Tin tức

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất [Mới nhất 2023]

Thông thường, trước khi ký kết hợp đồng mua bán nhà đất, hai bên sẽ đặt cọc trước. Để tránh rủi ro khi đặt cọc mời các bạn tham khảo: Mẫu hợp đồng đặt cọc nhà đất mới nhất sau đây.

Mau -hope-hop-dong-dat-dat

Theo mẫuHợp đồng đặt cọc nhà đất

1.Mẫu hợp đồng đặt cọc nhà ở là gì?

Dạng hợp đồngHợp đồng đặt cọc nhà đất được hiểu là văn bản quy định, được áp dụng thống nhất cho mọi hoạt động chuyển nhượng, mua bán, chuyển nhượng bất động sản. các trường hợp giao dịch…

2. Thủ tục đặt cọc nhà đất có phải là thủ tục cần thiết khi mua nhà?

Mặc dù Hình thức hợp đồngđồng đặt cọc

/strong> là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Luật Dân sự 2015 , 2013 Theo quy định của Luật Đất đai năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không có quy định bắt buộc, các bên phải nộp tiền đặt cọc.

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật, các bên phải làm các thủ tục sau:

Bước 1: Công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, mua bán.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính.

Bước 3: Đăng ký chỉ định tên biến động.

A, để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng (thực chất là không chuyển nhượng hoặc bán khái niệm tiền đặt cọc cho người khác).

3. Mẫu hợp đồngHợp đồng đặt cọc mua nhà mới nhất 2021

Mẫu hợp đồngNhà đất Hợp đồng đặt cọc tài sảnhiện được thực hiện dưới các hình thức sau:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐẶT HỢP ĐỒNG

V/v: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản phụ trên đất

Hôm nay, ngày…tháng…. Năm…, ngày… Chúng tôi gồm có:

Bên gửi tiền (sau đây gọi là Bên A)

Ông .:…

Năm sinh: …

Số CMND: …. bởi vì…. Ngày cấp…

Thường trú:…

Bà:…

Năm sinh:…

Số CMND/CMND/CCCD: … do …. Cấp tại……

Nơi thường trú:……

Bên gửi tiền (sau đây gọi là bên strong>B)

Ông: …

Năm sinh: …

CMND số: …Làm… . Ngày cấp…

Hộ khẩu thường trú:…

Bà….

Năm sinh: …

ID /Số CCCD: …có …. Cấp tại…

Nơi thường trú:…

Hai bên tự nguyện giao kết, ký tên vào “Hợp đồng đặt cọc” này để bảo đảm cho việc chuyển nhượng, chuyển nhượng đất đai và quyền sử dụng tài sản theo Thỏa thuận gắn liền với đất sau đây:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

  1. Hợp đồng này Đối tượng là số tiền hiện tại …VND (hay nói cách khác:…đồng chẵn) mà Bên A gửi vào Bên B để nhận chuyển khoản. đơn vị tiền tệ…tSố thửa đất …, Tờ bản đồ số … và Địa chỉ  của tài sản gắn liền với đất Quyền sử dụng đất … Số  theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu …; Số trong a giấy chứng nhận do … cấp ngày … cấp … cấp. …

Thông tin chi tiết như sau:

  1. Quyền sử dụng đất :

    strong>

– Diện tích đất được cấp: m2 (hay nói cách khác :…mét vuông)… strong>

– Thửa đất: … – Tờ bản đồ: …

– Địa chỉ thửa đất: …… ……

– Mục đích sử dụng: Đất ở: …… m2

– Hạn sử dụng: …</strong

– Nguồn ghi rõ nguồn gốc: ….

  1. Gắn liền với đất:

>- Loại nhà ở: ; – Diện tích sàn: ….. ….m2

– Kết cấu nhà: ……; – Số tầng: ……..

– Thời hạn bảo hành ……..; Đặt cọc số tiền để đảm bảo việc chuyển tiền. Và đã nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất… Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực trạng nhà đất nêu trên thì thỏa thuận như sau:

2.1. Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng toàn bộ nhà đất (theo hiện trạng sử dụng thực tế cùng toàn bộ trang thiết bị, nội thất hiện có trong nhà) được hai bên thống nhất là: ……đồng ( Nói cách khác: ……đồng)

Giá của hợp đồng này là cố định trong mọi trường hợp và không tăng hoặc giảm (nếu có) theo biến động giá cả thị trường.

