, giao dịch. Theo điểm a Điều 4 Khoản 2 Thông tư 257/2016/TT-BTC thì phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng được tính như sau:

Stt

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Tỷ lệ phải thu

(đồng)/vụ việc)

1

Dưới 50 triệu đồng

50.000

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100.000

3

Từ > 100 triệu đồng – 1 tỷ đồng

0,1 % giá trị tài sản hoặc hợp đồng giá trị , giao dịch

4

Từ > 1 tỷ đồng – 3 tỷ đồng

1 triệu đồng + 0,06% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch trên 1 tỷ đồng

5

Từ > 3 tỷ đồng – 5 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + giá trị tài sản hoặc hợp đồng 0,05% giá trị, giao dịch trên 3 tỷ đồng

6

Từ > 5 tỷ đồng – 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + giá trị tài sản hoặc 0,04% giá trị hợp đồng, giá trị giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng

7

Từ > 10 tỷ đồng – 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng tỷ đồng + 0,03% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng đối với giao dịch trên 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng đối với giao dịch trên 100 tỷ đồng (mức thu tối đa 70 triệu đồng/hộp).

Như vậy trường hợp của bạn phí công chứng là 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng (152.064.000 x 0,1% = 152.064 đồng).

Nếu giá trị chuyển nhượng được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng thấp hơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (theo UBND cấp tỉnh nơi có đất) thì tính phí công chứng như sau:

Quyền sử dụng đất Giá trị, lệ phí công chứng Giá trị tài sản = diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) giá đất, giá tài sản phải nộp cho cơ quan nhà nước.

Nếu xét thấy giá trị hợp đồng thấp hơn giá nhà đất do chính quyền nhân dân quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất, bạn và văn phòng công chứng sẽ đối chiếu và xác định giá và giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ tính phí công chứng theo biểu phí trên.

Ngoài ra theo bạn mô tả còn có phí hủy hợp đồng ủy quyền và phí công chứng văn bản cam kết tài sản riêng:

Stt

Loại công việc

Tỷ lệ nhận

(đồng/cái)

strong>

1

Công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

25000

2

Công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch giao dịch khác

40.000 đồng

Thứ hai, thù lao công chứngChuyển nhượng hợp đồng

strong

Phí công chứng là chi phí liên quan đến: soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy, sao chụp, dịch văn bản, tài liệu; lưu trữ hồ sơ; công chứng ngoài phòng công chứng; phê duyệt, thẩm định các thông tin trong hồ sơ. ..

Mức thù lao công chứng do tổ chức hành nghề công chứng và khách hàng công chứng thỏa thuận nhưng không vượt quá mức thù lao công chứng tối đa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Áp dụng đối với thù lao công chứng do Văn phòng công chứng thu”). Địa điểm của văn phòng công chứng.

Nếu mức thù lao mà Văn phòng công chứng thu cao hơn mức phí và mức thù lao đã công bố thì sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Như vậy, khi thực hiện công chứng, khách hàng công chứng phải nộp 2 khoản phí, bao gồm: phí công chứng và phí công chứng. thù lao. Phí văn phòng công chứng thu là phí thu một lần nên dễ bị nhầm là thu một lần.

Nếu bị thu nhiều hơn các khoản phí trên, bạn có thể gửi đơn khiếu nại, khiếu nại lên Sở Tư pháp. Trụ sở của cơ quan công chứng.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button