Tin tức

Mẫu hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch (Cập nhật 2023)

Hợp đồng là loại văn bản thông dụng nhất hiện nay nhưng cũng có giá trị pháp lý nhất định. Hợp đồng rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Tôi đi học từ nhỏ, mua bảo hiểm thì phải đóng phí bảo hiểm, khi mua xe thì có hợp đồng bảo hiểm, có cam kết giữa bên mua và bên bán, khi mua nhà thì phải đóng phí bảo hiểm. , có hợp đồng mua nhà Doanh nghiệp không nhất thiết phải mua nhà. Có hợp đồng làm ăn với nhau. Có hợp đồng quyền lợi như hợp đồng hướng dẫn viên mẫu không? Nội dung hợp đồng lao động hướng dẫn viên du lịch như thế nào? Để tìm hiểu hợp đồng hướng dẫn là gì, hãy xem bài viết sau của ACC để biết thêm thông tin.

Mẫu hợp đồng tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch
Mẫu hợp đồng tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch

1. Hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch

Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng dịch vụ: hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa hai bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ dịch vụ.

Qua đó, các bên thỏa thuận về công việc phải thực hiện, số tiền phải thanh toán và các điều khoản khác của hợp đồng. Mọi điều khoản mà các bên đã thỏa thuận phải được thể hiện dưới hình thức pháp lý và không vi phạm điều cấm của pháp luật.

2. Hình thức hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch

Hình thức hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch như sau:

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

p >

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày…tháng…

Hướng dẫn Hợp đồng thuê

(Số:…/HĐDV-…)

 • Theo Bộ luật Dân sự 2015
 • Theo thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày…/…/…….., chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông… (bên thuê)

CMND số:……. Đăng ngày… Ngày phát hành… / …../ ….

Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế: …

Số điện thoại liên hệ: … .

Bên B: Ông…. (bên thuê)

CMND số:…. Đăng ngày… Ngày phát hành… / …../ ….

Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế: …

Số điện thoại liên hệ: … .

Sau khi thương lượng, hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng số…ngày…/…/…, nội dung hợp đồng như sau:

Nội dung hợp đồng đầu tiên

Bên A thuê Bên B làm hướng dẫn viên thực hiện công việc, kèm theo các hướng dẫn sau:

 • Lịch trình:
 • Thời gian:
 • Nhận hàng:

Điều 2 Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/…/….

Sau khi hết hạn hợp đồng, nếu Bên A muốn tiếp tục thuê thì Bên B sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ, hai bên tự thương lượng và ký kết hợp đồng.

Điều 3 Lương và phương thức trả lương

 1. Lương:
 • Lương cơ bản:  …/ngày (chưa bao gồm VAT)
 • Tình trạng: …../ngày (bao gồm ăn ở)
 • Số ngày: …..ngày
 • Tổng số: .. .(nói cách khác:…)

2.Phương thức thanh toán

-chuyển khoản qua thanh toán c

-Bên A cho bên B chuyển khoản ngân hàng cá nhân

 • Tên tài khoản:
 • Số tài khoản:
 • Ngân hàng:
 • Tối thiểu:
 • < /ul

  Điều 4 Quyền và Nghĩa vụ của Hai Bên

  1. Bên A

  • Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc quy định tại Điều 1 của hợp đồng.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ và các công cụ cần thiết khác… để Bên B thực hiện theo hợp đồng Nếu phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình, Bên A phải trả thêm cho Bên B mức phí là tối thiểu 10% giá trị hợp đồng.
  • Thanh toán toàn bộ phí dịch vụ cho Bên A, Bên B theo hợp đồng này
  • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

  2. Bên B

  • Đảm bảo hướng dẫn Bên B hoặc đoàn của Bên B đi tham quan theo đúng thời gian đã thỏa thuận.
  • Bên B phải thông báo cho nhà điều hành của Bên B về bất kỳ thay đổi nào trong hành trình của Bên A kể từ ngày đầu tiên của chuyến thăm đến ngày cuối cùng của chuyến thăm. Nếu phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình, Bên A phải thanh toán tối thiểu 10% giá trị hợp đồng cho Bên B để chi phí phát sinh thêm.
  • Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc
  • Bên B thực hiện các công việc: giới thiệu xe, tổ chức nhà hàng, khách sạn nghỉ, tham quan hướng dẫn viên khi tham quan
  • >