2.2 Hình thức đặt cọc và thanh toán:

……

*Thời hạn đặt cọc:……. Số ngày kể từ ngày hai bên giao kết và ký kết hợp đồng này.

2.3. Đăng ký chuyển nhượng, nhận nhà đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản phụ trên đất:

Hai bên đồng ý:

Điều 2: Vi phạm hợp đồng Jinstrong>

Điều 3: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên sẽ thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau, nếu không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 4:Hai Bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm pháp lý về những cam kết sau:

p>

  1. Bên A cam kết:

– Các thông tin cá nhân nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật và chính xác.

– Việc ký kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện. .Nó được quy định trong hợp đồng này.

  1. Bên B cam kết:

– Nhân thân, nhà cửa, đất đai và các thông tin khác ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

– Bên B đã nhận Khu đất bị thu hồi được chuyển nhượng cho Bên A như một tài sản thế chấp, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B, không phải là tài sản thế chấp cho khoản vay ngân hàng của Bên B.

– Đến nay bên B đã ký vào hợp đồng này, cam đoan khu đất trên không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch, chưa nhận đặt cọc hay hứa bán cho ai; không giữ lại để bảo đảm thi hành án.

– Bên B cam kết kể từ ngày giao kết và ký kết hợp đồng này, bên B sẽ không sử dụng tài sản trên dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ giao dịch nào.

– Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không có sự lừa dối, ép buộc;

– Thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết bằng văn bản trong hợp đồng này.

Điều 5: Điều khoản chung

  1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.
  2. Các văn bản thanh toán, bàn giao đất, thửa đất phải được lập thành văn bản và có xác nhận của hai bên.
  3. Hai bên đã đọc bản gốc của hợp đồng này và hiểu đầy đủ các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hậu quả pháp lý của việc ký kết hợp đồng này.

Hợp đồng này bao gồm…  tờ giấy, …. Trang, bao gồm. Các bản sao có hiệu lực như nhau và mỗi bên giữ một bản … để thực hiện.

Cả hai bên ký tên dưới đây để làm chứng và thực hiện.

BÊN NHẬN SÁCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN SÁCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Thắc mắc về mẫu hợp đồng đặt cọc nhà ở

Hợp đồng đặt cọc có cần công chứng không?

Bộ luật Dân sự 2015​, Luật Đất đai 2013, Công chứng Luật Đất đai 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định hợp đồng đặt cọc phải được công chứng, chứng thực mà chỉ quy định về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. tài sản Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho.

Nhớ ghi “đặt cọc”, nếu không đặt cọc sẽ không bị phạt?

Theo Điều 328, khoản 2, Bộ luật Dân sự năm 2015, khi một bên từ chối giao kết hợp đồng nếu không có thỏa thuận khác thì sẽ bị phạt cọc.

Không mua bán đất thì phạt cọc bao nhiêu?

Điều 328 Khoản 2 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về phạt cọc

– Khi giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng. Nếu bên đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng thì tiền đặt cọc thuộc bên đặt cọc; nếu bên đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thoả thuận khác thì tài sản đặt cọc và giá trị tài sản đặt cọc phải được trả cho bên đặt cọc. người gửi tiền.thanh toán.

Hợp đồng vàng có hạn?

Hai bên cần xác định rõ thời hạn của hợp đồng đặt cọc này là bao lâu thì mới làm thủ tục. Tiếp tục làm văn phòng ký hợp đồng mua bán nhà đất tại văn phòng công chứng. Thời hạn không thể quy định chung chung mà phải quy định rõ các bên phải thực hiện thời hạn cuối cùng cho việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất.

Trên đây là ý kiến ​​của chúng tôi về toàn bộ nội dung trên hoặc cụ thể hơn: “Mẫu hợp đồng đặt cọc nhà ở mới nhất (Cập nhật 2021)”. Công ty ACC không chỉ cung cấp dịch vụ chuyển nhượng sổ đỏ nhanh mà còn hỗ trợ soạn thảo nhanh chóng các loại hợp đồng liên quan đến hoạt động chuyển nhượng với chi phí hợp lý.Nếu bạn đọc còn vướng mắc trong quá trình tìm hiểu pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề trên, có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn kịp thời, tận tình. Những điều chính xác nhất.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp đầy đủ các dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký Giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ Kế toán Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo hồ sơ hợp pháp ✅ Dịch vụ kiểm toán đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp cho các công ty các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác của mình ✅ Dịch vụ Hộ chiếu ⭕ giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button