Tin tức

Danh sách phường xã Bắc Giang (update 2022)

Tính đến nay, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 209 đơn vị hành chính cấp thị xã.

Xem thêm:

 • Danh sách tỉnh Bắc Giang
 • Danh sách tất cả các thị trấn ở Việt Nam (Excel)

Danh sách thị xã tỉnh Bắc Giang

Danh sách chi tiết

DS TP Bắc Giang và các xã

TP Bắc Giang có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Gồm 10 huyện, 6 xã.

 • Phường Đa Mai
 • Phường Dĩnh Kế
 • Phường Hoàng Văn Thụ
 • Phường Lê Lợi
 • Phường Mỹ Độ
 • Quận Ngô Quyền
 • Huyện Thọ Xương
 • Huyện Trần Nguyên Hãn
 • Huyện Trần Phú
 • Huyện Xương Giang
 • Xã Dĩnh Trì
 • Xã Đông Sơn
 • Xã Song Khê
 • Xã Song Mai
 • Xã Tân Hoa Kỳ
 • Xã Tân Tiến

Phân bổ thị trấn tại huyện Xiehe

Có 25 đơn vị hành chính cấp thị trấn tại huyện Xiehe. Bao gồm 1 thị trấn và 24 xã.

 • Thị trấn Thắng (Huyện lỵ)
 • Xã Bắc Lý
 • Xã Châu Minh
 • Xã Đại Thành
 • Danh Xã Thắng
 • Xã Đoan Bái
 • Xã Đông Lỗ
 • Xã Đông Tân
 • Xã Hoa Sơn
 • Hoàng Xã An
 • Xã Hoàng Lương
 • Xã Hoàng Thanh
 • Xã Hoàng Vân
 • Xã Hợp Thịnh
 • Hưng Xã Sơn
 • Xã Hương Lâm
 • Xã Lương Phong
 • Xã Mai Đình
 • Xã Mai Trung
 • Ngọc Xã Sơn
 • Xã Quang Minh
 • Xã Thái Sơn
 • Xã Thanh Vân
 • Xã Thường Thắng
 • Xuân Xã Cẩm

Các đơn vị hành chính cũ không còn là:

 • Xã Đức Thắng

DS Huyện Lạng Giang và xã

H3> Huyện Lạng Giang có 21 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Nó bao gồm 2 thị trấn và 19 xã.

 • Thị trấn Vôi (Huyện lỵ)
 • Thị trấn Kép
 • Xã An Hà
 • Xã Đại Lâm
 • Đào Mỹ Xã
 • Xã Dương Đức
 • Xã Hương Lạc
 • Xã Hương Sơn
 • Xã Mỹ Hà
 • Mỹ Thái Xã
 • Xã Nghi Hòa
 • Xã Nghi Hưng
 • Xã Quảng Sinh
 • Xã Xinding
 • Xã Xingxing
 • Xã Tân Thành
 • Xã Thái Đào
 • Xã Tiến Lục
 • Xã Xuân Hương
 • Xã Xương Lâm
 • Xã Yên Mỹ

Đơn vị hành chính cũ nay không còn là:

 • Xã Phi Mô
 • Xã Tân Thịnh
 • ul>

  Sự phân bố của các thị trấn ở quận Lunan

  Có 25 đơn vị hành chính cấp thị trấn ở quận Lunan. Bao gồm 1 thị trấn và 24 xã.

  • Thị trấn Đồi Ngô (huyện lỵ)
  • Xã Bắc Lũng
  • Xã Bảo Đài
  • Xã Bảo Sơn
  • Xã Bình Sơn
  • Xã Cẩm Lý
  • Xã Chu Điện
  • Xã Cường Sơn
  • Xã Đan Hội
  • Xã Đông Hưng
  • Xã Đông Phúc
  • Xã Huyền Sơn
  • Xã Kim Lãng
  • Xã Lan Mao
  • Xã Lục Sơn
  • Xã Nghĩa Phương
  • Xã Phương Sơn
  • Xã Tam Dị
  • Xã Thanh Lâm
  • Xã Tiên Nha
  • Xã Trường Giang
  • Xã Trường Sơn
  • Xã Vô Tranh
  • Xã Vũ Xá
  • Xã Yên Sơn

  Các đơn vị hành chính cũ không còn là:

  • Thị trấn Lục Nam
  • Xã Tiến Hưng
  • ul>

   Sự phân bố của các làng và thị trấn trong huyện Liu’an

   Có 29 đơn vị hành chính cấp thị tại huyện Liu’an. Bao gồm 1 thị trấn và 28 xã.

