Tin tức

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc (Cập nhật 2023)

Hiện tại, theo luật, bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc của mình cho bạn. Điều này giúp tránh các vấn đề như bạn không thể là người địa phương hoặc bạn quá bận để tự mình thực hiện công việc. Bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước như: liên hệ với cơ quan nhà nước, nói chuyện với cơ quan nhà nước, xin giấy tờ, yêu cầu bản sao hồ sơ, v.v. Vậy tôi có thể ủy quyền nhận cọc được không? Còn ủy quyền nhờ thu thì sao? Để hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc bài viết sau: Mẫu Ủy Quyền Nhận Tiền Gửi (Cập Nhật 2022)

Mẫu giấy ủy quyền công việc

Mẫu giấy ủy quyền đặt cọc (Cập nhật năm 2022)

1. Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý được sử dụng khi người được ủy quyền không thực hiện công việc trong cơ quan, đơn vị mà phải nhờ người khác. Nếu không, hãy làm điều này thay thế. Trong trường hợp này, người được ủy quyền sẽ được thực hiện các công việc của bên ủy quyền trong phạm vi ủy quyền ghi trong giấy ủy quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền.

2.Giấy ủy quyền truy thu là gì?

Hiện nay, Điều 562 “Bộ luật Dân sự” chỉ quy định hợp đồng ủy thác là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Người cấp phép chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật yêu cầu. Tuy nhiên, có thể hiểu giấy ủy quyền là hình thức ủy quyền đại diện do bên ủy quyền đơn phương thực hiện thông qua hành vi pháp lý.

Trong đó có giấy ủy quyền ghi việc chỉ định khách hàng. Người được ủy quyền nhân danh mình thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được quy định trong giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền nhận tiền là một trong những loại giấy ủy quyền phổ biến, trong đó nêu rõ cá nhân nhận tiền có thể nhận/nhận tiền thay cho người khác/thay cho người nhận tiền. Khi thu hộ tiền hộ, người thụ hưởng phải có đầy đủ giấy uỷ quyền thu hộ để đảm bảo việc thu hộ đồng thời tránh những rủi ro sau này.

3. Mẫu Giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc (cập nhật 2022)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày……..tháng……………………

Thư ủy quyền

Biên nhận đặt cọc hợp đồng ………………..

 • Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của hai bên,

Bên được ủy quyền (Bên A):

……………………………………………………… … …………….

 • Mã số thuế: ……………………………………………………………………………… …….
 • Người đại diện:……………………Chức vụ: …………………………………
 • Địa chỉ: ……………… ……………………….
 • Tel: …………………… Fax: ………………………… ……………………
 • Số tài khoản: …………………………………………….

Được ngân hàng Bên (Bên B) ủy quyền:

……………………………………………………………………………….

  Mã số thuế: ………………………………………
 • Người đại diện: ……………………………….Chức vụ: ……… ………………………
 • Địa chỉ: ………………….
 • Điện thoại: ……………………… Fax: ………… ……….
 • Tài khoản: …………………… ………………Ngân hàng…………………………………………

Để ký kết thỏa thuận này sau khi thanh toán, hai bên đồng ý với giấy ủy quyền sản xuất nội dung sau:

Điều 1 Nội dung ủy quyền

1- Mục đích ủy quyền: …………………………………………………………………………

3 – Số tiền nêu tại khoản 1 phải là đồng Việt Nam và cố định. Bên B không có quyền thu của khách hàng ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.

4- Việc giao nhận tiền đặt cọc nói tại khoản 1 điều này phải được thực hiện theo trình tự quy định trong hợp đồng. con số…………. Bên B sẽ ký kết văn bản thỏa thuận đặt cọc theo mẫu của Bên A.

Điều 2 Phạm vi ủy quyền strong>

1-Việc ủy ​​quyền tại Điều 1 Nội dung chỉ có giá trị trong phạm vi công việc mà hai bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số… và chỉ áp dụng cho những căn hộ có giới hạn đã được phê duyệt

2- Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc phải tuân thủ với Hợp đồng số………………………………………

Điều 3Thù lao ủy quyền

Giấy phép giữa các bên là miễn phí.

