Tin tức

Hợp đồng công chứng mua bán đất có giá trị bao lâu?

Mua bán đất đai là một trong những giao dịch dân sự và cần phải có hợp đồng được công chứng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, thời hạn hiệu lực của hợp đồng này là bao lâu, và thời hạn hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đã được công chứng là bao lâu? Hãy tìm câu trả lời cùng Luật sư X qua bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật dân sự 2015
 • Luật đất đai 2013
 • Luật công chứng 2014
 • Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính đất đai

Hợp đồng mua bán đất đai là gì?

Hợp đồng mua bán đất đai là văn bản dân sự. Do đó, bên bán có nghĩa vụ bàn giao đất và các giấy tờ liên quan để bên mua đứng tên quyền sử dụng đất. Bên mua có quyền nhận và có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán. Phương thức do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.

Hợp đồng mua bán đất phải được giao kết bằng văn bản có chữ ký của hai bên. Sau đó, nó cần được chứng nhận để trở thành một tài liệu pháp lý. Việc mua bán đất đai thuộc sở hữu chung của nhiều người cũng phức tạp. Trường hợp có nhiều chủ sử dụng đất thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của các bên liên quan.

Vai trò của hợp đồng mua bán đất đai

Hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong giao dịch mua bán đất đai, nó ghi lại toàn bộ những thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Sau khi hết hạn hợp đồng, hai bên phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Người mua đất làm gì

Người mua đất phải cho biết họ tên, địa chỉ hộ khẩu, nơi ở, CMT…

 • Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền liên quan đến đất đai theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu bên bán bàn giao đầy đủ giấy tờ
 • Yêu cầu bên bán bàn giao đầy đủ diện tích, hạng đất, tài sản gắn liền với đất như đã thỏa thuận.
 • Nhận quyền sử dụng đất để sử dụng đất đúng mục đích, thời hạn.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Tất cả các điều khoản và điều kiện thỏa thuận người bán.

Đối với bên bán

 • Ghi đầy đủ thông tin và điều kiện đất đai trong hợp đồng theo thỏa thuận.
 • Thực hiện bàn giao. Giấy tờ liên quan đến quyền Quyền sử dụng đất, quyền gắn liền với đất.
 • Bên bán có quyền thu tiền chuyển quyền sử dụng đất. Nếu người mua chậm trễ, mọi việc sẽ được xử lý theo cách mà hai bên đã thỏa thuận.

Đối với cơ quan nhà đất

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận, xác nhận việc mua bán hàng hóa. Bạn nên đến đây để ký hợp đồng và làm các thủ tục liên quan.

Luật công chứng

Theo quy định của Luật công chứng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2014 năm 2018), công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận văn bản hợp đồng hoặc văn bản khác. giao dịch dân sự (sau đây gọi là tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch), bản dịch văn bản, tài liệu đảm bảo chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng nước ngoài. tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) nhưng pháp luật có quy định. Phải được công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Công chứng viên được Nhà nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, có chức năng cung cấp dịch vụ công, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Công chứng viên phải chịu trách nhiệm về văn bản công chứng của mình trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng. Văn bản công chứng phải được lưu trữ, lưu giữ trong thời hạn ít nhất là 20 năm để phục vụ cho việc giám sát, rà soát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến công chứng.

Giá trị pháp lý của công chứng là gì?

Theo Điều 5 “Luật Công chứng” 2014, trước hết có các quy định sau

. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày công chứng viên ký và đóng dấu.

2. Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan, nếu bên mắc nợ không thực hiện nghĩa vụ thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng có giá trị chứng cứ, không cần phải chứng minh những tình tiết, sự việc trong hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

4. Bản dịch công chứng có giá trị như văn bản, tài liệu được dịch.

Xét từ góc độ bản chất của hoạt động công chứng; vị trí, chức năng, thủ tục bổ nhiệm công chứng viên, trình tự thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch đều trải qua các bước rất chặt chẽ; hồ sơ yêu cầu công chứng phải đảm bảo rằng mọi chứng cứ về tư cách chủ thể, các văn bản pháp luật như quyền sở hữu tài sản đều có giá trị pháp lý đặc biệt cao khi được công chứng, chứng thực. Giá trị này còn thể hiện ở chỗ, hiện nay người dân rất tin tưởng sử dụng dịch vụ công chứng, hoạt động chứng thực, công chứng ngày càng phổ biến.

