Tin tức

[Update] Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN online năm 2023

Thuế thu nhập cá nhân không còn là khái niệm xa lạ với người Việt Nam. Nhưng nhiều người vẫn chưa nắm rõ các khái niệm cụ thể, thời hạn khai thuế, quy trình khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng.

Bài viết e-invoices.MISA meInvoice sẽ tổng hợp những điều khách hàng cần biết để quyết toán thuế TNCN trực tuyến dễ dàng và thuận tiện nhất.

huong-dan-tu-quyet-tncn

 • Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân là gì?
 • Xem thêm: Cách đăng ký mã số thuế cá nhân trực tuyến dễ dàng nhất
 • Xem thêm: Tổng hợp đầy đủ tờ khai thuế thu nhập cá nhân

mạnh mẽ > Quyết toán thuế TNCN là gì?

Quyết toán thuế TNCNstrong>Là công việc kê khai thuế để cá nhân khai thuế, hoàn thuế trong năm tính thuế và các kỳ tiếp theo của nộp thừa và khấu trừ thuế.

Sửa quyết toán thuế thu nhập cá nhân lần cuối?

 • Nếu cơ quan thuế không kê khai và nộp số thuế phải nộp bổ sung của cá nhân đúng thời hạn thì cơ quan thuế sẽ xử phạt hành chính.
 • Cá nhân nộp thừa nhưng không nộp thuế đúng hạn, không kê khai nộp thuế đúng hạn thì số thuế nộp thừa không được hoàn trả. Đồng thời, không được áp dụng chế độ thanh lý sang kỳ tính thuế tiếp theo.

Thời hạn quyết toán thuế TNCN

Tại Điều 44 Luật 2019 của Tổng cục Thuế quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN như sau:

 • Đối với người nộp thuế thu nhập:

a, chậm nhất là tháng thứ 3 sau khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính gần nhất năm, với Ngày khai thuế hàng năm; không muộn hơn ngày cuối cùng của năm dương lịch hoặc tháng đầu tiên của năm tài chính mà tờ khai thuế hàng năm được nộp;

 • Đối với cá nhân tự khai quyết toán thuế TNCN:

b, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch của cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế TNCN;

c ) Chậm nhất là năm trước Ngày 15 tháng 12, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng phương pháp tính thuế khoán thống nhất chứng từ khai thuế; hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh, thời hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế thống nhất là 10 ngày kể từ ngày kinh doanh.

Như vậy thời hạn nộp thuế TNCN là ngày 30/04/2023 đối với cá nhân tự làm quyết toán thuế năm 2022. Tuy nhiên, ngày 30/4 rơi vào ngày nghỉ lễ nên thời gian giải quyết sẽ được lùi sang ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Trường hợp người lao động thuộc diện hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn (Điều 28 Khoản 4 Văn bản số 111/2013/TT-BTC)

Hướng dẫn xử lý tờ khai thuế TNCN qua mạng

Bước 1: Nhập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng ký nhập.

quyet tncn - 1

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế để đăng nhập, nhập mã xác nhận để đăng nhập

quyet dinh tncn - 2

Bước 3: Chọn “Quyết định “Thuế” -> Chọn “Khai thuế qua mạng”

biên lai tncn - 3

Bước 4:Điền thông tin trực tuyến khai báo

OK tncn -4

Tên người nộp thuế: Điền họ tên của người tự túc Địa chỉ liên hệ: Điền địa chỉ thường trú hoặc tạm trú Số điện thoại liên hệ: Điền số điện thoại của người tự cấp số Địa chỉ email: điền email của người tự cấp số Chọn tờ khai: Strong> 02/QTT-TNCN- Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015) Lựa chọn cơ quan quyết toán thuế: Tùy trường hợp của người nộp thuế mà thực hiện cho phù hợp sự lựa chọn thích hợp.

Ví dụ trong hình trên minh họa tình huống có thu nhập (thay đổi công việc) và khấu trừ thuế tại nguồn ở 2 nơi. Nhập mã số thuế của đơn vị khấu trừ khi kết thúc nộp thuế và hệ thống sẽ tự động xác định tổ chức kết thúc nộp thuế.

Loại hồ sơ: Hồ sơ chính thứcNăm tài chính: 2020

Bước 5: Chọn “Tiếp tục” để nộp tờ khai thuế cuối cùng

Các mặt hàng trong phần kê khai thuế cụ thể như sau:

[01] đến [06]:Hệ thống tự động cập nhật [07] thành [08 ]: Đầu tiên bạn chọn tỉnh, thành phố ở mục 08, sau đó chọn huyện ở mục 07 (địa chỉ thường trú): [09]:Nhập số điện thoại của NNT: (bắt buộc) [10]: Fax: Tùy chọn [11]: Nhập địa chỉ email của bạn. (Bắt buộc) [12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). TÙY CHỌN [12a]: Đã mở tài khoản: Chọn nơi tài khoản ngân hàng sẽ được mở. [13] đến [21]: Bỏ qua nếu không có thông tin đại lý thuế.

