Tin tức

Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2022

Xin chào luật sư X! Gia đình tôi có mảnh ruộng không sử dụng muốn chuyển mục đích sử dụng để trồng hoa màu. Xin hỏi luật sư, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay như thế nào? Mong luật sư hồi âm sớm nhất để giải đáp thắc mắc của tôi. Cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến luật sư. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong bài viết dưới đây. Vui lòng tham khảo trước.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
 • Luật Đất đai 2013
 • Quyết định 2555/QĐ -BTNMT
 • Thông tư 09/2021/TT-BTNMT
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Chuyển mục đích sử dụng đất

h2>

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Thay đổi mục đích sử dụng đất là việc thay đổi quyết định hành chính làm thay đổi mục đích sử dụng của loại đất đó so với loại đất ban đầu. sử dụng đất thì phải xin phép hoặc đăng ký đất đai, trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:

 • Chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Chuyển đổi cây hàng năm khác sang trồng cây nước lợ đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, ao, hồ, đầm và đất nuôi trồng thủy sản khác;
 • Đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất chuyển sang mục đích khác trong nông nghiệp nhóm đất;
 • li>
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • li>Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao miễn tiền sử dụng đất thành
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không thu hồi từ đất ở sang đất ở;
 • li>

 • Đất xây dựng công trình phi thương mại, đất công ích chuyển sang đất thương mại, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất kinh doanh phi thương mại, đất dịch vụ chuyển sang đất thương mại, dịch vụ; đất thương mại, đất dịch vụ, đất xây dựng công trình phi kinh doanh Chuyển sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Không được phép chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 5 khoản 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT thì các trường hợp không cần chuyển mục đích sử dụng đất được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải đăng ký biến động, bao gồm:

 • Chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác, bao gồm: đất làm nhà kính và nhà ở canh tác khác; đất chăn nuôi gia súc
 • Chuyển đổi đất sang trồng cây hàng năm khác, chuyển đổi nuôi trồng thủy sản
  li>li>
 • Chuyển đổi đất đai từ trồng cây lâu năm sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây hàng năm;
 • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp, đất phi thổ cư;
 • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất phi nông nghiệp và đất quản lý, phi cơ bản khác Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất phi kinh doanh, đất dịch vụ, đất quản lý, sản xuất phi nông nghiệp ngoài cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất quản lý chuyển thành đất công trình kỹ thuật phi kinh doanh.
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Sử dụng đất Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

 • Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ , như Được phép chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, hồ sơ gồm có:
  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo thông báo này;
 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo thông báo này;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Quyền sử dụng nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:
   li > Các tài liệu quy định tại khoản 1 điều này;
  • Biên bản kiểm tra thực tế;
 • Bản sao văn bản hướng dẫn dự án đầu tư, dự án không phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật của người sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng công trình không phải nộp; đất đai Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng Điều 58 Khoản 3 Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Việc thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều này phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt , và phải được cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Yêu cầu phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Dự án quy định tại Điều 58 Khoản 3 Luật Đất đai Luật và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP không cần trình cơ quan có thẩm quyền. Nhà nước có quyền chấp thuận, nhưng không có quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu thấy không cần thiết để thực hiện dự án đầu tư.
  • Trường hợp gia đình, cá nhân xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Nếu đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ có diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 59 Khoản 2 điểm a Luật Đất đai;
 • trích lục bản đồ địa chính khu dân cư hoặc trích đo địa chính công trình;
 • báo cáo kèm theo dự thảo giấy phép theo Mẫu số 05, Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Theo hướng dẫn tại Điều 69 Nghị định Quyết định 43/2014/NĐ-CP và Quyết định 2555/QĐ-BTNMT thì quy trình như sau Các bước tiến hành:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ

Bước 2Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường Môi trường của Bộ Tài chính, và Kèm theo giấy xác nhận. Hồ sơ có thể nộp theo các cách sau:
  • Cách 1: Trường hợp đã thiết lập dịch vụ một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa hoặc trung tâm hành chính công của một số tỉnh, thành phố.
  • Phương án 2 : Trường hợp chưa thành lập Điểm dịch vụ một cửa tại địa phương thì nộp trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Tiếp nhận thông tin: Trường hợp thông tin không đầy đủ, không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin trong thời hạn 03 ngày làm việc và hướng dẫn xử lý. Đơn đề nghị Người dân bổ sung, hoàn thiện thông tin theo quy định.

Bước 3.Xử lý và xử lý yêu cầu

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; một đánh giá nhu cầu.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. pháp luật.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
 • Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước thứ tư. Quay lại kết quả

Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định cho phép thay đổi nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân đã thực hiện xong mục đích sử dụng đất.

Thời gian thực hiện: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời gian theo quy định của pháp luật không kể ngày nghỉ, ngày lễ; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính; không tính thời gian nghị án đối với trường hợp sử dụng đất trái thẩm quyền và thời gian trưng cầu ý kiến.

Trường hợp có điều kiện, thời gian thực hiện có thể kéo dài thêm 10 ngày đối với khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Nếu cơ quan nhà nước chậm triển khai thì người dân có quyền khiếu nại, khởi kiện về việc chậm trễ.

Mời bạn đọc tham khảo thêm

 • Cách tính phụ cấp chức vụ
 • Quy định về chế độ phụ cấp của trưởng, phó phòng
 • Xác nhận hợp đồng lao động của cán bộ
 • li>

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung tư vấn của Giáo sư X về “Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất”. Chúng tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho độc giả của chúng tôi.Để biết thêm chi tiết và được Luật sư X tư vấn, giúp đỡ về thay đổi tên cha trong giấy khai sinh, thủ tục đăng ký logo, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, hợp pháp hóa lãnh sự tại Hà Nội, đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài, Giấy phép e-mall, e -Giấy phép kinh doanh, đăng ký lại khai sinh, hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất… Tel: 0833.102.102

 • Facebook: www.facebook.com/luatsux
 • TikTok: https://www.tiktok.com/@luatsux
 • Youtube: https://www.youtube.

Câu hỏi thường gặp

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button