Tin tức

Thủ tục chuyển hộ khẩu mới nhất

Trong thời đại ngày nay, công việc ngày càng phức tạp đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên di chuyển, nghĩa là phải di chuyển liên tục. Do đó, nhu cầu di dời là rất cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các quy định pháp luật điều chỉnh thủ tục chuyển khẩu. Để giúp bạn hiểu tường tận về vấn đề này,Luật Quang Huyxin tư vấn cho bạn về thủ tục chuyển hộ khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Cư trú 2013;
 • Số 35/2014/TT-CP

Trường hợp chuyển hộ khẩu

Điều 28 khoản 2 Luật Cư trú 2013, công dân thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được cấp Giấy chuyển hộ khẩu được cấp:

a) di chuyển ra khỏi xã, thị trấn thuộc tỉnh;

b) di chuyển ra khỏi khu vực tỉnh, khu đô thị, thị xã trực thuộc chính quyền trung ương;”

Cơ quan cấp giấy chuyển hộ khẩu

Vậy cơ quan nào cấp giấy chuyển hộ khẩu? Căn cứ theo “Luật Cư trú” sửa đổi, bổ sung năm 2006 bổ sung năm 2013 “Điều 28, khoản 3, cơ quan cấp giấy chứng nhận hộ khẩu được xác định là: xã, thị trấn thuộc địa bàn cấp tỉnh của cơ quan có thẩm quyền nơi cấp giấy chứng nhận hộ khẩu;

Thủ tục đăng ký

Đơn xin cấp giấy chứng nhận hộ khẩu

Hồ sơ chứng nhận hộ khẩu bao gồm:

 • Sổ hộ khẩu

  • Sổ hộ khẩu

   • Sổ hộ khẩu

    strong> (hoặc sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký tập thể đã cấp trước đó); li>

   • Báo cáo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu này sử dụng mẫu HK2 và 36/2014 /TT-BCA thông tư quy định biểu mẫu sử dụng trong đăng ký và quản lý cư trú).

   Nếu chuyển hộ khẩu ra khỏi xã, thị trấn thuộc địa bàn cấp tỉnh thì ghi tại Công an xã, thị trấn nộp hồ sơ này, nếu chuyển hộ khẩu ra khỏi thành phố, tỉnh, huyện, thị xã trực thuộc thì nộp tại Công an huyện, quận, thị xã.

   Thời hạn xử lý chứng chỉ để chuyển đi Điều 35/ Thông tư 2014/TT-BCA quy định tại Điều 8 khoản 3:

   Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cấp nhận đơn, cơ quan công an phải cấp cho công dân Giấy chuyển hộ khẩu;

   Nếu chuyển cả hộ thì trên giấy chuyển hộ khẩu và sổ hộ khẩu phải ghi rõ là cả hộ chuyển đi. sẽ chuyển cho cơ quan công an p>

   Trường hợp chuyển một hoặc nhiều người trong tài khoản thì trên trang điều chỉnh thay đổi của sổ hộ khẩu phải ghi các thông tin cơ bản sau: thông tin của người chuyển chuyển đi, thời điểm cấp sổ hộ khẩu, địa chỉ nơi chuyển đến.

   Chuẩn bị hồ sơ chứng nhận hộ khẩu

   Hồ sơ cần có:

   • Phiếu báo biến động hộ khẩu, nhân khẩu;
   • Bản kê khai yêu cầu;
   • Giấy tờ chứng minh hộ khẩu di chuyển;
   • Sổ hộ khẩu;
   • Giấy tờ chứng minh nơi ở hợp pháp.

   Nộp đơn xin chuyển hộ khẩu đến cơ quan có thẩm quyền

   • Thành phố trực thuộc Trung ương, nộp hồ sơ cho Công an huyện, quận, thị xã ;
   • Các tỉnh, thành phố Nộp đơn tại Công an huyện, thị xã, Công an thành phố trực thuộc tỉnh.

   Thủ tục thay đổi hộ khẩu

   Căn cứ quy định tại Điều 21 Khoản 3 “Luật cư trú” 2013 về thủ tục đăng ký thường trú của công dân thì cơ quan công an có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đến xin thường trú trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kể từ ngày hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu thủ tục này không giải quyết thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do.

   Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về

   strong>thủ tục bàn giao hộ chiếu. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ GỌI 19006588 để gặp luật sư Tư vấn Hôn nhân và Gia đình của Luật Quang Huy.

   Trân trọng. /.

   .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button