Tin tức

Việc đền bù, bán đất dính quy hoạch làm đường như thế nào?

Đất quy hoạch làm đường có bán được không? Nếu bị thu hồi thì bồi thường như thế nào? Hãy cùng HieuLuat giải đáp thắc mắc đó trong bài viết dưới đây.

Chào anh, về việc bánđất quy hoạch. Làm đườngKhông được và nếu bị hủy thì bồi thường như thế nào, bạn quan tâm, chúng tôi trả lời như sau:

Đất giáp đường có được quy hoạch bán không? ?

Đất quy hoạch làm đường là cụm từ được sử dụng phổ biến, chỉ diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất, trong đó có phương án bố trí vị trí đường trong khu vực. khu vực. Trong một khoảng thời gian xác định

Theo Điều 49 Luật đất đai 2013 sửa đổi Luật bổ sung sửa đổi bổ sung Điều 37 luật quy hoạch năm 2018 suy ra quy hoạch đường giao thông gắn liền với đất có thể vẫn được mua bán:

7.Trường hợp đã công bố kế hoạch sử dụng đất mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì đất người sử dụng được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật các quyền của Pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trên địa bàn huyện phải chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch, nhận lại đất và tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhưng không được xây dựng nhà ở, công trình mới, trồng cây lâu năm; người sử dụng đất muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất đã được công bố trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải thu hồi hoặc điều chỉnh do thực hiện dự án nhưng chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa có giấy phép thu hồi đất. có được sau 3 năm. Khi thay đổi mục đích sử dụng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt chưa điều chỉnh, hủy bỏ hoặc đã điều chỉnh, hủy bỏ nhưng chưa công bố việc điều chỉnh thì người sử dụng đất bị thay đổi, hủy bỏ và người sử dụng đất không bị hạn chế bởi các điều khoản

Theo quy định trên, mặc dù đất thuộc quy hoạch làm đường nhưng nếu không có thông báo thu hồi đất hoặc giao đất quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì vẫn chuyển nhượng được.

Trừ trường hợp không có thông báo, quyết định thu hồi đất thì hợp đồng chuyển nhượng đất gắn với quy hoạch đường đáp ứng quy định tại Điều 167 của Luật này điều 188 Luật đất đai 2013, bao gồm:

 • Hợp đồng chuyển nhượng đất đai phải được giao kết bằng văn bản và được công chứng, chứng thực;

 • Việc chuyển nhượng đất có công chứng, không kê biên, bảo đảm việc thi hành án, không có tranh chấp;

 • Đất trong thời hạn sử dụng còn lại tại thời điểm mua bán, chuyển nhượng;

  p>

Do đó chủ sở hữu vẫn được phép chuyển nhượng giấy phép.Đất gắn liền với quy hoạch đườngđược bán mà không có thông báo thu hồi đất/thông báo Quyết định thu hồi đất.

Ngoài điều kiện về quy hoạch, thửa đất còn phải đảm bảo các điều kiện khác nêu trên thì mới được chuyển nhượng quyền .

Đất quy hoạch làm đường được bồi thường như thế nào?

Đất trong quy hoạch làm đường được bồi thường, hỗ trợ theo nguyên tắc quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Theo đó, nguyên tắc bồi thường thiệt hại cho người bị thu hồi đất như sau:

 • Nhà nước trưng dụng loại đất nào thì người sử dụng đất đó được bồi thường. Loại đất đó;

 • Người sử dụng đất bị trưng dụng và ai đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được bồi thường theo loại đất cùng mục đích sử dụng, trường hợp trưng dụng đất có bồi thường thì bồi thường bằng tiền.Giá đất tính để thu hồi đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất;

 • Người sử dụng đất chỉ được bồi thường.

 • Bồi thường hoa màu và vật tư, tài sản được hình thành hợp pháp trên đất bị thu hồi;

 • Ngoài tiền bồi thường đất đai, chủ đất còn được hưởng các lợi ích khác và/hoặc bồi thường bằng tiền. Đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm việc làm hoặc các hỗ trợ khác;

 • Tuy nhiên, không phải người dân bị thu hồi đất nào cũng được hưởng tất cả các khoản bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật;

  p>

Đất có quy hoạch đường vẫn được phép bán

Chú ý Điều kiện đền bù, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Đất tại thời điểm bao gồm:

 • Đất không được nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm;

 • Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đã có sổ hoặc đủ điều kiện được cấp sổ nhưng chưa được cấp sổ;

 • Hoặc là Thu hồi đất đối với Nông dân hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 nhưng chưa có Sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện được cấp. sổ đỏ;

Trường hợp của bạn, do Chúng tôi không có đầy đủ thông tin về thửa đất như loại đất, vị trí, diện tích thu hồi… đã được cấp sổ đỏ hay chưa… nên chưa thể kết luận chắc chắn về việc bồi thường và có thể đòi bồi thường. Xin lỗi.

Kết luận: Việc đền bù đất quy hoạch làm đường tuân theo các nguyên tắc như chúng tôi đã trình bày ở trên. Ví dụ:

Nếu đất đã được chuyển nhượng sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng chưa chuyển nhượng thì người sử dụng đất được bồi thường bằng chính mảnh đất đó hoặc bằng tiền. Giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định;

Người bị thu hồi đất ngoài việc được bồi thường về đất còn được bồi thường hoa màu, vật tư. , tài sản xây dựng hợp pháp trên đất;

Người bị thu hồi đất còn được hỗ trợ theo quy định của pháp luật tùy theo từng trường hợp cụ thể;

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button