  • Mọi chi phí dịch vụ đã thỏa thuận
  • Hoàn thành công việc với chất lượng cao nhất theo nội dung quy định tại điều 1 của hợp đồng
  • Chịu trách nhiệm về công việc đã thực hiện
  • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

  Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

  Hai bên thỏa thuận về cách thức thực hiện xử lý vi phạm hợp đồng như sau:

  1. Nếu một bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng thì bên vi phạm phải chịu phạt vi phạm theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần vi phạm. nghĩa vụ hợp đồng;
  2. Nếu bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng mà không có lỗi của bên kia thì bên hủy bỏ hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại thanh lý bằng 8% tổng số tiền của hợp đồng.
  3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây mà Bên A và Bên B không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình thì không bị coi là vi phạm hợp đồng. Thiên tai, dịch bệnh, lệnh cấm của cơ quan chính phủ, v.v. Tuy nhiên, sự kiện bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán, hoàn trả mà bên kia đã hưởng trước khi xảy ra các trường hợp nêu trên.

  Điều 6 Chấm dứt hợp đồng

  Hai bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt hợp đồng, hợp đồng như sau:

  • Hai bên thực hiện đúng trách nhiệm của mình và Không có thỏa thuận khác về nghĩa vụ
  • Được hai bên đồng ý
  • Nếu quá 07 ngày mà Bên A không thanh toán tiền thuê nhà cho Bên B (không báo trước). báo), bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này bên A phải bồi thường 100 triệu đồng.
  • Nếu Bên B không thực hiện được công việc cho Bên A (không báo trước) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này bên B phải giới thiệu hướng dẫn viên khác và bồi thường 8% giá trị hợp đồng.

  Điều 7 Xử lý tranh chấp hợp đồng

  Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản của hợp đồng, nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh tranh chấp thì trước hết sẽ giải quyết thông qua đàm phán. Trường hợp một hoặc các bên không tự thương lượng được thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết. Khi giải quyết tranh chấp, bản tiếng Việt của hợp đồng sẽ được ưu tiên áp dụng.

  Hợp đồng này được lập thành 4 bản, trong đó có 02 bản tiếng Việt và 02 bản tiếng Anh.

  Hợp đồng được giao cho các bên giữ 02 bản (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh). Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý như nhau.

  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Bên A

  (ký và tên)

  Bên B

  (ký và họ tên)

  3.Một số câu hỏi thường gặp

  Đó là gì một hợp đồng dịch vụ?

  Hợp đồng dịch vụ là một thỏa thuận giữa hai bên theo đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc. Đối với bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung cấp dịch vụ.

  Chi phí tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

  Phí dịch vụ thay đổi tùy theo từng hồ sơ cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết

  Việc giải quyết sẽ mất bao lâu?

  Thời gian giải quyết sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp. Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  Quý khách hàng nên lựa chọn công ty nào để thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật uy tín và chất lượng?

  ACC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng cao với giá cả hợp lý

  4. Kết luận

  Trên đây là một số gợi ý về hợp đồng lao động hướng dẫn viên du lịch và một số vấn đề pháp lý có thể phát sinh. Tuyển dụng hướng dẫn viên liên quan đến hợp đồng hướng dẫn viên. Tất cả các khuyến nghị của chúng tôi ở trên đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề liên quan đến hướng dẫn hợp đồng thuê nhà nêu trên, mọi vấn đề pháp lý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mình chuyển thông tin như sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail:info@accgroup. vn
  • Site: accgroup.com Thủ tục bắt buộc cho phép cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh ✅ Dịch Vụ Ly Hôn Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch Vụ Kế Toán có trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo hồ sơ pháp lý ✅Dịch vụ kiểm toán đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác ✅Dịch vụ hộ chiếu giúp rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng cung cấp các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button