Tin tức

Quy định công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài năm 2022

Xin chào Luật sư X, tôi là người Úc, trước đây tôi sinh sống và làm việc tại Úc, nay tôi sang Việt Nam làm việc, tôi muốn hỏi tôi có thể công chứng giấy xác nhận mà tôi đã nhận được không. Việt Nam có được trao tại Úc không? Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Bằng được cấp ở nước ngoài công chứng ở đâu? Rất mong được giải đáp, xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Luật sư X, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn trong bài viết tiếp theo. Tôi hy vọng bài viết này có thể mang lại nhiều điều bổ ích cho bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Bằng chứng pháp luật công 2014

Thế nào là liên quan đến nước ngoài hợp đồng?

Theo Luật Dân sự, hợp đồng có yếu tố nước ngoài phải có ít nhất một chủ thể là người nước ngoài hoặc các bên là công dân Việt Nam hoặc pháp nhân Việt Nam, nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng có yếu tố nước ngoài. quan hệ dân sự xảy ra ở nước ngoài hoặc các bên đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam mà chủ thể của quan hệ dân sự ở nước ngoài.

Giấy chứng nhận do nước ngoài cấp có phải công chứng không?

Theo Điều 2 Khoản 1 “Luật Công chứng” 2014:

“1. Công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận văn bản hợp đồng hoặc khác Bản dịch giao dịch dân sự (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) có tính xác thực, hợp pháp, chính xác, hợp pháp, văn bản, tài liệu không vi phạm đạo đức xã hội từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là đến như bản dịch) Theo quy định của pháp luật thì phải có công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện công chứng.”

Đồng thời, Điều 61 Luật Công chứng 2014 quy định:

“Điều 61. Công chứng bản dịch

/p>

1. Việc dịch văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc tiếng nước ngoài để công chứng phải do người phiên dịch cộng tác với cơ quan công chứng thực hiện. là trường đại học ngoại ngữ Người đã tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học khác thông thạo ngoại ngữ Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm trước công chứng viên về tính chính xác và phù hợp của bản dịch của mình.

2. Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, tài liệu được dịch Bản gốc, kiểm tra và giao chúng cho người phiên dịch là cộng tác viên trong tổ chức của họ. Người dịch phải ký tên vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên chứng thực và ký tên vào từng trang của bản dịch.

Từ “bản dịch” phải được đóng dấu giáp lai vào từng trang của bản dịch, phía trên bên phải để trống, bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản gốc và đóng dấu giáp lai.

3 – Giấy xác nhận phải ghi rõ thời gian, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên cơ quan hành nghề công chứng, họ tên người phiên dịch, chứng minh chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch; chứng minh bản dịch là chính xác, không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của cơ quan công chứng.

Quy định về công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài
Yếu tố nước ngoài- các quy định liên quan về công chứng

4. Trong những trường hợp sau đây, công chứng viên có thể không chấp nhận và công chứng bản dịch nếu:

a) công chứng viên biết hoặc phải biết rằng bản gốc ban hành không đúng quy định, sai sót; bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, xóa, hư hỏng, lỗi thời không xác định được rõ ràng;

p>

c) Luận văn, tài liệu đề nghị dịch thuộc bí mật nhà nước; phát tán luận văn , văn bản bị pháp luật cấm.

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần quy định cụ thể việc dịch lời chứng của công chứng viên.”

Do đó, trong hoạt động công chứng, giấy tờ, văn bản không được công chứng trực tiếp . Bản tiếng Anh, chỉ bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài mới được công chứng

Quy định về công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Theo Nghị định 23 /2015/NĐ-CP Điều 5 về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực, như sau:

“Điều 5 về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực”

1.Bộ Tư pháp huyện, xã, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bộ Tư pháp) có quyền hạn và trách nhiệm:

a) Bản sao y bản chính văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cơ quan, tổ chức Việt Nam; Cơ quan, tổ chức nước ngoài; do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc có liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài;

b) giám định chữ ký trong văn bản, tài liệu;

c) Chứng thực Phiên dịch văn bản, chữ ký trong văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

d) thực hiện hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;

đ ) chia tài sản Bằng chứng về văn bản thỏa thuận, văn bản tuyên bố tài sản là động sản.

p>

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thẩm định các công việc quy định tại khoản này, ký xác nhận và đóng dấu của Sở Tư pháp.

