Tin tức

Giá đất tái định cư được tính như thế nào?

Xin chào luật sư, giá tái định cư được tính như thế nào? Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Ngày nay, chuyện nhà nước thu hồi đất, người dân được bồi thường và tái định cư không còn là điều xa lạ đối với nhiều người Việt Nam. Dù đã nhận tiền đền bù, tái định cư của nhà nước nhưng do giá đất tăng cao nên việc có được mảnh đất ưng ý sau khi tái định cư là vấn đề đau đầu của người dân hiện nay. Vậy đến đây đặt ra câu hỏi, theo quy định của pháp luật, giá đất tái định cư được tính như thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về cách tính giá đất tái định cư. Bạn có không? LSX Xem bài viết của chúng tôi bên dưới.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đất đai 2013
 • 01/2017/NĐ Nghị định-CP
 • Số 44/2014/ Nghị định NĐ-CP
 • Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Đất tái định cư là gì?

Đất tái định cư là hình thức được Nhà nước bồi thường về đất khi thu hồi đất. Việc cấp đất tái định cư sẽ giúp người dân có cuộc sống ổn định lâu dài.

Tái định cư ở đây được hiểu là:

 • Chương trình bố trí nơi ở (tái định cư tại chỗ); hoặc tái định cư ở nơi khác – nơi đã được đền bù đất);
 • Hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình bị thu hồi đất; cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải di chuyển chỗ ở.

Theo quy định của Luật đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; hỗ trợ tái định cư nếu nhà nước thu hồi đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; nhưng phải di chuyển chỗ ở bắt buộc khi nhà nước thực hiện lại các thủ tục sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thu hồi đất ở, mức bồi thường về đất thấp hơn mức tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 Nghị định 47/ NĐ-CP Tiêu chuẩn nhà ở tái định cư; phần chênh lệch giữa tiêu chuẩn tái định cư tối thiểu được hỗ trợ; và mức tiền bồi thường về đất; ngoài việc được bồi thường về đất còn được hỗ trợ tái định cư. Do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào quy mô diện tích nhà ở bị thu hồi; số lượng thành viên trong gia đình;

Quy định về thành lập và thực hiện các dự án tái định cư tại Việt Nam

Theo số 47 Quy định tại Điều 26 Nghị định/2014/NĐ-CP về lập và thực hiện dự án tái định cư như sau:

Việc lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại Điều 85 của Luật Đất đai được thực hiện theo các quy định sau:

– Việc lập, phê duyệt dự án tái định cư độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng phải đảm bảo có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

– Việc lập dự án tái định cư và lựa chọn chủ đầu tư phải tuân theo các quy định của “Luật Đất đai” về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư và phải đảm bảo các quy định tại Điều 69 Khoản 2 và Khoản 3 Quy định “Luật đất đai”.

– Thành lập khu tái định cư cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở tại khu tái định cư được phân chia theo mức đền bù và khả năng chi trả của người dân tái định cư theo hạng nhà và diện tích .

Thi công phân kỳ theo tiểu dự án, tiến độ GPMB và hoàn thành xây dựng nhà ở, hạ tầng tại khu tái định cư được phân loại theo tiến độ thi công của từng tiểu dự án mà phân khu kỹ thuật hạ tầng của từng tiểu dự án. -Dự án trong khu tái định cư phải phù hợp với quy hoạch chi tiết quốc gia được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải được đấu nối.

– Bảo đảm kinh phí thực hiện dự án tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định này.

– Bảo đảm kinh phí thực hiện dự án tái định cư. p>

Cách tính giá đất tái định cư?

Cách tính giá đất tái định cư?

Theo quy định năm 2013 tại Điều 86 BLDS Luật Đất đai Việc bố trí tái định cư cho nhân viên thu hồi đất, phá dỡ như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chỉ định cơ quan làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phụ trách công tác tái định cư và phải thông báo cho người đề nghị tái định cư phương án cho người dân bị giải tỏa có nhà ở bị thu hồi và việc phê duyệt phương án tái định cư nơi có đất thu hồi và điểm tái định cư được công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp thôn và nơi sinh hoạt chung. của người dân ít nhất 15 ngày trước khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Nội dung thông báo bao gồm việc lựa chọn địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, sơ đồ thiết kế, diện tích từng lô đất, loại nhà, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến ​​suất tái định cư của người bị thu hồi đất.

