Tin tức

Đất bao nhiêu m2 thì được cấp sổ đỏ?

Có tính phí xuất bản sách ở những nơi khác nhau không? Những trường hợp nào phải dùng sổ đỏ thường để mua bán?

Trong bài viết dưới đây Luật Quang Huy sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn về Sổ đỏ được cấp bao nhiêu mét vuông.

Theo Điều 143, 144 Luật Đất đai năm 2013, UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền khoanh đất cho từng hộ, từng nhân khẩu, từng hộ gia đình tại nông thôn, đô thị, nông thôn. diện tích phân chia tối thiểu cho mỗi người.

Do đó, diện tích tối thiểu để cấp Sổ đỏ sẽ khác nhau tùy từng nơi. Khi có sự thay đổi về diện tích đất tối thiểu được cấp Sổ đỏ tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ra quyết định về diện tích tối thiểu này.

Cùng tỉnh.

Cùng tỉnh. Tùy vào vị trí, điều kiện kinh tế và quy hoạch của tỉnh nơi tọa lạc mà mỗi quận, huyện cũng có thể có quy định về diện tích tối thiểu khác nhau. Nhưng có điểm chung là thửa mới hình thành và thửa còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

Ví dụ: Nghị quyết số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND TP Hà Nội về diện tích tối thiểu được cấp Sổ đỏ trên địa bàn TP Hà Nội như sau:

1.Hạn chế giao đất tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại các điểm dân cư nông thôn của TP Hà Nội được quy định như sau:

Diện tích

Mức tối thiểu

Mức tối đa

30 mét vuông

90 mét vuông

60 mét vuông

120 mét vuông mét

80 mét vuông

180 m2

120 m2

240 m2

150 m

300 m2

được phân loại Các xã căn cứ vào việc xác định chỉ tiêu phân bổ nhà ở để phân định quyền sử dụng nhà ở cho từng khu vực, xem phụ lục kèm theo quy định này.

2. Theo Điều 20 Khoản 2 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về xác định quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định của đất ở Hạn mức được xác định bằng đất ở một lần Hạn mức giao đất (được xác định theo hạn mức tối đa quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng không vượt quá diện tích thửa đất.

3. Theo Điều 24 Khoản 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ thì quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở ổn định là được xác định theo 05 lần diện tích đất ở để xác định chỉ tiêu giao đất ở (xác định theo hạn mức tối đa quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng không vượt quá diện tích thửa đất.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button