>

2. Ủy ban nhân dân thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân thị trấn) có quyền hạn và trách nhiệm:

a) Xác minh bản chính giấy tờ, bản sao văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực;

b) chứng thực văn bản, chữ ký trong văn bản, trừ chứng thực chữ ký của người dịch;

c) chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;

p>

d) Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất;

đ) Công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Đất đai Luật Nhà ở;

e ) chứng thực di chúc;

p>

g) công chứng văn bản thừa kế;

h) chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, văn bản kê khai tài sản là tài sản hợp pháp. quy định tại các điểm c, d và đ của tiểu mục này.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã ký và đóng dấu.

3. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện) có quyền và trách nhiệm thực hiện chứng thực. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều này. Viên chức ngoại giao, lãnh sự cấp và đóng dấu Giấy chứng nhận Văn phòng đại diện.

4. Công chứng viên có quyền và trách nhiệm chứng thực các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 điều này, ký xác nhận và đóng dấu của tổ chức công chứng, tổ chức công chứng (sau đây gọi là do tổ chức công chứng) tổ chức) hành nghề công chứng).

5. Việc xác định bản chính, chữ ký, hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản, bản sao chứng nhận di chúc quy định tại Điều này không căn cứ vào nơi cư trú của người nộp đơn. Nhận biết.

6. Việc thẩm định hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện. Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở. “

Còn Điều 20, khoản 1, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP:

“1. Người yêu cầu xác nhận phải xuất trình bản chính hồ sơ, tài liệu như bản sao được chứng thực và Cơ sở cho bản sao được chứng thực.

Nếu là văn bản, tài liệu gốc do cơ quan ban hành. Trường hợp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng, chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi xin cấp bản sao; trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc trường hợp được miễn chứng nhận lãnh sự trên nguyên tắc có đi có lại. “

Đồng thời, Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định:

‘”Điều 6 về yêu cầu chứng thực lãnh sự đối với một số loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cơ quan có thẩm quyền

Giấy tờ Hộ chiếu, chứng minh thư, giấy phép thường trú và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp cho cá nhân, thẻ cư trú, thẻ cư trú, bằng lái xe, văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo văn bằng, chứng chỉ trong giấy chứng nhận bản gốc Bản sao không phải chứng nhận lãnh sự, nếu bản dịch của các giấy tờ này không cần có chữ ký của người dịch đã được công chứng thì không cần chứng nhận lãnh sự.”

Như vậy, việc công chứng các giấy tờ do nước ngoài cấp phải hợp pháp . Chỉ khi việc chứng nhận lãnh sự sẽ được công chứng tại cơ quan tư pháp cấp huyện hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài mới có thẩm quyền và trách nhiệm chứng nhận di sản, cơ quan đại diện lãnh sự hoặc ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, thị trấn.

Vui lòng tham khảo bài viết

  • Mức bồi thường thỏa thuận trong hợp đồng
  • li>2022

  • Hợp đồng vay mua bất động sản mới ký kết có hiệu lực trong bao lâu?

Thông tin liên hệ:

Trên đây là những câu hỏi liên quan đến “Quy định về công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài” 2022.Luật sư X vinh dự là đơn vị đầu mối cung cấp cho Quý khách hàng các vấn đề pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến việc xác nhận tình trạng hôn nhân tại TP. số hotline 0833102102, chúng tôi sẽ tiếp nhận và phản hồi tin nhắn nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp. :

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button