 Báo cáo thu nhập - 6

[22] Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ: [23] Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong Việt Nam: là tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam; thu nhập chịu thuế bao gồm cả tiền lương, tiền công và thu nhập chịu thuế từ làm việc tại khu kinh tế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) ) miễn. Nơi phát sinh thu nhập, cơ quan chi trả thu nhập cấp chứng từ cho cá nhân, cá nhân khai thác thông tin thu nhập trên chứng từ và kê khai. Ví dụ: Ông A làm việc tại Công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, tổng thu nhập chịu thuế tính theo chứng từ là 100 triệu, ông A làm việc tại Công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12, tổng thu nhập chịu thuế tính theo chứng từ là 150 triệu Vậy chỉ tiêu số 23 anh A sẽ vào là 250.000.000 triệu đồng. [24]:Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp làm căn cứ tính giảm thuế: tổng thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc trong khu kinh tế, không bao gồm Thu nhập từ Hiệp định miễn đánh thuế hai lần, nếu có (nếu không có vui lòng không nhập). [25]: Tổng thu nhập chịu thuế được miễn, giảm theo Hiệp định: tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; tiền lương, tiền công được miễn thuế (nếu có) (nếu không có thì để nguyên trống). [26]: Tổng số thuế TNDN phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng thu nhập chịu thuế của các khoản tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương, tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (nếu không có thì không điền TRONG). [27]: Số lượng người phụ thuộc: Tự động tính khi kê khai, nếu có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc bạn kéo xuống cuối trang chọn “02-1/BK”-QTT-TNCN “Khai báo: Sau khi chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” hệ thống chuyển sang giao diện để bạn khai báo thành viên gia đình, sau khi khai báo thành viên gia đình bạn chọn “khai báo” để quay lại giao diện khai báo và tiếp tục tuyên bố.

 tncn - 7

Tính toán Biên lai và Thanh toán- 8

[28]: Khấu trừ: Hệ thống tự động tính toán [29]: Khấu trừ cá nhân: Tự động bởi hệ thống Tính[30]: Đối với người phụ thuộc phải giảm trừ: Hệ thống tự động tính. [31]:Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là khoản chi cho các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người khuyết tật; người già không nơi nương tựa; đóng góp vào quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo ; Quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của Cơ quan Nhà nước (nếu không có thì để trống). , bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. [33]: Mức trích đóng quỹ hưu trí tự nguyện: Căn cứ vào tổng số tiền thực tế thực đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, tối đa không quá ba (03) triệu đồng/tháng. (Nếu không, vui lòng để trống). [34]: Tổng thu nhập chịu thuế: do hệ thống tự động tính. [35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh của kỳ hiện tại: được hệ thống tự động tính toán.

 Tính thuế- 9

[36]: Tổng số thuế đã nộp, đã khấu trừ và đã nộp của kỳ hiện tại: hệ thống tự động tính.[37]: Khấu trừ: tổng số thuế mà đơn vị hoặc cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; Thu nhập khấu trừ được nộp với thuế suất 10%; dựa trên chứng nhận khấu trừ của người nộp thuế và cá nhân. [38]: Tạm nộp: Là số thuế do cá nhân Việt Nam trực tiếp kê khai, được đưa vào ngân sách quốc gia theo chứng từ nộp thuế. [39]: Số thuế được khấu trừ ở nước ngoài (nếu có): số thuế nộp ở nước ngoài được xác định theo loại thuế phải nộp tương ứng; tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài trên tổng thu nhập, nhưng không vượt quá [35] ×{ [26]/([22]-[25])}×100% số tiền thuế. [40]:Tạm khấu trừ, tạm nộp do quyết toán năm: để khấu trừ thuế; số tiền thực nộp của chứng từ kê khai trong tờ khai thuế năm trước. [41]: Tổng số thuế được giảm của kỳ hiện tại: hệ thống tự động tính toán. [42]: Tổng số thuế TNCN được giảm khi làm việc trong khu kinh tế: Hệ thống tự động tính. [43]:Tổng các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân khác: là số thuế được khấu trừ tính cho kỳ tính thuế trước. [44]: Tổng số thuế phải nộp của kỳ hiện tại, [44]=[35]-[36]-[41]>=0: hệ thống tự động tính. [45]: Tổng số thuế nộp thừa kỳ hiện tại, [45]=[35]-[36]-[41] <0: Tự động tính tổng số tiền [ 46]: Để được hoàn tiền, [46]=[47]+[48]: hệ thống tự động tính. [47]: Số tiền thuế đã hoàn vào tài khoản của người nộp thuế: Số thuế cá nhân nộp thừa, nếu phải hoàn thuế thì phải điền vào cột này, nếu không sẽ không được hoàn thuế. nhập khẩu. [48]: Bù đắp các khoản thuế phải trả từ ngân sách tiểu bang khác: Nộp thừa thuế và yêu cầu bù đắp các khoản phải trả ngân sách tiểu bang khác (bao gồm Nợ ngân sách, VAT, thuế môn bài, thuế đặc biệt, v.v. Các khoản phải trả), tiêu dùng cá nhân , v.v., nên được ghi lại trong mục này. [49]: Tổng số thuế khấu trừ kỳ sau, [49]=[45]-[46]: hệ thống tự động tính.

Chọn “Hoàn thành khai báo” khi bạn điền xong.

Bước 7: Chọn “Kết xuất XML”, như hình bên dưới

Xác nhận lệnh thanh toán - 10

Bước 8: Chọn “Nộp tờ khai”, nhập mã xác nhận để xác thực việc nộp tờ khai, và chọn ” Tiếp tục”

Hệ thống thông báo khai báo thành công.

Thứ năm tncn - Số lượng 11

Bước 9: In tờ khai hải quan

Sau khi chọn “Dump XML”, hệ thống sẽ gửi file tờ khai hải quan của bạn sang định dạng XML.

Bạn cài itax viewer để mở file tờ khai hải quan định dạng XML ->> in —> ký tờ khai thuế.

số lượng thuê tncn - 12

Trên đây là toàn bộ thông tin cần biết về hướng dẫn cá nhânquyết toán thuế TNCNqua mạng và mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm:

 • Hướng dẫn truy vấn mã số thuế cá nhân mới và đơn giản nhất
 • [Mới] mô tả mẫu mã số thuế thu nhập cá nhân 2 số
 • li>

 • [ MỚI] Thuế lũy tiến là gì? Biểu thuế lũy tiến từng phần

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button