   • Thị trấn Chu (Huyện lỵ)
   • Xã Biện Đông
   • Xã Biện Sơn
   • Xã Kim Sơn
   • Xã Đèo Gia
   • Xã Đông Cốc
   • Xã Giáp Sơn
   • Xã Hộ Đáp
   • Xã Hồng Giang
   • Xã Kiên Lao
   • Xã Kiến Thành
   • Xã Kim Sơn
   • Xã Mỹ An
   • Xã Nam Dương
   • Xã Phi Điền
   • Xã Phong Minh
   • Xã Phong Vân
   • Xã Phú Nhuận
   • Xã Phương Sơn
   • Xã Quý Sơn
   • Xã Sa Lý
   • Xã Sơn Hải
   • Xã Tân Hòa
   • Xã Tân Lập
   • Xã Tân Mộc
   • Xã Tân Quang
   • Xã Tân Sơn
   • Xã Thanh Hải
   • Xã Trù Hựu

   Không Có đơn vị hành chính còn tồn tại là:

   • Trung tâm đào tạo Cẩm Sơn
   • Xã Nghĩa Hồ

   DS thị trấn, xã huyện Sơn Động

   Huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, thị. Nó bao gồm 2 thị trấn và 15 xã.

   • Thị trấn An Châu (Huyện lỵ)
   • Thị trấn Xiyantu
   • Xã An Bá
   • Xã An Lạc
   • Xã Cẩm Đàn
   • Xã Đại Sơn
   • Xã Dương Hưu
   • Xã Giao Liêm
   • Xã Hữu Sản
   • Xã Lệ Viên
   • Xã Long Sơn
   • Xã Phúc Sơn
   • Xã Thanh Luận
   • Xã Tuấn Đạo
   • Xã Văn Sơn
   • Xã Vĩnh An
   • Xã Yên Định

   Đơn vị hành chính cũ nay không còn là:

   • Thị trấn Thanh Sơn
   • Xã An Châu
   • Xã Anli
   • Xã Bằng Nham
   • Xã Kim Sơn
   • Xã Thiên Sơn
   • Phúc Thắng Xã
   • Xã Quế Sơn
   • Xã Thạch Sơn
   • Xã Tuấn Mậu
   • Xã Vĩnh Khương

   Thống kê thị trấn huyện Tân An

   Huyện Tân An có 22 đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Nó bao gồm 2 thị trấn và 20 xã.

   • Thị trấn Cao Thượng (Huyện lỵ)
   • Thị trấn Nhã Nam
   • Xã An Dương
   • Xã Cao Xá
   • Xã Dahe
   • Xã Hede
   • Xã Lam Cốt
   • Xã Lan Giới
   • Xã Lianzhong
   • Xã Lian Shan
   • Xã Dư Châu
   • Xã Dư Lệ
   • Xã Dư Điền
   • Xã Dư Vận
   • Xã Phúc Hòa
   • Xã Phúc Sơn
   • Xã Quang Tiến
   • Xã Quế Nham
   • Xã Song Vân
   • Xã Tân Trung
   • Xã Việt Lập
   • Xã Việt Ngọc

   Đơn vị hành chính cũ nay không còn là:

   • Xã Cao Thượng
   • Xã Nhã Nam

   Thị trấn và xã DS Việt An

   Huyện Việt An có 17 đơn vị hành chính cấp huyện. Nó bao gồm 2 thị trấn và 15 xã.

