Tin tức

Chuyển đất vườn sang đất ở 2023: Hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Mục 52 Luật đất đai 2013 quy định các căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 p>

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất được phản ánh trong Dự án đầu tư, xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, v.v.

Do đó, mỗi huyện, quận, thị xã, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) sau khi nhận được quyết định hồ sơ Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất mà thửa đất xin chuyển nhượng nằm trong phạm vi được phép chuyển nhượng (phạm vi được ghi cụ thể trong quy hoạch sử dụng đất. Việc sử dụng đất).

Nói cách khác, Huyện UBND chỉ có thể Hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển từ đất vườn sang đất ở khi có đủ 02 điều kiện sau:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện cho phép chuyển sang đất ở (nếu không sẽ có phải chờ đợi).

-Có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Lưu ý: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công khai để người dân tự kiểm tra hoặc xin ý kiến ​​của cán bộ địa chính nơi làm việc. xã, huyện, thị trấn.

Chuyển đổi đất vườn thành đất ở

Theo Điều 10 Khoản 1 Luật Đất đai 2013 thì nhóm đất nông nghiệp bao gồm: g gồm đất trồng cây hàng năm như lúa, cây lâu năm Đất trồng màu, đất sản xuất,…

Do đó, pháp luật hiện hành không quy định rõ loại đất nào là đất vườn. mục đích sử dụng, đất vườn có thể là đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Điểm d Điều 57 Khoản 1 Luật Đất đai 2013 quy định nếu trường hợp thay đổi việc sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

“…

d) Kinh doanh chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. “

Như vậy, gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đất vườn thành đất ở khi được phép của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Đất vườn Trình tự, thủ tục chuyển sang đất ở

*Các bước thực hiện

Theo Điều 69, Điều 43 Luật Đất đai của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa / Nghị định số 2014/NĐ-CP, chuyển đất vườn sang đất ở theo các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Gia đình cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).

Bước 2. Nộp và nhận hồ sơ

– Nơi nộp hồ sơ:

Cách 1: Chuyển đến Bộ phận Một cửa Bộ Tài nguyên và Môi trường.

p>

Phương án 2: Trường hợp chưa thành lập Bộ phận Một cửa, Nộp trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

p>

– Phiếu trả hồ sơ:

p>

– Phiếu giao nhận hồ sơ:

p>

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ xong, bộ phận tiếp nhận vào Sổ tiếp nhận và gửi Phiếu trả hồ sơ cho Người nộp hồ sơ (có ghi rõ thời hạn trả. Kết quả).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Yêu cầu bồi thường

Ở giai đoạn này, nghĩa vụ quan trọng nhất mà người dân cần quan tâm thực hiện chính là việc nộp tiền sử dụng đất.

Bước 4. Trả kết quả

* Thời hạn giải quyết: không không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Lưu ý: Thời gian trên không áp dụng áp dụng Bao gồm các ngày nghỉ lễ, tết ​​theo luật định. Do pháp luật quy định, không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thủ tục chuyển đổi đất vườn sang đất ở (hình minh họa)

Chi phí chuyển đất vườn sang đất ở sẽ là bao nhiêu?

Theo Điều 5 khoản 2 Nghị định-Luật 45/2014/NĐ-CP khi chuyển từ đất vườn sang đất ở có thể xảy ra 02 trường hợp và mục đích sử dụng đất của mỗi trường hợp là khác nhau.

Trường hợp 1: Chuyển đất vườn cùng thửa với nhà ở

Theo Điều 5 Nghị định Khoản 2 điểm 45/2014/NĐ-CP, thu thuế sử dụng đất bằng 50% mức chênh lệch giữa thuế sử dụng đất tính theo giá đất ở với thuế sử dụng đất tính theo giá đất ở giá đất nông nghiệp khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất Trong các trường hợp sau:

– Căn cứ Điều 103 Khoản 6 Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa , từ chuyển nhượng đất vườn, ao trên cùng thửa với nhà trong khu dân cư, không được công nhận là đất ở Luật đất đai 2013 chuyển thành đất ở;

– từ vườn, ao gắn liền với đất ở đất chuyển mục đích sử dụng đất ở nhưng người sử dụng đất được tách quyền chuyển nhượng hoặc do đơn vị đo đạc đã đo đạc tách thửa riêng thửa đất ở khi đo đạc, lập bản đồ địa chính trước ngày 01/7/2004.

Để bạn hiểu rõ hơn, LuatVietnam xin tóm tắt công thức tính thuế sử dụng đất như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = 50% × (tính theo giá đất ở). tiền sử dụng – tiền sử dụng đất tính theo giá trị đất) Nông nghiệp)</p

Trường hợp 2: Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Nếu là đất vườn trồng cây hàng năm hoặc lâu năm cây trồng thì tiền sử dụng đất được tính theo Điều 5 khoản 2 điểm b Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp được Nhà nước giao sang đất ở thì số tiền phải nộp được xác định như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = tính theo giá đất ở Tiền sử dụng đất – tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

Mặc dù có các cách tính như trên nhưng để tính được số tiền sử dụng đất , người dân phải Vị trí hiểu giá đất.

Kết luận: Để thực hiện quy trình chuyển đất vườn sang đất ở, các gia đình, cá nhân cần lưu ý những điều sau:

– Phải Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ.

– Nộp đủ và đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế.

– Nếu quá thời hạn mà chưa nhận được kết quả thì trực tiếp hỏi rõ nguyên nhân chưa được giải quyết và đề nghị cơ quan TĐC trả lời bằng văn bản nếu cần (đây là cơ sở để thực hiện quyền TĐC). khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính).

Nếu bạn gặp khó khăn khi thay đổi cách sử dụng. sử dụng đất, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> 5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button