Tin tức

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất ruộng hợp pháp?

/ p >

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp

Theo Luật Đất đai (Luật Đất đai) 2013, Điều 188 khoản 1, khoản 3, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng đất nông nghiệp cho đáp ứng các điều kiện sau về Quyền sử dụng đất có điều kiện:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không tranh chấp.
 • Không bị tịch thu quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc sử dụng đất phải được đăng ký trong Cơ quan đăng ký đất đai

Trong một số trường hợp hiếm hoi, việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp bị cấm

✔ Điều 190 của Luật Đất đai Đoạn Khoản 3 và 4 điều luật quy địnhcác trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:

 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận Việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa nằm trong lô bảo vệ nghiêm ngặt, lô phục hồi sinh thái rừng đặc dụng nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

✔ Nhận hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm theo quy định tại Điều 130 Luật Đất đai và Điều 44 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP , Bộ đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng quốc gia. Hộ gia đình, cá nhân xin nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp như sau:

 • Đất trồng cây hàng năm: không quá 30 ha với các tỉnh, thành phố thuộc Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; không trên 20 ha với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Đất trồng cây lâu năm: thị trấn vùng đồng bằng không quá 100 ha, thị tứ phân xưởng, thị trấn miền trung, miền núi không quá 300 ha.
 • Trồng rừng thay thế đất rừng sản xuất: không quá 150 héc ta đối với thị trấn đồng bằng, quảng trường, thị tứ; không quá 300 héc ta đối với thị trấn miền Trung, miền núi.

✔ Căn cứ Điều 191 Luật Đất đai, Trường hợp không nhận chuyển nhượng thì chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, bao gồm:

 • Tổ chức, gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở thờ tự, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức kinh tế không được chuyển nhượng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân trừ trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch. kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. trồng lúa.
 • Gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, giao, tặng cho diện tích rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt, nhà ở trong phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng, quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhận không sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp tối đa?

Khi nhận chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 44 Nghị định 43/2014 /NĐ-CP Điều kiện về hạn mức chuyển quyền: “Các loại đất tại vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long không quá 30 ha; mỗi loại đất tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại không quá 20 ha.

Mua ruộng cần lưu ý những gì?

Theo hai nội dung luật sư giải thích vừa rồi, người mua ruộng cần đảm bảo rằng: (i) số tiền chuyển nhượng nằm trong phạm vi cho phép (ii) mục đích sử dụng đất là trực tiếp sản xuất.

Thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp

Khi nào Hai bên mua bán đất nông nghiệp ký, công chứng/chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất như bình thường, cơ quan công chứng chuyển nhượng, nhận văn bản chuyển nhượng yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.Một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng (1 bộ) bao gồm:

 • Mẫu đơn yêu cầu công chứng (được lập theo mẫu);
 • Dự thảo hợp đồng (nếu có);
 • Bản sao CMND, hộ khẩu của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng; bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao các giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định.

Sau đó, nộp hồ sơ đăng ký thay đổi và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Cụ thể, theo Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ thông tin về việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Dữ liệu đăng ký biến động đất chuyển nhượng đất nông nghiệp. Bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất (theo mẫu);
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công chứng);
 • Quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận ;
 • CMND của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 • Tờ khai lệ phí hồ sơ;
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất thực hiện quyền đối với một số thửa đất thì người sử dụng đất yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai đăng ký đất đai đối với khu vực cần thực hiện quyền của mình trước khi nộp hồ sơ. đơn xin thực hiện quyền của người sử dụng đất Các lô đất được đo đạc và phân khúc.

2. Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký và nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính cần thiết, Thông báo nghĩa vụ tài chính, Quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Trường hợp phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng. Người sử dụng đất;

4. Chỉnh lý, cập nhật biến động hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để lưu tại cấp xã.

Trên đây là một phần nội dung tư vấn của anh Thôi Nam. Chúc may mắn!

Tham khảo:

+ Thủ tục chuyển nhượng sổ đỏ

+ Thuế TNCN khi mua bán đất

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button