Tin tức

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản đầy đủ pháp lý áp dụng luật 2020

Giấy đặt cọc mua bán đất đơn giản được sử dụng khi bên mua và bên bán thỏa thuận mua bán đất, bên mua nộp tiền đặt cọc cho bên bán. Trong quá trình thực hiện, đôi khi bạn cần một hợp đồng nhanh chóng nhưng đầy đủ về mặt pháp lý. Hôm nay, HBH gửi đến quý khách hàng mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đất đơn giản, được sửa đổi phù hợp với luật đất đai mới nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng.

Xem những gì HBH đang phân phối. :

 • Bcons Green View.
 • Nên mua căn hộ hay nhà phố – đánh giá chuyên sâu

Tại sao cần mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản

Theo Bộ luật Dân sự 2015, Điều 328 của Bộ luật quy định khái niệm đặt cọc như sau:

 • Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) chuyển cho bên kia (sau đây gọi là bên đặt cọc) trong một thời hạn nhất định, tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) để bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
 • Nếu giao kết, thực hiện hợp đồng thì tiền đặt cọc được trả lại hoặc khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng thì tiền đặt cọc thuộc bên đặt cọc; trừ trường hợp có thỏa thuận khác , tài sản đặt cọc và số tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc được trả cho bên đặt cọc.

Vì vậy, hợp đồng đặt cọc nhằm đảm bảo tính khả thi của giao dịch và bảo vệ, hạn chế quyền lợi của cả bên mua và bên bán, đảm bảo tính minh bạch của giao dịch và tốc độ của mọi giao dịch. cần tìm đặt cọc mua bán đất đơn giản Hình thức hợp đồng như sau.

Đất đai Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán
Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Những lưu ý khi lập hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Khi hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng đặt cọc nhà đất đơn giản có đầy đủ các điều khoản pháp lý, tuy nhiên khi ký kết bạn cần lưu ý những yếu tố sau để không làm hợp đồng vô hiệu

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp theo giao dịch dân sự được xác lập.
 • Chủ thể phải tự nguyện tham gia giao dịch dân sự
 • Mục đích, nội dung của giao dịch dân sự không được vi phạm điều cấm của luật, không được vi phạm đạo đức xã hội. Vì vậy, nếu đối tượng, hình thức và nội dung của hợp đồng không đáp ứng các điều kiện thì hợp đồng sẽ bị coi là vô hiệu.

Quý khách lưu ý phần biên nhận đặt cọc khi điền form

Khi điền biên nhận đặt cọc cần điền chính xác các thông tin cá nhân của người đặt cọc và người gửi tiền. Đặc biệt, các thông tin về thửa đất, tài sản phụ trên đất cũng phải điền trung thực về diện tích thửa đất tương tự và nguyên quán của thửa đất.

Số tiền tất toán ký quỹ phải được thể hiện rõ cùng một đơn vị tính, tính bằng tiền Việt Nam hay ngoại tệ. Ngoài ra, trong Bộ luật Dân sự, tài sản đặt cọc có thể là kim loại quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác như kim cương, vàng…

Trả góp mua nhà
Lưu ý khi ký hợp đồng

Mẫu hợp đồng đặt cọc đơn giản.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam</strong

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc</strong

——- ***——-

<3 ………….

Chúng tôi bao gồm:

BÊN BÁN (BÊN GỬI LÀ BÊN A)

mạnh mẽ>

Bà:…………………………………………………………………………………… …………………

Số CMND: ………………………………………………………………………………. Xuất bản ngày:……………………………………………….

Ông: …………………………………………………………………………………….

p>

Số CMND: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………… ……………………………

Số đồng sở hữu: ………………………………………………………………….

Bà được toàn quyền ủy quyền (có giấy ủy quyền) cho ông (có giấy ủy quyền) bán nhà: ………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………… .

Bên mua (Bên B gửi báo giá)

Thưa ông/bà: ……………………… …………………………………………………………………………….

CMND số: ………………………………………………………………………………. Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………… ……………………/p>

Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A Số tiền:……………………………………………… ……… Để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán nhà số 1

Điều 2: Khi hợp đồng mua bán nhà được ký kết, số tiền thanh toán nêu trên sẽ được khấu trừ vào Bên Nghĩa vụ thanh toán của B, nếu Bên B từ chối thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở thì số tiền nêu trên thuộc về Bên A.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền của Bên A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau:
 2. a) Giao ngay số tiền đặt cọc đã thỏa thuận cho Bên B sau khi ký hợp đồng đặt cọc;
 3. b) Ký kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự quy định tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hợp đồng hoặc không thực hiện nghĩa vụ dân sự (không đạt được mục đích đặt cọc) thì Bên A sẽ mất số tiền đặt cọc;
 4. Bên A có các quyền sau đây:
 5. a) Khi Bên B giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định tại Điều 3 thì rút tiền đặt cọc của Bên B hoặc khấu trừ khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên B (mục đích tiền đặt cọc đã đạt);
 6. b) Nếu Bên B từ chối Ký hoặc không thực hiện nghĩa vụ dân sự quy định tại điều 3 (mục đích là tiền đặt cọc chưa đến);

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền của Bên B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau:
 2. a) Trả lại số tiền đặt cọc cho bên A hoặc khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán Tình huống 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự quy định trong hợp đồng thứ ba (việc đặt cọc đã đạt được mục đích);
 3. b) Trả lại số tiền đặt cọc và số tiền tương ứng với số tiền đặt cọc cho Bên A nếu Bên B không chịu giao kết, thực hiện nghĩa vụ dân sự theo thỏa thuận thứ ba (không đạt được mục đích đặt cọc);
 4. c ) Bên B có nghĩa vụ thu dọn.
 5. Bên B có các quyền sau:

Nếu bên A từ chối thì số tiền đó thuộc về bên A. Giao kết hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự quy định tại Điều 3 (không đạt mục đích đặt cọc).

Điều 6: Giải quyết tranh chấp Chấp nhận

Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này, hai bên nên thương lượng và giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu đất nói trên thuộc diện quy hoạch, không mua bán được thì bên B phải hoàn trả 100% số tiền đất bên A đã chuyển nhượng cho bên B cho bên B. Nếu hòa giải không thành thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền yêu cầu hòa giải. Mọi tranh chấp sẽ được xét xử theo pháp luật Việt Nam.

Điều 7: Cam kết của hai bên

Bên A và bên B có trách nhiệm cam đoan trước pháp luật những điều sau đây:

 1. Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không có sự lừa dối hay ép buộc.
 2. Thực hiện đầy đủ và chính xác các quy định trong hợp đồng này.
 3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu tại Điều 1 của Bên A

Điều 8: Điều khoản cuối cùng

 1. Các bên thừa nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, hệ quả và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 2. Cả hai bên đã đọc hợp đồng này, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản được quy định trong hợp đồng và đã ký vào thỏa thuận này trước sự chứng kiến ​​của các nhân chứng.
 3. Hợp đồng từ: ……………………………………………………………………………………..

Hợp đồng đặt cọc có tổng cộng 03 trang và được chia thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản. tôi xin chép.

………….,ngày …tháng..…năm 20….. Bên A

(ký, ghi rõ họ)

Bên B

(ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu hợp đồng đặt cọc file Word

Nhằm cập nhật mẫu hợp đồng đặt cọc để các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin cập nhật file Word tại đây để các bạn chỉnh sửa và cập nhật theo ý muốn.

Mẫu giấy ký gửi mua bán nhà đất

Nếu cần hỗ trợ gì hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi tư vấn tốt nhất.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button