   • Thị trấn Bích Động (Huyện lỵ)
   • Thị trấn Nếnh
   • Xã Hồng Thái
   • Xã Hương Mai
   • Minh Xã Đức
   • Xã Nghĩa Trung
   • Xã Ninh Sơn
   • Xã Quảng Châu
   • Xã Quảng Minh
   • Đường Xã Tiến
   • Xã Thượng Lân
   • Xã Tiên Sơn
   • Xã Trung Sơn
   • Xã Tự Lạn
   • Vân Xã Hạ
   • Xã Vân Trung
   • Xã Việt Tiến

   Đơn vị hành chính cũ nay không còn là:

   • Xã Bích Sơn
   • li>

   • Xã Hoàng Ninh

   DS Xã, Thị trấn Huyện Yên Dũng

   Huyện Yên Dũng có 18 đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. .Phía này gồm 2 thị trấn và 16 xã.

   • Thị trấn Nham Biên (Huyện lỵ)
   • Thị trấn Tân An
   • Xã Cảnh Thụy
   • Xã Đồng Phúc
   • Xã Đồng Việt
   • Xã Đức Giang
   • Xã Hương Gián
   • Xã Lạng Sơn
   • Xã Lão Hổ
   • Xã Nội Hoàng
   • Xã Quỳnh Sơn
   • Xã Tân Liễu
   • Xã Tiến Dũng
   • Xã Tiền Phong
   • Xã Trí Yên
   • Xã Tư Mại
   • Xã Xuân Phú
   • Xã Yên Lư

   Đơn vị hành chính cũ hiện không tồn tại:

   • Thị trấn Neo
   • Thị trấn Tân Dân
   • Xã Nham Sơn
   • Xã Tân An
   • Xã Thắng Cường
   • li> li>

   DS các xã, thị trấn thuộc huyện Yên thế

   Huyện Yên thế có 19 đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Nó bao gồm 2 thị trấn và 17 xã.

   • Thị trấn Phồn Xương (Huyện lỵ)
   • Thị trấn Bố Hạ
   • Xã An Thượng
   • Xã Canh Nậu
   • Xã Đồng Hưu
   • Xã Đồng Kỳ
   • Xã Đồng Lạc
   • Xã Đông Sơn
   • Xã Đồng Tâm
   • Xã Đồng Tiến
   • Xã Đồng Vương
   • Xã Hồng Kỳ
   • Xã Hương Vĩ
   • Xã Tam Hiệp
   • Xã Tam Tiến
   • Xã Tân Hiệp
   • Xã Tân Sỏi
   • Xã Tiến Thắng
   • Xã Xuân Lương

   Đơn vị hành chính cũ nay không còn là:

   • Thị trấn Cầu Gỗ
   • Xã Bố Hạ

   Có thể bạn quan tâm

   Xem thêm danh sách các thành phố, quận và tỉnh:

   • Hà Nội
   • Thành phố Hồ Chí Minh
   • b >Đà Nẵng
   • Cần Thơ
   • Hải Phòng
   • An Giang
   • Bà Rịa-Vũng Tàu
   • Bắc Giang
   • Pekkan
   • Bạc Liêu
   • Bắc Ninh
   • Bến Tre
   • Bình Định
   • Bình Dương
   • Bình Phước
   • Bình Thuận
   • Cà Mau
   • Cao Bằng
   • Đắk Lắk
   • Đắk Lắk
   • Điện Biên
   • Đồng Nai
   • Đồng Tháp
   • li>

   • Gia Lai
   • Hà Giang
   • Hà Nam
   • Hà Tĩnh
   • Hải Dương
   • Hậu Giang
   • Hòa bình
   • Xing’an
   • Khánh Hòa
   • Kiên Giang
   • Kon Tum
   • Lai Châu
   • Lâm Đồng
   • Lạng Sơn
   • Phố Cổ
   • Long An
   • Nam Định
   • Nghệ An
   • Ninh Bình
   • Ninh Thuận
   • Phú Thọ
   • Phú An
   • Quảng Bình
   • Quảng Nam
   • Quảng Nghĩa
   • Quảng Ninh
   • Quảng Trị
   • Tô Trang
   • Shan La
   • Tây Ninh
   • Taiping
   • li>

   • Đài Nguyên
   • Thanh Hóa
   • Thành Thiên Huế
   • Kiềm Giang
   • Trà Vinh
   • Tuyên Quảng
   • Vĩnh Long
   • Vĩnh Phúc
   • Yên Bái
   • ul>.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button