Tin tức

Vay mua nhà đất, căn hộ VPBank

Cách tính lãi suất vay tín chấp VPBank

Lãi suất vay tín chấp VPBank tính theo dư nợ giảm dần. Số tiền lãi hàng tháng mà khách hàng phải trả cho VPBank sẽ giảm dần cho đến khi hết hạn hợp đồng vay. Công thức tính lãi suất vay mua nhà VPBank như sau:

– Tiền gốc trả hàng tháng = số tiền gốc/thời hạn vay (gốc có thể trả hàng tháng hoặc hàng quý)

– Tiền lãi phải trả ngày 1 kỳ = số tiền vay * lãi hàng tháng

– Lãi kỳ sau = số dư * lãi hàng tháng

>> Số tiền trả = gốc + lãi (kỳ trả)

Bảng tính lãi suất vay mua nhà ngân hàng

Anh Hoàng vay ngân hàng VPBank số tiền 800.000.000 đồng để mua nhà với thời hạn 10 năm (300 tháng), lãi suất ưu đãi 12 tháng đầu 6,9%. /năm (0,575%/tháng). Lãi suất sau ưu đãi là 7,5%/năm. Áp dụng công thức trên ta có:

  • Gốc trả hàng tháng = 800.000.000/120 = 6.666.667 VNĐ
  • Lãi trả lần đầu = 800.000.000 x 0,575% = 4.600.000 VNĐ
  • Lãi trả góp lần 2 = (800.000.000 – 6.666.667) x 0,575% = 4.561.667 đồng

Vậy tháng đầu anh Hoàng phải trả ngân hàng Số tiền trả = 6.666.667 + 4.600.000 = 11.266.667 đồng. Sang tháng thứ 2 anh Hoàng cần trả = 6.666.667 + 4.561.667 = 11.228.334 đồng. Áp dụng công thức trên giúp bạn dễ dàng tính ra số tiền phải trả trong vài tháng tới.客户 可以 可以 可以 客户 先生 先生 先生 客户 客户 表 表 如下 如下 如下 如下 ((((((年 年2021 4,523,333 6,666,667 11,190,000 779,999,999 April 2021 4,485,000 6,666,667 11,151,667 773,333,332 May 2021 4,446,667 6,666,667 11,113,334 766,666,665 June 2021 4,408,333 6,666,667 1,075,000 759,99,998 7 /2021 4,370,000 6,666,667 11,036,667 753,333,331 8/2021 4,331,667 6,666,667 10,998,334 746,666,664 9/2021 4,293,333 6,666. 667 10,960,000 739,990,000 7 October 2021 4,255,000 6,666,667 10,921,667 733,333,330 11/2021 4,216,667 6,666,667 10,883,334 726,666,663 12/2021 4,178,333 6,666,667 10,845,000 719,999 .996 … 11/ 2030 83,333 6,666,667 6,750,000 6,666,627 12/2030 41,666 6,666,667 6,708,333 0

因此,当VPBank 的房屋贷款为1,097,919,986 đồng Việt Nam. Gồm tiền gốc 800.000.000 đồng và tiền lãi 297.919.986 đồng.

Khách hàng có thể sử dụng công cụ ước tính khoản vay phải trả hàng tháng của TheBank TẠI ĐÂY để tính số tiền. Vay mua nhà VPBank.

Cách tính Lãi suất vay tín chấp VPBank

Cách tính lãi suất vay tín chấp VPBank

.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button