Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản và hướng dẫn soạn

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản và hướng dẫn soạn

Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền

Thanh lý hợp đồng là biên bản sau khi hoàn thành công việc, hai bên xác nhận lại số lượng, chất lượng và các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc và hai bên thống nhất ký kết. Sau khi hai bên hoàn tất việc ký kết hợp đồng, để đảm bảo quyền và lợi ích của các đối tượng trong hợp đồng và tránh xảy ra tranh chấp, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng thanh lý. Đồng.

Bạn Đang Xem: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản và hướng dẫn soạn

Việc giải quyết hợp đồng vay tài sản sẽ là giữa bên cho mượn tài sản và bên mượn tài sản. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hình thức và nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng vay mua bất động sản và biên bản thanh lý hợp đồng vay mua bất động sản? Bài viết dưới đây của Yang Jiafa sẽ đi sâu tìm hiểu về hình thức ghi âm này?

Tổng đàiLuật sưTrực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Thỏa thuận cho vay mẫu thanh toán bù trừ, mục đích của biên bản là gì?

Điều 463 BLDS 2015 Hợp đồng mượn tài sản quy định như sau: Khi đến hạn, bên mượn phải hoàn trả tài sản tương ứng đúng số lượng, chất lượng cho bên mượn và chỉ khi sự đồng ý hoặc theo luật Tiền lãi được trả khi được yêu cầu. “

Hợp đồng vay tài sản được xác lập bằng văn bản, bằng miệng hoặc bằng hành động cụ thể.

Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản.

Các bên có thể thỏa thuận rằng tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích của khoản vay. Bên cho mượn có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản, nếu bên mượn vẫn sử dụng sai mục đích thì có quyền lấy lại tài sản cho mượn trước thời hạn.

– Thanh lý hợp đồng là biên bản sau khi công việc hoàn thành, hai bên xác nhận lại số lượng, chất lượng, kết quả công việc sau khi hoàn thành và hai bên thống nhất ký kết.

Biên bản thanh lý hợp đồng vay mua bất động sản là văn bản thanh lý hợp đồng được ký kết giữa bên vay mua bất động sản và bên cho vay mua bất động sản, trong đó nội dung ghi rõ các điều khoản có liên quan của hợp đồng vay mua bất động sản. Tài sản mượn, quyền và nghĩa vụ đối với tài sản mượn, thời hạn mượn. Trong biên bản thanh lý này, bên mượn tài sản sẽ trở thành chủ sở hữu của tài sản mượn trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng, thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản mượn và bảo đảm thực hiện đúng việc mượn tài sản. Mọi quyền và nghĩa vụ đối với bên cho mượn tài sản. Sau khi giao tài sản xong, bên mượn giao tài sản cho bên cho mượn tài sản theo thời hạn do hai bên thoả thuận.

– Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng mượn tài sản: biên bản thanh lý hợp đồng mượn tài sản là văn bản ghi nhận việc bên mượn tài sản và bên cho mượn đã thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Khi hết hạn hợp đồng, bên mượn bất động sản phải trả đúng, đủ bất động sản mượn cho bên mượn bất động sản. Bên cho mượn tài sản xác nhận bên mượn tài sản đã trả đúng tài sản mượn, bên mượn tài sản đã thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ mà hai bên đã thoả thuận.

2. Điều kiện thanh lý hợp đồng vay mua bất động sản:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không có văn bản nào quy định cụ thể về điều kiện thanh lý hợp đồng. Luôn tôn trọng các nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, đồng ý theo quy định của Bộ luật dân sự, không vi phạm các quy định pháp luật được quy định tại Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015:

“1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do gì; được pháp luật bảo vệ như nhau về quyền nhân thân và quyền tài sản.

2.Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi lời hứa, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội đều có giá trị pháp lý đối với các bên và phải được các chủ thể khác tôn trọng.

3.Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình theo nguyên tắc ngay tình.

4.Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

p>

5. Cá nhân, pháp nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự thì tự chịu trách nhiệm”

Xem Thêm: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO – ITACO

Hơn nữa, việc thanh lý hợp đồng chỉ được đặt ra khi hợp đồng được hoàn thành hoặc hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng. Theo quy định tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng bị chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“1. Hợp đồng đã hoàn thành;

2.Theo thỏa thuận của hai bên;

3. Cá nhân lập hợp đồng chết, pháp nhân lập hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

Xem Thêm : TOP 10 Ý tưởng thiết kế căn hộ 30m2 có gác lửng đẹp tiện nghi

4. Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt;

5.Do đối tượng của hợp đồng không tồn tại nên hợp đồng không được thực hiện;

6. Chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 420 của luật này;

7.Các trường hợp khác do pháp luật quy định. “

3. Mẫu thanh lý hợp đồng vay:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————-

Biên bản thanh lý hợp đồng vay hộ gia đình

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Theo Hợp đồng vay số……ký ngày…tháng…năm…. ………………… Giữa Mr. Với công ty………………….

