Tin tức

Thuê mua nhà ở xã hội là gì? (cập nhật 2023)

Xã hội phát triển kéo theo nhiều nhu cầu mới trong thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là dân số ngày càng tăng. Với mật độ dân số ngày càng gia tăng, việc giải quyết vấn đề nhà ở dần trở thành yêu cầu cấp thiết của xã hội, vấn đề thuê mua nhà ở giá rẻ cũng ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Vậy cho thuê xã hội là gì? Làm thế nào để thuê và mua nhà ở xã hội? Hãy tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

“Thuê

1.Thuê mua nhà ở xã hội là gì?

Theo Điều 3(7) của Luật Nhà ở 2014, nhà ở xã hội là nhà ở được nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng về nhà ở

Ngoài ra, Luật này quy định rằng thuê mua nhà ở là việc bên thuê mua trả trước cho bên cho thuê nhà một khoản phí bằng 20% ​​giá trị nhà thuê mua. Mua nhưng bên thuê có điều kiện trả tiền trước, số tiền trả không quá 50% giá trị nhà cho thuê, số tiền còn lại tính vào tiền thuê nhà và trả cho bên cho thuê hàng tháng trong một thời hạn nhất định về thời gian; Người dân được hưởng quyền sở hữu nhà ở.

Như vậy có thể hiểu đơn giản là thuê, mua nhà. Nhà ở là việc bên thuê mua nhà ở xã hội và trả trước 20% đến 50% giá trị nhà cho thuê đã mua cho bên cho thuê, 80-50% còn lại được tính là tiền thuê nhà và trả hàng tháng cho chủ đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định.

Sau khi hết thời hạn thuê (thường là 05 năm), khi thanh toán hết số tiền còn lại, người thuê được sở hữu nhà ở xã hội. Hết thời hạn thuê mà bên thuê quyết định mua thì hợp đồng mua bán được giao kết khi bên thuê quyết định mua. Trước khi giao kết hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc bên cho thuê, rủi ro về tài sản vẫn do bên cho thuê chịu.

Theo Điều 134 “Luật Nhà ở” 2014, trường hợp thuê, mua nhà ở phải có hợp đồng;

  • Trường hợp đơn vị, cá nhân thi công xây dựng nhà ở giá rẻ nhà ở để cho thuê mua thì chủ đầu tư và bên thuê mua ký hợp đồng thuê mua;
  • Trường hợp xã hội hóa nhà nước thuê mua nhà ở thì phải thực hiện theo quy định của hợp đồng thuê mua nhà ở.
  • Hết thời hạn thuê mua bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo hợp đồng. Theo thỏa thuận, bên cho thuê phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, trừ trường hợp bên thuê tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Hiện nay, hình thức thuê mua nhà ở giá rẻ cho thấy nhiều ưu điểm thu hút người có nhu cầu như:

– Khi hết hạn hợp đồng thuê mua, người thuê không có nhu cầu tiếp tục mua Nhà ở an sinh xã hội, chỉ mua khi có nhu cầu, do đó có thể lựa chọn mua hay không sau thời gian thuê, nắm rõ đặc điểm, diện tích căn nhà;

– Nó không cần bỏ nhiều tiền ngay từ đầu, tối thiểu 20% , tối đa 50% giá. Giá trị của nhà ở là nhà ở xã hội có thể ký hợp đồng thuê mua;

– Giá thuê mua, mua bán nhà ở xã hội tương đối thấp, do nhà nước quản lý nên phù hợp với những cặp vợ chồng trẻ mới cưới, chưa có nhiều điều kiện kinh tế hoặc thu nhập thấp.

– Số tiền góp hàng tháng cũng rất thấp, bạn chỉ cần trả một số tiền gốc cố định hàng tháng tùy theo thời gian đăng ký. Hình thức này tương tự như mua nhà trả góp không lãi suất (thời hạn tối thiểu 05 năm) nhưng vẫn được đảm bảo quyền và lợi ích như chủ sở hữu chính thức.

2.Nguyên tắc cho thuê mua nhà ở xã hội>

– Việc cho thuê mua nhà ở xã hội phải tuân thủ các quy định của luật này; thuê, mua; đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú công lập không phải trả tiền thuê nhà ở và các dịch vụ trong thời gian sử dụng.

– Thời hạn hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm; thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua.

– Người mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; nếu bên thuê mua nhà ở không còn nhu cầu thuê mua thì chấm dứt hợp đồng và bên thuê mua nhà ở phải được trả lại.

