Tin tức

Top 10 Trường Đại học danh giá nhất Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 97/CP ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học lớn của Việt Nam. Hà Nội: Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức khai trương theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/9/1994. Truyền thống của ĐHQGHN gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của các trường đại học tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 20, bắt đầu từ Trường Đại học Đông Dương (16/5/1906), được thành lập tại Việt Nam tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Là trường đại học hiện đại đầu tiên của Việt Nam (thời Pháp thuộc) được tổ chức theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ Dân chủ Nhân dân thành lập Đại học Quốc gia Việt Nam trên cơ sở kế thừa Trường Đại học Đông Dương, và khai giảng trường đại học đầu tiên vào ngày 15 tháng 11 năm 1945. Cơ cấu tổ chức và chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Việt Nam theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, không chỉ tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại mà còn đặt nền móng cho nền giáo dục hiện đại. mạng lưới đáp ứng nhu cầu đào tạo khoa học

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong những trường đại học danh tiếng nhất Việt Nam hiện nay, xếp thứ 183 châu Á (tháng 8/2022). là trường đại học số một Việt Nam về số giáo sư, phó giáo sư. 60% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ chất lượng cao, đa ngành, liên ngành; ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế; phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với sự phát triển tiên tiến của xu hướng giáo dục đại học. Sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, ươm mầm nhân tài, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; làm nòng cốt, đầu tàu . Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có 5 giá trị cốt lõi: Chất lượng cao – Đổi mới sáng tạo – Tiên phong – Hội nhập – Trách nhiệm – Phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT:024 3754 7670

Email:[email protected]

Website:strong> http://www.vnu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/VNU.DHQG/

Top 10 trường đại học uy tín nhất Việt Nam hướng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button