Tin tức

Cách xử lý khi diện tích đất thực tế không khớp với sổ đỏ

Đối với các đối tượng được miễn thuế, tiền sử dụng đất thì việc diện tích thực tế nhỏ hơn hay lớn hơn diện tích trên sổ đỏ cũng không ảnh hưởng nhiều đến quyền và nghĩa vụ của họ. Tuy nhiên, đối với những người có nhu cầu nộp thuế sử dụng đất, hoặc khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất mà diện tích thực tế không khớp với diện tích trên sổ đỏ có thể ảnh hưởng đến một số quyền và lợi ích hoặc gây ra tranh chấp trong quá trình sử dụng đất. chuyển khoản.

Pháp luật có quy định để giải quyết vấn đề này. Theo Điều 98 Khoản 5 Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp số liệu đo đạc thực tế không đúng với số liệu ghi trên giấy tờ, Giấy chứng nhận cấp theo quy định tại Điều 100 của Luật này mà ranh giới thửa đất nằm trong sử dụng là Ranh giới thửa đất không thay đổi khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề khi cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và diện tích đất do đo đạc thực tế Thông tin đã được xác nhận. Người sử dụng đất không phải nộp thuế sử dụng đất đối với trường hợp chênh lệch lớn. Diện tích chênh lệch không phải do thay đổi ranh giới thửa đất.

Điều 98 khoản 5 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: “Khi đo đạc lại, ranh giới thửa đất thay đổi so với ranh giới thửa đất khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì diện tích thửa đất đo đạc lớn hơn diện tích ghi trong sổ. giấy tờ về quyền sử dụng đất, diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có). ) xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 99 của Luật này. “

Căn cứ quy định trên, nếu diện tích đất thực tế của trường lớn hơn diện tích trên sổ đỏ thì sổ đỏ sẽ xét diện tích tăng thêm.

Nếu diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ đỏ do cán bộ địa chính, Người sử dụng đất sử dụng sai phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để đính chính.

Nếu diện tích đất đo đạc nhỏ hơn diện tích sổ đỏ và được xác định là do hàng xóm lấn chiếm thì chủ đất có quyền gửi đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân thị trấn nơi có đất để hòa giải, nếu hòa giải không thành thì có thể khởi kiện ra tòa lên tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Khi diện tích thực tế không phù hợp với diện tích thực tế thì làm thủ tục cấp, đổi sổ đỏ.sổ đỏ

Khi người dân thấy diện tích thực tế khác với sổ đỏ thì có quyền yêu cầu cấp đổi sổ đỏ.

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP điểm C Khoản 1 Điều 76, khi đo đạc xác định lại diện tích, Sổ đỏ được công bố, biến động theo trình tự sau:

Lập hồ sơ

– Yêu cầu cập nhật sổ đỏ.

– Sổ đỏ được cấp lần đầu.

Nộp hồ sơ</p

– Cơ quan đăng ký đất đai một cửa cơ quan hoặc tổ chức cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương) Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ.

Nếu không có chi nhánh đăng ký đất đai hoặc bộ phận một cửa , nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

p>- Gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu có thể nộp hồ sơ tại UBND xã (thị trấn, phường, thị trấn) nơi có đất đặt.

Phiếu tiếp nhận tài liệu

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận và giao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Trả kết quả

Thời gian nhận hồ sơ hợp lệ không quá 07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ; xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế trọng điểm vùng khó khăn, vùng đặc biệt nghèo không quá 17 ngày.

Thời hạn trả kết quả không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian nhận hồ sơ tại cấp xã.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button