– Bên thuê không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền thuê và tiền mua nhà; nếu muốn bán nhà ở thì chỉ được bán lại cho ban quản lý nhà ở xã hội căn hộ hoặc bán cho căn hộ có giá cao nhất không bằng giá nhà ở giá rẻ cùng loại tại cùng điểm bán và cùng thời điểm, nếu đáp ứng điều kiện mua nhà ở giá rẻ thì không cần thanh toán thuế thu nhập cá nhân.

– Người thuê nhà ở an sinh xã hội được bán lại nhà ở cho người có nhu cầu sử dụng theo cơ chế thị trường sau năm 2005 kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà. theo quy định của pháp luật về thuế; đối với trường hợp bán cho đối tượng đáp ứng điều kiện mua nhà ở giá rẻ quy định tại luật này thì giá bán cao nhất chỉ được tương đương với giá bán nhà ở giá rẻ tương tự tại cùng địa điểm bán, đồng thời thời điểm bán, không bắt buộc

– Hộ gia đình, cá nhân tái định cư thuê, mua nhà ở giá rẻ được bán lại nhà ở cho người được hưởng lợi theo cơ chế thị trường. Cần phải trả giá mua, thuê mua và lấy giấy chứng nhận sau khi được phê duyệt, nhưng phải nộp thuế sử dụng đất cho nhà nước theo quy định của chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật.

– Theo quy định của luật này trong trường hợp tất cả các bên thuê mua nhà ở xã hội không chấp hành thì hợp đồng thuê mua nhà ở vô hiệu, bên thuê mua phải bàn giao nhà ở cho ban quản lý nhà ở xã hội đơn vị ở; nếu không bàn giao nhà ở thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở. Theo khoản 2 Điều 60 “Luật Nhà ở xã hội” thì giá thuê mua phải được tính đủ vào chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua, không bao gồm tiền sử dụng đất và đất xây dựng nhà ở giá rẻ Diện tích tính tiền thuê đất;

3. thuê, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như sau:

– Theo “Luật Ưu đãi người có công với cách mạng”, luật này quy định đối tượng được hỗ trợ chính sách nhà ở giá rẻ là :

– người có công với cách mạng;

– người thu nhập thấp, hộ nghèo thành thị, nhóm thu nhập cận hộ nghèo;

– người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

– Cán bộ, cán bộ nghiệp vụ, hạ sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân các cơ quan, nhân viên đơn vị;

– Cán bộ, công chức, viên chức, công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức;

– Đối tượng trả lại nhà ở công vụ Điều 81 của Luật này Công vụ quy định tại 5 khoản được Nhà nước bồi thường về nhà ở và nhà dân.

Do đó, không phải đối tượng nào cũng có quyền được thuê, mua nhà ở xã hội mà phải đáp ứng một số điều kiện và chịu sự ràng buộc của một số điều kiện. Theo luật, chỉ có nhà ở xã hội mới được cho thuê.

4.Các câu hỏi thường gặp

– Thời hạn thanh toán tiền thuê nhà ở xã hội là bao lâu?

Thời hạn nộp tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua.

– Quy định nguyên tắc thuê mua nhà ở xã hội như thế nào?

  • Không áp dụng đối với trường hợp bán, cho thuê lại; cho thuê lại tài sản trong thời gian thuê, thuê mua; phải trả lại tài sản nếu bên thuê, bên thuê mua không còn nhu cầu sử dụng; sau đó chấm dứt hợp đồng .
  • Nhà ở không được bán lại trong thời hạn ít nhất là 5 năm; kể từ khi trả đủ tiền thuê nhà; kể từ khi trả đủ tiền thuê nhà và được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập được thanh toán theo yêu cầu. Chỉ được bán với giá cao nhất bằng giá bán của loại hình nhà ở xã hội cùng vị trí;

Trên đây là phần giới thiệu đầy đủ của chúng tôi về Thuê nhà -mua bảo hiểm xã hộivà các luật và quy định liên quan. câu hỏi.Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn đọc còn thắc mắc vềthuê nhà ở xã hội là gì và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của ACC, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Hotline tư vấn: 19003330

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên cả nước ✅ Đăng ký Giấy phép mở ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh Hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ Ly hôn Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ và giúp bạn Khai báo theo quy định của pháp luật yêu cầu ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất Kinh doanh hoặc các hoạt động khác ✅ Dịch thuật hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian lấy hộ chiếu, cung cấp các dịch vụ liên quan cho khách hàng và cam kết bảo mật thông tin.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button