Văn bản công chứng có hiệu lực ngay. Có hiệu lực ngay sau khi ký và đóng dấu, không cần cơ quan nhà nước nào khác xác nhận. Bởi trên thực tế, tại thời điểm công chứng, bản thân văn bản công chứng đã được kiểm tra, chứng thực theo quy trình chặt chẽ của cơ quan hành nghề công chứng – cơ quan được Nhà nước cho phép tham gia hoạt động công chứng. Hợp đồng giữa bạn và khách hàng sẽ có hiệu lực ngay sau khi ký và đóng dấu. Công chứng được kiểm tra và đánh giá thông qua một quy trình nghiêm ngặt và không yêu cầu bất kỳ sự kiểm tra nào khác của cơ quan chính phủ để có giá trị.

Hợp đồng mua bán đất đã công chứng có hiệu lực trong bao lâu
Hợp đồng mua bán đất đã công chứng có hiệu lực trong bao lâu?

Hợp đồng mua bán đất đã công chứng có giá trị trong bao lâu?

Hiệu lực pháp lý của hợp đồng mua bán bất động sản được công chứng bao gồm thời điểm có hiệu lực của văn bản công chứng và hiệu lực pháp lý của hợp đồng.

Hiệu lực pháp lý của hợp đồng mua bán bất động sản được công chứng

Điều 5 “Luật Công chứng” 2014 quy định về hiệu lực pháp lý của văn bản công chứng như sau:

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày công chứng viên ký, đóng dấu.

2. Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan, nếu bên mắc nợ không thực hiện nghĩa vụ thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng có giá trị chứng cứ, không cần phải chứng minh những tình tiết, sự việc trong hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

4. Bản dịch công chứng có giá trị như văn bản dịch thuật.

Hợp đồng mua bán nhà đất công chứng có giá trị trong bao lâu?

Hợp đồng mua bán bất động sản được công chứng có hiệu lực kể từ ngày ký và được công chứng viên ký tên, đóng dấu, trừ hợp đồng được công chứng vô hiệu. Hợp đồng chỉ chấm dứt khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đã được công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng.

Chú ý, theo quy định của luật đất đai 2013, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch mua bán nhà đất, các bên có nghĩa vụ làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Nếu quá thời hạn nêu trên thì dù hợp đồng mua bán nhà đất đã công chứng vẫn còn hiệu lực thì người sử dụng đất vẫn bị phạt tiền do vi phạm nghĩa vụ chậm nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ.

Để biết thêm các bài viết, vui lòng đọc

 • Yêu cầu đối với dịch thuật công chứng
 • Hợp đồng mượn đất có cần công chứng không?
 • Hợp đồng không cần công chứng
 • Hiệu lực pháp lý của hợp đồng có công chứng
 • Văn bản thỏa thuận có cần công chứng không?

Thông tin liên hệ

Trên đây là những ý kiến ​​góp ý của luật sư X về câu hỏi “Hợp đồng mua bán đất đã công chứng có hiệu lực trong bao lâu?” . Chúng tôi hy vọng bạn có thể áp dụng những kiến ​​thức trên vào công việc và cuộc sống của mình.

Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý như: tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, tạm ngừng kinh doanh công ty, tạm ngừng hợp đồng kinh doanh… .Vui lòng liên hệ Luật sư X để được hỗ trợ và giải đáp.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong và ngoài nước qua website Luatsux.vn, lsx.vn, website nước ngoài Lsxlawfirm,…

Vui lòng liên hệ: 0833.102.102.

Vui lòng liên hệ: 0833.102.102.

p>

Câu hỏi thường gặp

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button