Điều 4.Hiệu lực của giấy ủy quyền

1- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.

2- Giấy ủy quyền. Quyền này sẽ hết hiệu lực cùng thời điểm với hợp đồng đặt cọc………….. hoặc vào thời điểm do Bên A xác định.

3- Giấy ủy quyền này là của Bên A. một phần của hợp đồng đặt cọc.

Bên được ủy quyền

TM.………….

</strong

…………………………….

p> Được ủy quyền

TM.……….

……………………….</strong

4. Một số câu hỏi thường gặp

Giấy ủy quyền đặt cọc cần có những nội dung gì?

 • Nội dung giấy ủy quyền
 • Phạm vi ủy quyền
 • Thù lao ủy quyền
 • Thời hạn hiệu lực của ủy quyền
 • ul>

  Sự khác biệt giữa Giấy ủy quyền và Giấy ủy quyền là gì?

  Tiêu chí của giấy ủy quyền Hợp đồng ủy quyền 1. Khái niệm Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc thay cho bên ủy quyền, bên ủy quyền phải chỉ trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định (Điều 562 BLDS 2015). Ví dụ: Bên ủy thác cho luật sư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Giấy ủy quyền là hình thức ủy quyền đơn phương cho người đại diện thực hiện những việc được ủy quyền trong văn bản. Ví dụ: Thường là giấy ủy quyền của sếp cho nhân viên,… 2. Căn cứ BLDS 2015 chỉ được ghi nhận trên thực tế, có văn bản quy định cụ thể. 3. Người ký kết hợp đồng ủy quyền cần có sự tham gia của cả hai bên (bên được ủy quyền và bên được ủy quyền). Do đó, phải có sự tham gia của hai bên ký kết, nghĩa là hợp đồng phải được ký kết trên cơ sở tự nguyện. Giấy ủy quyền được soạn thảo và có chữ ký của khách hàng. Đó là, hành vi là đơn phương. Do đó, Công việc được ủy quyền không ràng buộc đối với Người cấp phép. 4. Ủy quyền lại Việc ủy ​​quyền lại chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bên được ủy quyền hoặc theo quy định của pháp luật. Việc tái cấp phép không được phép trừ khi luật pháp yêu cầu khác. 5. Bắt buộc – có giá trị buộc bên được ủy quyền thực hiện công việc đã thỏa thuận – nhận thù lao do hai bên thỏa thuận – vô hiệu buộc bên được ủy quyền thực hiện công việc bằng văn bản 1 năm nếu pháp luật không quy định. Do mong muốn chủ quan của hiệu trưởng. Thực chất đây là thao tác ủy quyền đơn phương. 7. Đơn phương chấm dứt ủy quyền Mọi thiệt hại do việc đơn phương chấm dứt ủy quyền đã được thỏa thuận trong hợp đồng thì hai bên phải chịu. Người cấp phép cũng không có quyền yêu cầu người được cấp phép thực hiện, bao gồm cả những thiệt hại.

  >> Xem thêm: Mẫu Giấy Ủy Quyền Lập Bản Trích Lục (2022)

  >> Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Xe (Cập Nhật 2022)

  Trên đây là đánh giá của chúng tôi về Nhận phản hồi đối với Mẫu ủy quyền gửi tiền (Cập nhật năm 2022). Trong quá trình tra cứu, nếu cần Công ty Luật ACC hướng dẫn giải quyết các vướng mắc pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

  ✅Dịch vụ thành lập công ty⭕ ACC cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc cho phép cá nhân, tổ chức kinh doanh Dịch vụ kế toán có mức độ kế toán và thuế rất cao Kiến thức chuyên môn sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện đúng pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác ✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian làm hộ chiếu, cung cấp các dịch vụ liên quan với khách hàng và cam kết bảo mật thông tin.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button