-Nếu có dự án tái định cư hoặc có dự án tái định cư trong phạm vi thu hồi đất thì có thể bố trí tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất. .Điều kiện tái định cư. Người thu gom đất sớm sẽ ưu tiên giao vị trí thuận lợi, người thu hồi đất sẽ là người có công với cách mạng. Phương án tái định cư đã được phê duyệt phải được công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp thị trấn, nơi sinh hoạt chung và điểm tái định cư của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

– Giá đất cụ thể của khu tái định cư và giá bán nhà tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

-Trường hợp đất thu hồi được bố trí tái định cư mà kinh phí bồi thường, hỗ trợ không đủ mua suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ đủ kinh phí mua suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ nên làm rõ

Như vậy, theo quy định tại Điều 86 “Luật Đất đai” năm 2013, chúng tôi được biết giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất là thời điểm tái định cư Giá bán nhà tái định cư Do UBND tỉnh quyết định. Chính vì quy định đó, chúng tôi được biết hiện nay chưa có quy định thống nhất, cụ thể về giá đất tái định cư mà bạn tự quyết định giá đất tái định cư theo diện tích đất tái định cư của mình.

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định

Theo Điều 30 Nghị định-Luật số 47/2014/NĐ-CP về chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau :

– Khấu trừ số tiền bồi thường quy định tại Điều 93 Khoản 4 Luật Đất đai Trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thì thực hiện theo quy định sau:

 • Chưa hoàn thành Thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước nhưng chưa nộp tại thời điểm thu hồi đất;
 • Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính Thuế sử dụng đất quy định tại điểm a điều này Quy định về trưng thu; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quyết định thu hồi đất lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục ghi nợ phần chênh lệch; hộ gia đình, cá nhân tái định cư khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào số tiền giao đất tái định cư làm nhà ở hoặc mua nhà ở, và số tiền còn lại ít hơn số tiền còn lại. Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục ghi nợ phần chênh lệch; nghĩa vụ tài chính bao gồm tiền bồi thường về đất, tiền bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Các khoản hỗ trợ như bồi thường di chuyển chỗ ở, bồi thường thiệt hại về tài sản, bồi thường khi ngừng sản xuất, kinh doanh không được trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

– Đối với việc bồi thường do giao đất mới hoặc giao nhà ở, nhà tái định cư, nhà tái định cư nếu có chênh lệch về giá trị thì thanh toán bằng tiền mặt. tiền mặt theo quy định sau:

strong>

 • Nếu tiền bồi thường đất lớn hơn tiền đất, nhà hoặc nhà trong khu vực thì người tái định cư sẽ được nhận tiền. chênh lệch;
  li>Tiền bồi thường đất thấp hơn tiền nhà Nếu người tái định cư không chịu trách nhiệm về chi phí nhà ở, nhà ở hoặc nhà bị phá dỡ thì người tái định cư chịu trách nhiệm bồi thường phần chênh lệch, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại đoạn đầu tiên của Điều 22 của “Luật Đất đai của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Hành động này.

– Nếu diện tích đất khai hoang là phần đất tranh chấp thì nộp vào kho bạc nhà nước, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lại cho người có quyền sử dụng đất. bộ phận giải quyết nó.

-Kinh phí ứng trước bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xử lý theo quy định sau:

 • Quỹ phát triển đất ứng trước cho các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường. Nhìn chung, việc cho phép lập quỹ đất sạch để giao đất, cho thuê đất của khu đất phải tuân thủ Quy chế mẫu về quản lý và sử dụng quỹ phát triển đất;
 • Quốc gia tiếp nhận giao đất thu hồi đất theo Phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định của pháp luật thì ngân sách nhà nước trả lại cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để khấu trừ vào tiền đất phải nộp thuế sử dụng hoặc tiền thuê đất. Mức khấu trừ không vượt quá số tiền thuế sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, số còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.
 • Người được nhà nước giao đất không thu thuế sử dụng đất, giao đất có thu thuế sử dụng đất, cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai tiền thuê đất, nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tính vào kinh phí đầu tư của dự án.
 • Nhà nước thu tiền sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, nếu nộp tiền trước quyền sử dụng đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được tham gia trong nhà nước Tổ chức và quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”

Xem tiếp

 • Cách thực hiện hoãn thi hành án tử hình?
 • Khái quát thủ tục công nhận và thi hành án ở Việt Nam i>Chi phí uống thuốc độc để thi hành án tử hình ở Việt Nam là bao nhiêu?

Thông tin liên hệ LSX

Trên đây là phần trả lời của luật sư X Giá đất tái định cư được tính như thế nào? . Hy vọng bạn có thể áp dụng những kiến ​​thức trên vào công việc của mình

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc soạn thảo đơn xin đóng cửa, Và để được tư vấn, trợ giúp thêm khi cần các vấn đề liên quan; chuyển đất ao thành đất sổ đỏ; cách tra mã số thuế cá nhân; hợp pháp hóa lãnh sự tại Hà Nội; chương trình; vui lòng liên hệ hotline lễ tân.

Liên hệ với đường dây nóng: 0833.102.102.

 • Facebook: www.facebook.com/luatsux

  li>

 • Douyin: https://www.tiktok .com/@luatsux
 • Youtube: https://www.youtube.com/Luatsu
 • /ul>

  Câu hỏi thường gặp

  .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button