Tin tức

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 7/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất SHB mới nhất dành cho khách hàng cá nhân tháng 7/2018

Cụ thể, đối với khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm tại SHB lãi suất là 0.5%, kỳ hạn 1 tuần , 2 tuần và 3 tuần Tỷ lệ hàng tuần là 1%. Đối với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, tiền gửi cá nhân tại SHB sẽ bị tính lãi suất 5,2%. Khách hàng gửi tiền theo kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng được hưởng lãi suất 5,4%. Ở các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng, khách hàng có số tiền gửi dưới 2 tỷ đồng sẽ nhận lãi suất là 6,8% và khách hàng có số tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên sẽ nhận mức lãi suất là 6,9%. .

Khách hàng gửi dưới 2 tỷ Rp trong 9, 10 và 11 tháng nhận lãi suất 6,9%, trong khi những khách hàng gửi trên 2 tỷ Rp nhận lãi suất 7%. Ở kỳ hạn 12 tháng, khách hàng có số tiền gửi dưới 2 tỷ đồng nhận lãi suất 7%, trên 2 tỷ đồng, lãi suất 7,1%; 13 tháng, cá nhân gửi tiền dưới 2 tỷ đồng, lãi suất 7,1%. lãi suất 7,1%, Hơn 2 tỷ đồng lãi suất 7,2%. Trong thời hạn 18 tháng, lãi suất áp dụng của khoản dưới 2 tỷ là 7,3%, khoản trên 2 tỷ áp dụng lãi suất là 7,4%; trong thời hạn 24 tháng, mức lãi suất của khoản dưới 2 tỷ là 7,3%, mức lãi trên 2 tỷ đồng là 7,4%; kỳ hạn 36 tháng, 20. Lãi suất là 7,4% đối với khoản dưới 100 triệu đồng và 7,5% đối với khoản trên 2 tỷ đồng.

Khách hàng cá nhân Lãi suất tiền gửi linh hoạt tại SHB được áp dụng với các mức lãi suất sau: Kỳ hạn 1 tháng, lãi trả trước 5,18%, lãi hàng tháng 5,20%; 2 tháng , lãi trả trước là 5,16% , lãi suất hàng tháng là 5,19%, lãi suất trả trước định kỳ 3 tháng là 5,33%, lãi suất hàng tháng là 5,38%. Khách hàng gửi tiền vào SHB trong thời hạn 4 tháng, lãi suất trả trước là 5,3%, lãi suất hàng tháng là 5,36%, lãi suất trả trước 5 tháng là 5,28%, lãi suất hàng tháng là 5,35%.

Lãi suất trả trước của khách hàng cá nhân kỳ hạn 6 tháng là 6,58%, lãi suất hàng tháng là 6,7%, kỳ hạn 7 tháng lần lượt là 6,54% và 6,69%; kỳ hạn 8 tháng kỳ hạn, lãi suất áp dụng là 6,51% và 6,67%. Đối với tiền gửi cá nhân kỳ hạn 9 tháng, lãi suất trả trước là 6,56% và lãi hàng tháng là 6,74%; kỳ hạn 10 tháng là 6,52% và 6,72%, kỳ hạn 11 tháng là 6,49% và 6,7%.

Trong 12 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất linh hoạt 6,54% đối với tiền gửi tại SHB, lãi suất hàng tháng là 6,78%; 13 tháng lãi suất áp dụng lần lượt là 6,59% và 6,85%. . Đối với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất đối với tài khoản trả trước là 6,58%, đối với tài khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất là 6,93%, đối với kỳ hạn 24 tháng, khách hàng có thể hưởng lãi suất lần lượt là 6,37% và 6,8%. kỳ hạn 36 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất lần lượt là 6,06% và 6,63%.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả bằng VND tại các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 13 tháng Khách hàng cá nhân sử dụng toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau: dưới 2 tỷ đồng Lãi suất thông thường 6 tháng là 6,8% đối với khách hàng tiền Đồng, 6,8% đối với khách hàng có số tiền từ 2 tỷ đến 500 tỷ đồng và 7,2% đối với khách hàng có số tiền trên 500 tỷ đồng. Trong thời hạn 12 tháng, lãi suất là 7% đối với tiền gửi dưới 2 tỷ đồng, 7,1% đối với tiền gửi từ 2 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng và 8,2% đối với tiền gửi trên 500 tỷ đồng. Khách hàng cá nhân hưởng lãi suất 7,1% đối với khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng của SHB, 7,2% đối với khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng và 8,2% đối với khoản tiền gửi trên 500 tỷ đồng.

Lãi suất ngoại tệ của SHB

Ngoài ra, nhằm làm phong phú sản phẩm dịch vụ và để khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi gửi tiết kiệm, SHB huy động tiền gửi. Ngoại tệ – Euro (EUR).

Khách hàng được hưởng lãi suất dựa trên số tiền gửi, khả năng rút vốn trước hạn thông qua thủ tục đơn giản, nhanh chóng và sử dụng sổ tiết kiệm để thế chấp, cầm cố, bảo lãnh khoản vay.

Số tiền gửi tối thiểu cho Gói tiết kiệm Euro là €50 và các kỳ hạn gửi là 3, 6, 9, 12, 24 và 36 tháng. Đối với gói tiết kiệm này, tiền lãi được trả cho khách hàng vào cuối kỳ hoặc khi khách hàng tất toán trước hạn.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button