Hôm nay, ngày…..tháng…..tại văn phòng công ty…..chúng tôi gồm có:

Đại diện Bên A: (Bên cho vay)

Xem Thêm: Phong Cách Thiết Kế Nội Thất Tân Cổ Điển Sang Trọng, Đẳng Cấp

Ông (Bà): ………Chức vụ:……..

Ông (Bà): ………. Vị trí hiện tại:……..

Địa chỉ: ……….

Điện thoại: ………. Fax:………

Tài khoản: ………

Đại diện bên B: (Công ty con nợ)

Ông (Bà): …………..Chức vụ: ………….

Ông (Bà): …………..Chức vụ: …………..

Địa chỉ: ……….

Điện thoại: ………….. Fax: …………..

Xem Thêm : Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc và những điều lưu ý

Tài khoản: ………….. Hai bên thanh lý hợp đồng trên, nội dung như sau:

Bên B đã trả đúng và đủ cho Bên A tiền gốc và lãi của khoản vay theo Hợp đồng số………………. Ký ngày………….tháng…….năm………

Tổng số tiền thanh toán bao gồm:

-Hiệu trưởng……………

– Lợi nhuận……………..

– Tổng số……………

Xem Thêm: Mặt bằng M3 Metropolis

(Viết bằng………………….)

Kể từ ngày ………….., hợp đồng số ………….. đã được thanh lý xong, các quyền và nghĩa vụ của các bên đã được thực hiện đầy đủ và được chấm dứt mà không có vướng mắc hoặc tranh chấp.

Biên bản này được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A

Nhân chứng 1

Đại diện Bên B

Nhân chứng 2

4. Hướng dẫn Soạn thảo Biên bản họp:

Người lập biên bản phải đảm bảo tính chính xác về nội dung và hình thức của biên bản.

Về thời gian, địa điểm: người ghi phải ghi rõ thời gian, địa điểm đã thỏa thuận.

Người lập biên bản cần ghi rõ họ, tên bên mượn và bên mượn. Mẫu hợp đồng mượn tài sản phải ghi rõ các thông tin chủ yếu liên quan đến bên mượn tài sản như: họ tên, số CMND, điện thoại, fax, số tài khoản.

Người ghi cần ghi rõ ngày, tháng, năm, số bản được thanh lý và nội dung quyền, nghĩa vụ được thanh lý. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về ngày thanh lý hợp đồng.

Trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay mua nhà đất phải thể hiện được các quyền và nghĩa vụ mà hai bên đã thực hiện trước khi thanh lý hợp đồng cũng như giá trị hợp đồng và ghi số lượng, thành tiền. Bên mượn tài sản đã trả tiền cho bên mượn tài sản kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày chấm dứt hợp đồng.

Rõ ràng Bên B đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi khoản vay của Bên A theo hợp đồng, tổng số tiền thanh toán bao gồm: gốc, lãi, tổng số tiền, tài sản tài chính đã thanh toán..

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, bên cho mượn quyền tài sản, bên mượn quyền tài sản và những người có liên quan được nêu trong mẫu thanh lý hợp đồng sẽ phải thực hiện các công việc theo các điều khoản của hợp đồng. Các điều khoản đã được thống nhất.

Phần cuối cùng của biên bản được ký để thể hiện sự đồng ý của bên vay và bên cho vay.

Nếu người ký không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty thì giấy ủy quyền của công ty phải có màu của giấy ủy quyền của công ty, ghi rõ trách nhiệm, phạm vi ủy quyền và không được vượt quá mức ủy quyền thay thế..

Biên bản cuộc họp sau khi được ký kết thì không được sửa đổi nội dung cũng như hình thức, vì vậy các bên tham gia biên bản cuộc họp thanh lý hợp đồng vay mua nhà đất phải đọc kỹ biên bản trước khi ký, xem xét và xác nhận mới ký. Nội dung biên bản cuộc họp là đúng, các bên cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

Nguồn: https://newlifetower.com.vn
Danh mục: Tin tức