Tin tức

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư

Bây giờ tôi muốn chuyển đất trồng cây lâu năm thành đất ở. Tôi có hỏi cán bộ TNMT ở huyện thì được trả lời là đất này không nằm trong ranh quy hoạch và tôi không thể ở được. trên đó. Luật sư cho hỏi điều kiện để được cấp hộ khẩu là gì? tập tin cần thiết? Chia nhiều mảnh đất nhỏ có được giải quyết không? Nhờ luật sư tư vấn giúp. Cảm ơn.

[email protected]

Fan Shibihao, giám đốc Công ty Luật Dean, đã trả lời như sau:

Theo 2013 ” Điều 52 Luật Đất đai, lý do cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

1.Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Yêu cầu về sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong kế hoạch sử dụng đất của vùng và đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt đối với diện tích đất nông nghiệp của bạn hàng năm.

Hơn nữa, theo Điều 57, Luật Đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất:

1.Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép bao gồm:

p>

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính pháp luật quy định, chuyển đổi mục đích sử dụng đất Cuối cùng, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng tùy theo loại đất.

Vậy bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất. Cây lâu năm Để trồng cây trên đất ở, bạn phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69 Nghị định-Luật số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như sau:

Điều 69 điều. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1.Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo Giấy chứng nhận.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa để đánh giá xem có cần chuyển mục đích sử dụng đất hay không; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trực tiếp cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính cần có biến động Mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

• Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

• Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

p>

• Theo mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Mẫu số Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất;

• Quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Gửi đơn đến cơ quan đăng ký đất đai nơi có đất.

Như vậy là đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Mục đích Việc sử dụng đất nông nghiệp làm đất trồng cây lâu năm phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu đất của bạn không nằm trong quy hoạch và không có quy hoạch đất ở thì không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button