Tin tức

Trụ sở chính (Ngân hàng máu – Ngân hàng tế bào gốc):

Tháng 6/2021, cơ sở 2 của Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (tọa lạc tại Tân Kiên-Bình Chánh) chính thức đi vào hoạt động, bệnh viện đã tự công bố cho bệnh nhân đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp độ II . Phòng thí nghiệm ở đây là theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định.

Vùng phát hiện của cơ sở 2 đáp ứng điều kiện an toàn sinh học cấp II quy định tại Điều 5 của nghị định như sau:

-Về cơ sở vật chất: phòng xét nghiệm có diện tích mở rộng, một khu vực riêng biệt, có biển báo Nguy hiểm sinh học, có hệ thống thu gom, xử lý nước thải,…

– Về trang thiết bị: có phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với xét nghiệm, có tủ an toàn sinh học cấp 2, có thiết bị hấp tiệt trùng y tế chất thải,…

– VỀ NHÂN SỰ: Nhân viên phòng xét nghiệm, những người chịu trách nhiệm về an toàn sinh học đã được đào tạo về an toàn sinh học cấp II.

– Về công tác thực hành an toàn sinh học của phòng xét nghiệm: đào tạo, tập huấn cho nhân sự làm công tác xét nghiệm; làm tốt công tác lưu giữ, bảo quản mẫu bệnh phẩm và các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định, đặc biệt là các mẫu xét nghiệm. công nghệ cao do bệnh viện thực hiện Công tác kiểm tra, đánh giá rủi ro sự cố an toàn sinh học, xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố an toàn,…

Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Sở Y tế thành phố. HCM đã cập nhật danh sách các cơ sở xét nghiệm tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, trong đó các phòng xét nghiệm thuộc Khoa Huyết học, Khoa Di truyền phân tử, Khoa Vi sinh, Khoa Giải phẫu bệnh, Khoa Miễn dịch tại TP. cơ sở thứ hai của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học cấp độ 2.

Ngoài ra, bệnh viện còn chuẩn hóa các phòng. Khoa Vi sinh thực hiện xét nghiệm PCR theo yêu cầu của “Hướng dẫn tạm thời về bệnh viêm phổi mới” – 19 xét nghiệm (kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế). Ngày 01/10/2021, Viện Pasteur TP.HCM đến kiểm tra, giám sát bệnh viện, ngày 04/10/2021 Bệnh viện Truyền máu và Truyền máu đạt chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm. Xác nhận SAR – phát hiện virus CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR.

Hình 1: Phòng xét nghiệm ATSH cấp 2 Khoa Vi sinh-Khoa Huyết học Truyền máu tiến hành xét nghiệm khẳng định SAR-CoV-2 tại bệnh viện.

Tài liệu tham khảo:

(1) Cục Y tế thành phố. Hồ Chí Minh, Danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Cập nhật ngày 23/08/2021, ngày 23/08/2021,

(2) Bộ Y tế, Viện Pasteur, TP.HCM , Nghị quyết Số 724/QĐ-PAS, về việc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định vi rút SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR cho các bệnh viện Truyền máu – Huyết học, ngày 04 tháng 10 năm 2021,

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Q%C4%90-GCN%20N%C4%83ng%20l%E1%BB%B1c%20BV%20Truy%E1%BB%81n% 20m%C3%A1u %20HH_0001.pdf

Phòng Quản lý Chất lượng

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button